31 Ara 2011

4. SINIF İYİ Kİ VAR TEST-1

Share
4. SINIF İYİ Kİ VAR

4. Sınıf Sosyal Bilgiler İyi ki var Online Test Çöz, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri, İyi ki Var online test çöz, 4. sınıf online test çöz sosyal bilgiler İyi ki var, onlinetestcoz.biz sosyal bilgiler online test çöz
4. SINIF İYİ Kİ VAR TEST-1

1) İnsanları birbirinden ayıran farklılıklar vardır. Hangisi bu farklığa örnek olabilir?
A) Barınmaya ihtiyaç duyma
B) Yaşama arzusu
C) İlgi alanları      
D) Beslenme ihtiyacı

2)"Teknolojinin gelişim süreci içinde pek çok alet ve makineler icat edilmiş, yaşantımız kolaylaşmıştır. Seçeneklerden hangisi evimizde yaşamımızı kolaylaştıran araçlardan biri değildir
?
A) buzdolabı                    
B) fırın             
C) tepegöz            
D) ütü3)Günümüzde kullandığımız Miladi takvim aşağıdakilerden hangisini esas alarak yapılmıştır?
A) Yıldızları    
B) Güneş’i                                                    
C) Kutup Yıldızı’nı      
D) Ay’ı                          4) TBMM’nin açılması aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinin (ortaya çıkmasının) göstergesi olamaz?
A) Halk iradesine dayanan yönetimin oluşturulmasının
B) Millet egemenliğini temsil etmesinin        
C) Padişahın yurdu kurtarma isteğinin     
D) Ülke yönetiminde halkın söz sahibi olmasının5) Aşağıdakilerden hangisi günümüzde kullanımı gittikçe azalan bir iletişim aracıdır?
A) mektup
B) telefon
C) elektronik posta
D) cep telefonu
             
     

6)Bizler günümüzde hangi takvimi kullanmaktayız?

A) On iki hayvan takvimi
B) Miladi takvim
C) Hicri takvim
D) Rumi takvim7)Tasarlayacağımız bir teknolojik bir üründe aşağıdakilerden hangisine en çok dikkat etmemiz gerekir?
A) Çok para kazandırmasına
B) Pahalı olması.     
C) Çalışırken çok enerji harcaması.
D) İnsanların hayatını kolaylaştırması.8)Sürekli çağdaşlaşmayı ve yeniliklere açık olmayı öngören Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devletçilik        
B) İnkılapçılık    
C) Milliyetçilik                           
D) Halkçılık9)   Aşağıdakilerden hangisi karşılanmadıkları zaman yaşamımızı devam ettirmede zorlukla karşılaşacağımız ihtiyaçlardan değildir?
A. ayakkabı
B. kazak
C. ev     
D. forma


10) Aşağıdaki hangisi en öncelikli ihtiyaçlarımız arasında yer alır?
A. ekmek                 B. okul önlüğü
C. defter                  D. pantolon


11) Aşağıdakilerden hangisinin ihtiyaçlarımızın belirlenmesinde ve çeşitlenmesinde etkisi yoktur?


 A. yaşadığımız yer       B. yaşımız    

C. iklim                       D. arkadaşlarımızın
 

12)   Aşağıdakilerden hangisi sosyal ihtiyaçlarımız arasında yer almaz?
A. gezmek        B. sinemaya gitmek         

C. eğlenmek                   D. giyinmek13)   Berke ile babası çarşıya alışverişe çıkıyorlar. Alışveriş sırasında Berke oyuncak araba, babası ise parfüm alıp satış fişini aldıktan sonra eve dönüyorlar. Eve döndüklerinde ihtiyaçların bir kısmını almadıklarını fark ediyorlar.  Berke ile babasının yaptıkları yanlış aşağıdakilerden hangisidir?
A. Berke isteğini almıştır.     

B. Baba isteğini almıştır.
C. Alışveriş listesi hazırlamamışlardır.          

D. Satış fişi almışlardır.14) Kişisel dileklerimiz ve arzularımızı aşağıdaki sözcüklerden hangisi doğru olarak ifade eder?
A. ihtiyaç           B. istek

C. gereksinim               D. gider15)  Aşağıdaki teknolojik icat ve alanları eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?
A. uçak – ulaşım            B.  telefon – iletişim
C. bilgisayar – eğlence   D. röntgen – sağlık16)    “Güneş yılı esasına göre düzenlenmiştir. Hz. İsa’nın doğumu başlangıç olarak kabul edilir."
Yukarıda özelliği verilen takvim aşağıdakilerden hangisidir?
A. Hicri Takvim       B.Rumi Takvim      

C.Maya takvimi      D. Miladı Takvim17)   Hz İsa yaşasaydı günümüzde kaç yaşında olurdu? A. 2012      B. 5000          C. 2005           D. 2011


18)   Aşağıdaki olaylardan hangisi Hicri Takvim’in başlangıcı olarak kabul edilir?
A. Hz. Muhammed (SAV)’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi.        

B. Hz. Muhammed’in (SAV)’in doğumu.
C. Hz. İsa’nın doğumu.                

D. Hz. İsa’nın Mekke’den Medine’ye göç etmesi

19)"tren – akıllı tahta – gözlük "
Yukarıdaki icatların kullanım alanları aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralama ile verilmiştir?
A. sağlık – ulaşım – eğitim      

B. ulaşım – eğitim – sağlık
C. ulaşım – sağlık – eğitim               

D. eğitim – ulaşım – sağlık


20) “Teknoloji hiç şüphesiz ki insanlar için çok önemlidir, yararlıdır. Ama bununla birlikte teknolojinin zararlarını da görmemezlikten gelemeyiz.”  Buna göre;

I. İnsanları tembelliğe alıştırmıştır.
II. Zamandan tasarruf yapmamızı sağlamıştır.
III. Çeşitli sağlık sorunlarına sebep olmuştur.   
IV.Her bakımdan hayatımızı kolaylaştırmıştır.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri teknolojinin zararlarındandır?

A. Yalnız III      B. I ve III          C. I,III,IV        D. III ve IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C C B C A B D B D A D D C B C D A A B B

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)
Hazırlayan: onlinetestcoz.biz