19 Ara 2011

4. SINIF KENDİMİ TANIYORUM TEST-1

Share
4. SINIF KENDİMİ TANIYORUM

4. Sınıf Kendimi tanıyorum kavrama testi online test çöz, kendimi tanıyorum ünitesi online test çöz, 4. sınıf sosyal bilgiler online test çöz, 4. sınıf 1. ünite kendimi tanıyorum ünitesi online test çöz
4. SINIF KENDİMİ TANIYORUM TEST-1

1 ) İnsanların sevgi, saygı, merhamet gibi ortak duygular paylaşmasına ne denir?

A) Birey
B) Farklılık
C) Hoşgörü
D) Benzerlik

2 )Bireyleri diğer bireylerden ayıran özelliklere ne denir?

A) Benzerlik        
B) Farklılık
C) Birey     
D) Hoşgörü



3 )İnsanların duygu ve düşüncelerini hareketlerle anlatmasına ne denir?
A) Davranış
B) Hoşgörü                                 
C) Duyarlılık
D) Düşünce



4 ) Hangi anlatım doğrudur?
A) Farklılıkları hoş görmemek gerekir.
B) Duyguları, akıl süzgecinden geçirirsek az hata yaparız.
C) Mutluluk ve üzüntüler paylaşılmaz.
D) Toplumda bireyler arasında fark yoktur.



5 ) “Duygu ve düşüncelerimizi akıl süzgecinden geçirmemek yanlış davranış yapmamıza neden olabilir.” Hangisi buna bir örnektir?
A) Bize hediye alana teşekkür etmek
B) Yardım isteyene yardım etmek
C) Üzgün olan birinin üzüntüsünü paylaşmak
D) Yazılıdan zayıf alan kardeşimize kızmak



6 )Tatile girdiği için arkadaşlarını göremeyen bir öğrenci hangi duyguları yaşar?
A) Hayret
B) Sevinç
C) Kızgınlık
D) Özlem



7 )Hangisi duyarlılık örneği değildir?
A) Okula ve derslere zamanında gitmek   
B) Müzik dinlerken komşuları rahatsız etmeme      
C) Kaza geçiren arkadaşımızı ziyarete gitmek
D) Zor durumdaki komşularımızın sorunlarını paylaşmak



8 )Hangi anlatım yanlıştır?
A) İnsanların zihinsel olarak ürettikleri fikirlere düşünce denir           
B) Farklılıklara saygı duymak, değer vermek gerekir.
C) Olayları oluş sırasına göre dizilmesine tarih denir.
D) Acılar paylaşıldıkça azalır, mutluluklar paylaşıldıkça artar.



9 ) “Toplumu oluşturan ve aralarında farklılıklar ve benzerlikler bulunan her bir insana” ne ad verilir?
A) Düşünce
B) Birey
C) Saygı
D) Hobi



10 ) Hangi anlatım yanlıştır?
A) Farklılıklar yaşantımızı kolaylaştırır. 
B) Bireyler arasında farklılık yoktur.
C) Farklılıklar saygıyla karşılanmalıdır.
D) Farklılıklar toplumun zenginlikleridir.



11 ) Nüfus cüzdanına bakarak hangi bilgiye ulaşamayız?
A) Hobilerine
B) Yaşına
C) Kimlik numarasına
D) Anne adına



12 ) Hangisi kimlik belgesi değildir?
A) Pasaport
B) Ehliyet                      
C) Not defteri                     
D) Nüfus cüzdanı

13 ) Olayların oluş sırasına göre sıralanmasına ne ad verilir?
A) Tarih                           
B) Sıralama                                 
C) Takvim                               
D) Kronoloji                   



14 ) Başkalarına karşı duyarlılık örneği hangi seçenekte verilmiştir?
A) Yarışmada derece yapan arkadaşımızı kutlamak.
B) Temizliğimize özen göstermek
C) Verilen ödevleri yapmak
D) Rolümüzü bilmek




15 ) Hangisi duygularımıza bir örnek değildir ?
A) Hüzün
B) Spor yapmak
C) Sevinç
D) Heyecan 



16 ) Düştüğünü gördüğümüz bir çocuğa hemen yardım ederiz. Yardım etmeye sevk eden duygu hangisidir ?
A) Sevinç                              
B) Öfke
C) Acıma
D) Kin



17 ) Yarışmada derece bekleyen ve amacına ulaşamayan birey nasıl bir duygu yaşar?
A) Hayal kırıklığı                  
B) Sevinç
C) Heyecan
D) Öfke



18 )Hoşgörülü olmak ne demektir ?
A) Farklılıkları kaldırmaya çalışmak     
B) Benzerlikleri artırmaya çalışmak  
C) Farklılıkları en aza indirgemek 
D) Farklılıklara saygı duymak, değer vermek



19 ) Diğer insanlarla olan benzer özelliklerimiz hangisidir?
A) Kitap okuma alışkanlığı
B) Giyinme gereksinimi
C) Yetenekler
D)
Zevkler


20 ) Hangisi insanlar arasındaki farklılıklara örnektir?
A) Yetenekleri
B) Sevgi duygusu
C) Barınma gereksinimi
D) Beslenme gereksinimi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D B A B D D A C B B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A C D A B C A D B A


1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)
Hazırlayan: onlinetestcoz.biz