31 Ara 2011

4. SINIF HEP BİRLİKTE TEST-1

Share
4. SINIF HEP BİRLİKTE

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Hep Birlikte Online Test Çöz, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri, Hep Birlikte online test çöz, 4. sınıf online test çöz sosyal bilgiler Hep Birlikte, onlinetestcoz.biz sosyal bilgiler online test çöz
4. SINIF HEP BİRLİKTE TEST-1

1) Asağıdaki bilgilerden hangisi yanlıstır?
A) Her insan kendini ifade edebilmelidir.
B) Fiziki özelliklerimiz kimliğimizde yer alır.
C) Başkalarının düşüncelerine saygılı davranmalıyız.     

D) Hoşgörülü olmak doğru bir davranıstır.

2)Arkadaşlarımıza ve büyüklerimize karşı aşağıdaki şekillerden hangisi ile davranmalıyız
?
A) Hoşgörü                    
B) Kızgınlık             
C) Dargınlık            
D) Kavga3)Aşağıdakilerden hangileri doğru davranıştır?
A) Yalan söylemek    
B) İzinsiz alma                                                    
C) Küfretmek      
D) Ne olursa olsun doğruyu söylemek                          4)Bir milletin bağımsızlığının sembolü nedir?
A) Ulus
B) Bayrak        
C) Asker
D) Halk5) 23 Nisan 1920 tarihi size hangi olayı hatırlatmaktadır?
A) Cumhuriyet ‘in ilanı
B) T.B.M.M ‘nin açılması
C) Sivas Kongresi
D) 1. İnönü Savası
             
     

6)Milli Mücadele döneminde Türk Ordusu Doğu Cephesi’nde hangisi ile savasmıstır?

A) Yunanlılar
B) İtalyanlar
C) Fransızlar
D) Ermeniler7)Kurtulus Savası döneminde Türk Ordusu Batı Cephesi’nde asağıdakilerden hangisi ile
savasmıstır?
A) Yunanlılar
B) Ermeniler     
C) Fransızlar
D) Bulgarlar8)Bir toplulukta eskiden kalmıs olan ve kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel alışkanlıklara ne denir?
A) bayram        
B) tören    
C) gelenek                           
D) düğün9)   Asağıdaki savaslardan hangisinden sonra Mustafa Kemal’e “Gazilik” ünvanı ve “Maresallik”
rütbesi verilmistir?
A. 1. İnönü Savası
B. 2. İnönü Savası
C. Sakarya Savası     
D. Büyük Taarruz


10) Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmistir?
A. 19.Mayıs.2004                 B. 29.Ekim 1923
C. 23.Nisan.1920                 D. 15.Ocak 1555


11) “Seda, bir şirkette muhasebeci olarak çalışmaktadır. Boş zamanlarında ise ilçedeki bir vakıfta arkadaşlarıyla bir araya gelip durumu iyi olmayan öğrencilere matematik dersi vermektedir.”

Yukarıdaki parçada sivil toplum örgütlerinin hangi özelliği anlatılmaktadır?

A. Gönüllülük esasına göre çalışılması.

B. Devlete bağlı bir kurum olmaları.                                  
C. Bazı durumlarda halktan bağış almalarını.  
D. Sadece eğitim alanında çalıştıklarını
 

12)  Aşağıdakilerden hangisi resmi kurum değildir?
A. Emniyet Genel Müdürlüğü        B. Milli Kütüphane         

C. Sağlık Ocakları                         D. Türk Böbrek Vakfı13)   Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin özelliklerinden değildir?
A. gönüllülük esasına göre çalışılır.     

B. bireysel çalışmadan çok grup çalışması vardır.
C. devlette bağlı olup, maaş bağlanır.          

D. devletten izin alınarak kurulurlar.14) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştırsözcüklerden hangisi doğru olarak ifade eder?
A. Sivil toplum örgütlerinin çalışması yasalara uygundur.                                                                          B. Resmi kuruluşlarda gönüllü insanlar çalışır.

C. Sivil toplum örgütleri, ihtiyaçları karşılamak, sorunları çözmek gibi amaçlarla kurulur.                                          
D. Sivil toplum örgütlerinde maddi çıkar beklenmez

15)  “Resmi kurumları, topluma hizmet vermek için devlet kurar.”Aşağıdakilerden hangisi resmi kurum değildir?
A. okullar                                B.  sağlık ocakları
C. nüfus müdürlüğü              D. alışveriş merkezleri16)   “Toplumun en küçük yapı birimidir.”
Yukarıda, aşağıdakilerden hangisinin tanımı verilmiştir?
A. aile                  B.devlet                

C.kurum             D. örgüt17)   Aşağıdakilerden hangisi Kızılay’ın görevleri arasında sayılmaz?
A. Gerektiği zamanlarda uygun kan bulmak.       
B. Yurt dışına gerektiği zamanlarda yardım göndermek.         
C. Doğal afetlerde insani yardımlarda bulunmak                                                                          D. İçki ve sigara gibi zararlı alışkanlıklara karşı insanları bilinçlendirmek.


18)   “Yiğit’in annesi bir hakimdir. Buna göre Yiğit’in annesi aşağıdaki kurumlardan hangisinde çalışmaktadır?
A. hastane        

B. okul
C. adliye                

D. kızılay

19)"Anne, baba ve çocuklardan oluşan aile, toplumun temellerini oluşturur. "
Aşağıdakilerden hangisi aile fertlerinin arasında olmaması gereken bir tutumdur?
A. sevgi       

B. özveri
C. saygı               

D. haset


20)“Kan kanseri olan çocukların tedavilerini üstlenmek için kurulmuş olan bu vakıf, bir çok çocuğun sağlığına kavuşmasına yardımcı olmuştur.”  Buna göre;

Yukarıda anlatılan sivil toplum örgütü aşağıdakilerden hangisidir
?

A. LÖSEV      B. TEMA          C. TGEV        D. TEV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B A D B B D A C C B A D C B D A C C D A

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)
Hazırlayan: onlinetestcoz.biz