17 Ara 2011

4. SINIF GEZEGENİMİZ DÜNYA TEST-1

Share
4. SINIF KUVVET VE HAREKET

4. Sınıf Gezegenimiz Dünya online test çöz, gezegenimiz dünya dördüncü sınıf en yeni testler, 4. sınıf gezegenimiz dünya teste çöz en yeni online testler çöz
4. SINIF GEZEGENİMİZ DÜNYA TEST-1

1 ) Dünyanın yüzeyinde en çok aşağıdakilerden
hangisi bulunur?


A) Sular
B) Tarım alanları
C) Kayalar
D) Şehirler ve kasabalar


2 )
TEMA Vakfı aşağıdakilerden hangisiyle
mücadele için kurulmuştur?

A) Erozyonla
B) Depremle
C) Heyelanla
D) Kirlilikle3 )Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın yuvarlak olduğunu kanıtlayan bir bulgu değildir?
A) Uzaydan çekilen fotoğraflar 
B) Dünya yüzeyinde sular ve karaların bulunması  
C) Ufukta önce geminin direğinin, sonra tümünün
görünmesi
D) Sürekli batıya giden bir geminin tekrar aynı yere
dönmesi


4 ) Aşağıdakilerden hangisinde Dünya'nın gözlemlenebilen katmanları dıştan içe doğru sıralanmıştır?
A) Taş küre, su küre, atmosfer, ağır küre
B) Su küre, ağır küre, atmosfer, taş küre
C) Atmosfer, su küre, taş küre, ağır küre
D) Atmosfer, taş küre, ağır küre, su küre5 ) Aşağıda taş küre ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Toprak ve kayaçlardan oluşur.
B) Yüzeyi engebelidir.
C) Zaman zaman kırılmalar olur.
D) Atmosferden kalındır.6 )
I. Sis
II. Deprem
III. Dolu
IV. Rüzgâr
Yukarıdaki olaylardan hangisi ya da hangileri atmosferde gerçekleşmez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I - III
D) II - IV7 ) Bizi Güneş'in zararlı ışınlarından koruyan ozon tabakası aşağıdaki katmanlarından hangisinde bulunur?
A) Su Küre   
B) Taş Küre      
C) Hava Küre
D) Ateş Küre8 ) Atmosferin sınırları aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir?
------Alt sınır----------------------- Üst sınır-----------
A) Ateş küre ----------------------Uzay boşluğu
B) Deniz yüzeyi------------------ Ozon tabakası
C) Kara ve deniz----------------- Uzay boşluğu yüzeyleri
D) Çekirdek ----------------------Ozon tabakası9 ) Aşağıdakilerden hangisi su kürede yeralmaz?
A) Yer altı suları
B) Bulutlar
C) Nehirler
D) Dereler10 ) "Su küreyi oluşturan sular,………………sulardan daha
fazladır." cümlesi sırası ile aşağıdakilerden hangisi ile
tamamlanmalıdır
?
A) sıcak / soğuk
B) tuzlu / tatlı
C) sodalı / tuzlu
D) tatlı / sıcak11 ) Yeryüzündeki su miktarının azalmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Su döngüsü ile suyun yok olmaması
B) Denizlerin birbirine bağlı olması
C) Soğukta suyun buharlaşmaması
D) Akarsuların denizlere akması12 ) Aşağıda katmanlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır
?
A) Çekirdek en ağır katmandır.
B) Yer kabuğu en ince katmandır.      
C) Ateş küre en sıcak katmandır.      
D) İçten dışa doğru sıcaklık azalır.

13 ) Ateş kürenin akışkan ve hareketli olmasının nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yer altı sularının bulunması      
B) Kayaçların kırılması         
C) İçindeki maddelerin erimiş olması          
D) Depremlerin meydana gelmesi14 ) I. Atmosfer II. Ateş küre III. Su küre IV. Taş küre
Canlılar yukarıdaki katmanlardan hangisi ya da hangilerinde yaşar?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) II – III
D) I - III – IV15 ) Magmanın yeryüzüne çıkmasıyla şağıdakilerden
hangisi oluşur?
A) yanardağlar
B) ovalar
C) vadiler
D) kaplıcalar16 ) Aşağıda Dünya'nın katmanları ile içindeki bazı maddeler eşleştirilmiştir. Hangi eşleme yanlıştır?
A) Taş küre ► kayaçlar
B) Ateş küre ► magma
C) Su küre ► tuz
D) Ağır küre ► toprak17 )
I. Su buharı
II. Oksijen
III. Kayaç
IV. Karbondioksit

Yukarıdakilerden hangileri atmosferde bulunur?
A) I – II
B) I - II - IV
C) II – III
D) II - III - IV18 ) Dünya'nın merkezi aşağıdaki katmanlardan
hangisindedir?
A) Atmosfer     
B) Yerküre   
C) Ağır küre 
D) Ateş küre19 ) Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?
A) Yer kabuğu denizlerin altında kalınlaşır.
B) Ateş kürede tüm maddeler erimiş hâldedir.
C) Su küre yer kabuğunun 3/4'ünü kaplar.
D) Yerin derinliklerine inildikçe sıcaklık artar.20 ) I. Sünger II. Yosun III. Köstebek IV. Ahtapot
Yukandakilerden hangileri su kürede yaşayan canlılardandır?
A) I - II
B) I - II - IV
C) II – III
D) II - III - IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A A B C D B C C B B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A C C D A D B C A B


1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)
Hazırlayan: onlinetestcoz.biz