17 Ara 2011

4. SINIF CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM, TANIYALIM TEST-1

Share
4. SINIF KUVVET VE HAREKET

Canlılar dünyasını gezelim tanıyalım ünitesi test soruları çöz, 4. sınıf canlılar dünyasını gezelim tanıyalım ünitesi online test soruları çöz, 4. sınıf canlılar dünyasını gezelim tanıyalım ünitesi soruları çöz kendini dene
4. SINIF CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM, TANIYALIM TEST-1

1 )
I. Toprak
II. Ot
III. Su
IV. Taş
V. Karınca


Yukarıdakilerden hangileri canlıdır?
A) I – II
B) II - V
C) III - IV
D) I – V

2 )
"Sandalye - Duvar - Halı - Örümcek - Dolap - Oyuncak At"
Yukarıdaki varlıklar bir grup oluşturduğunda hangisi dışarıda kalır?
A) Duvar           
B) Halı
C) Örümcek     
D) Oyuncak at3 )
I. Koşma
II. Yön değiştirme
III. Uçma
IV. Büyüme


Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bitkilerin yapamadığı hareketlerdendir?
A) Yalnız I 
B) I – III  
C) II - IV
D) I - II - III


4 ) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir yolla beslenir?
A) Domates
B) inek
C) Köpek
D) Aslan5 ) Eli ile çok sıcak suya dokunan bir insan irkilerek hemen elini çeker. Bu olay bitkilerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile benzerlik gösterir?
A) Kökleriyle toprağa bağlı olma
B) Yapraklarıyla kendi besinini kendi yapma
C) Fazla suyu yapraklarıyla atma
D) Çiçek ve yapraklarıyla güneşe yönelme6 )Bir bitkinin kökünün yan tarafa doğru ilerlemesinde aşağıdakilerden hangisi etkilidir?
A) hava
B) ışık
C) su
D) tohum7 )
I. Üreme
II. Solunum
III. Boşaltım


Bitkiler yukarıdaki canlılık özelliklerinden hangisi ya da hangilerini yapraklarıyla gerçekleştirir?
A) Yalnız II   
B) I - II      
C) II – III
D) I - II - III8 )Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin üreme şekli diğerlerinden farklıdır?
A) kuş           
B) yılan
C) kurbağa
D) kedi9 ) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hayvanlar, başka canlıları yiyerek beslenir.
B) Bitkiler, tohumlarıyla çoğalır.
C) Hayvanlar, sadece akciğerleriyle boşaltım yapar.
D) Bitkiler, yer değiştirme hareketi yapamaz.10 ) Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlılardandır?
A) böcekler
B) küf
C) karıncalar
D) kum11 ) Mikroskobik canlılar, bitki ve hayvan artıklarını çürüterek toprağa karışmasını sağlar. Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A) Hayvanların çoğalmasına
B) Çevre temizliğine
C) Toprağın verimsizleşmesine
D) Ağaçların kurumasına12 ) Aşağıdaki meyvelerden hangisinin yediğimiz kısmı tohumudur?
A) kiraz
B) elma        
C) fındık     
D) portakal

13 ) Aşağıdaki canlılardan hangisi akciğer solunumu yapmaz?
A) balık      
B) insan         
C) inek          
D) kuş14 ) Bir saksı bitkisinin bir yaprağına naylon torba geçirilerek bağlanıyor. Bir süre sonra torbanın içyüzeyinde su damlacıkları oluştuğu gözlemleniyor.

Bu olay bitkilerin hangi canlılık özelliğinin bir sonucudur?
A) beslenme
B) boşaltım
C) solunum
D) üreme15 ) Aşağıda verilen yerlerden hangisi mikroskobik canlıların yaşamı için en uygun olanıdır ?
A) Kurak topraklar
B) Kaynatılan sular
C) Ilık ve nemli yerler
D) Her yer16 ) Aşağıdaki olaylardan hangisinde mikroskobik canlıların etkisi yoktur ?
A) Üzüm suyunun sirkeye dönüşmesi
B) Sütün oluşması
C) Besinlerin küflenmesi
D) Hamurun mayalanması17 ) Aşağıdakilerden hangisi uyuyan canlılara örnek olarak gösterilemez ?
A) patlamış mısır
B) fasulye
C) buğday tohumu
D) nohut18 )
I. Hava
II. Sıcaklık
III. Nem
Uyuyan bir canlının, canlılık özelliği gösterebilmesi için yukarıdakilerden hangisine ya da hangilerine ihtiyaç duyar ?
A) Yalnız I     
B) Yalnız II   
C) I - III 
D) I - II - III19 ) Bir canlının kendi yaşamını sürdürmesi için zorunlu olmayan canlılık özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) beslenme
B) solunum
C) boşaltım
D)
üreme


20 ) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir besinle beslenir?
A) İnek
B) Koyun
C) Kartal
D) Keçi1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B C B A D C C D C B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B C A B C B A D D C

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)
Hazırlayan: onlinetestcoz.biz