17 Ara 2011

4. SINIF IŞIK VE SES TEST-1

Share
4. SINIF KUVVET VE HAREKET

Işık ve ses online test çöz, 4. sınıf ışık ve ses test soruları çöz, 4. sınıf 4. ünite ışık ve ses test soruları çöz
4. SINIF IŞIK VE SES TEST-1

1 ) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ampul doğal ışık kaynağıdır.
B) El feneri yapay ışık kaynağıdır.
C) Şimşek doğal ışık kaynağıdır.
D) Ay, bir ışık kaynağı değildir.


2 )
Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi aydınlanmada yeni bir dönemin başlamasına öncülük etmiştir?
A) Edison
B) Pasteur
C) Einstein
D) Newton3 )
Tuğçe: “Ay, sadece geceleri Dünya etrafında dolanır."
Adem: “Geceleri, Ay’ın ışık kaynağı olduğunu anlarız."
Beyza: “Pencereden baktığımda, Ay’ı ben her gece görebilirim."
Dilek: “Ay aslında bir ışık kaynağı değildir,  Güneş’ten aldığı ışığı yansıtır."
Aynı gruptaki dört arkadaşın Ay ile ilgili ifadelerinden hangisi doğru bilgi içerir?
A) Tuğçe 
B) Adem  
C) Beyza
D) Dilek4 ) Göz sağlığımızı korumak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir?
A) Aydınlatma çok parlak veya loş olmamalıdır.
B) Işık doğrudan göze gelmemelidir.
C) Yazı yazarken veya kitap okurken ışık sol üst taraftan gelmelidir.
D) İyi görebilmek için ışık doğrudan gözümüze gelmelidir.5 ) ‘’Karanlık bir ortamda aracın önüne çıkan yabani tavşan hareketsiz durmaktadır.”Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
A) Işık yetersiz olduğu için tavşan kaçmıyor .
B) Tavşan arabalardan korkmuyor.
C) Işık fazla olduğu için tavşan kaçamıyor .
D) Tavşan ışıklı ortamı seviyor.6 ) Enes , bir cisimden ses çıkarmak istiyor. Enes’in ses üretebilmesi için ne yapması gerekiyor?
A) Cisme dokunması gerekir.
B) Cismi hareketlendirmesi gerekir.
C) Cismi titreştirmesi gerekir.
D) Cisme kuvvet uygulaması gerekir.7 ) Sesin bir engelle karşılaşması sonucu geri dönmesine ne ad verilir?
A) Yankı   
B) Yansıma      
C) Şiddet     
D) Konuşma8 ) Aşağıdakilerden hangisi gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkilerinden biri değildir?
A) Anlamayı güçleştirir.
B) Sinirli ve gergin olmaya neden olur.
C) Görme duyumuzu engeller.
D) İşitme kaybına neden olur.9 ) “Yağmurlu ve bulutlu havalarda şimşeğin önce ışığını görür, sonra gök gürültüsü duyarız.” Bu gözlemle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Işığın enerjisi yok, sesin enerjisi vardır.
B) Işık, sesten daha hızlı yayılır.
C) Işığı görürüz ama sesi göremeyiz.
D) Şimşek doğal ses ve yapay ışık kaynağıdır10 ) Yarasaların en önemli özelliği nedir?
A) Gözleri iyi görür.
B) Kulakları yoktur.
C) Kulakları iyi duyar.
D) Çok çığlık atar.11 ) Aşağıdakilerden hangisi ısının etkilerinden birisi değildir?
A) Isı, maddenin hal değişimine yol açar.
B) Isı olan yerde sıcaklık olmaz.
C) Isı, havanın değişmesinde etkili olur.
D) Cisimlerin boyunu değiştirir.12 ) Varlıkları  görmemizi  sağlayan  enerjiye  ne  denir?
A) Isı
B) Ses      
C) Kuvvet      
D) Işık

13 ) Maddelerin titreşmesiyle aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A) Ses      
B) Işık         
C) Cisim          
D) Madde14 ) Abartılı  ve  gereksiz  kullanılan  ışık  ne  tür  bir  kirliliğe  sebep  olur?
A) Ses  kirliliği
B) Işık  kirliliği
C) Çevre  kirliliği
D) Hava  kirliliği15 ) Hoşa gitmeyen, insalar üzerinde olumsuz etkiler yapan sesler ses kirliliğine yol açar.Ses kirliliğini azaltmak için alınacak önlemlerden hangisi doğru değildir?
A) Motorlu taşıtların gereksiz korna çalmalarını engellememiz gerekir.
B) Binalarda mutlaka ses yalıtımı olmalıdır.
C) Radyo ve televizyonun sesleri kirlilik oluşturmaz, bu yüzden istediğimiz gibi açabiliriz.
D) Havaalanı ve fabrikaların yerleşim alanlarından uzak yerlere kurulmasına dikkat etmeliyiz.16 ) Ses ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Ses bir enerji türüdür
B) Ses bir kuvvettir
C) Ses bir maddedir
D) Ses gözle algılanır17 ) Aşağıdaki cisimlerden hangisi ışığı iyi yansıtır?
A) ayna
B) kömür
C) bakır levha
D) aliminyum levha18 ) Aşağıdaki aletlerden hangisini sesin şiddetini arttırmak için kullanırız?
A) teyp     
B) megafon   
C) televizyon 
D) kamera19 ) Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağı değildir?
A) televizyon
B) kuş sesi
C) mikrofon
D) radyo20 ) Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağı değildir?
A) yıldızlar
B) güneş
C) ateş böceği
D) ay


1 : A 2 : A 3 : D 4 : D 5 : C 6 : C
7 : A 8 : C 9 : B 10 : C 11 : B 12 : D
13 : A 14: B 15: C 16: A 17: A 18: B
19: B 20: D


1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)
Hazırlayan: onlinetestcoz.biz