4 Ara 2011

1. SINIF 5N 1K TEST-2

Share
5N 1K TEST-2
      1. SINIF 5N 1K TEST-2

ALTIN YUMURTLAYAN TAVUK

      Köyün dışında yaşayan fakir bir köylü varmış. Bir gün köylü, tavuğunun yumurtlayıp yumurtlamadığını öğrenmek için kümese girdi. Tavuğun altın bir yumurta yumurtladığını hayret ve sevinç içinde gördü. Tavuk, artık her gün bir altın yumurta yumurtluyor, fakir köylü zenginleşiyordu. Fakat adam zenginleştikçe, gözü daha da büyüyor, daha da tamahkâr oluyordu. Şayet tavuğu öldürürse, içindeki bütün altınlara bir anda sahip olacağını sandı. Bu düşünce ile kendisine her gün altın bir yumurta hediye eden tavuğunu öldürdü. Fakat tavuğun karnında bir tek yumurta dahi bulamadı. Ezop Masalları


1.Kim kümese girdi?

A) Köylü
B) Tilki
C) Zengin Adam


2. Köylü kümese girince ne gördü?
A) Tavukların tüylerinin döküldüğünü
B) Horoz gördü.
C) Tavuğun altın yumurtladığını.

3. Köylü niçin kümese girdi?
A) Tavukları saymak için
B) Tavukların yumurtlayıp yumurtlamadığını görmek için
C) Kümesi temizlemek için

4.Fakir köylü ne zaman zenginleşti?
A) Her gün altın yumurtayı alınca.
B) Tarladan bir kese altın alınca
C) Zengin adamın biri mirasını ona bırakınca.

5.Köylü, neden tavuğu kesti?
A) Bahçesine zarar verdiği için.
B) Kısa yoldan zengin olmak için
C) Etini yemek için.

KARGA ve SU TESTİSİ
        Susuzluktan ağzını açamayacak kadar yorgun düşmüş bir karga, yerde bir su testisi gördü. Fakat su, testinin dibinde idi ve karganın gagası da bir türlü suya erişemiyordu. Testiyi kırmak istedi, kıramadı; devirmek istedi, gücü yetmedi.Karga, çaresizlik içinde testiden uzaklaşmak üzere idi ki, aklına bir düşünce geldi. Yerden bir taş aldı ve testinin içine bıraktı. Böylece birbiri ardına taşlar bırakarak testideki su seviyesini yükseltti. Su, testinin ağzına kadar yükselince de, testinin kulpuna basarak susuzluğunu giderdi. EZOP MASALLARI


6.Karga ne gördü?

A) Ceviz
B) Yerde bir yavru karga
C) Su testisi

7.Kim çok yorgun ve susuzdu?
A) Tavşan
B) Karga
C) Kedi

8. Karga, niçin testiyi kırmak istedi?
A) Su içmek için.
B) Testiyi sevmediği için.
C) Yolunu kapadığı için.

9. Karganın aklına ne zaman bir düşünce geldi?
A) Uçmaya başlayınca
B) Yorgunluğu artınca
C) Çaresizlikle testiden uzaklaşırken

10. Karga suyu içmek için nasıl bir yol buldu?
A) Testiyi kırarak
B) Testinin içini taş doldurarak suyun üste çıkmasını sağlayarak
C) Testiyi devirerek


 Hazırlayan:  Mustafa KARANFİLOĞLU