15 Ara 2011

4. SINIF MADDEYİ TANIYALIM TEST-1

Share


4. SINIF MADDEYİ TANIYALIM TEST-1
maddeyi tanıyalım ünitesi soruları çöz, maddeyi tanıyalım ünitesi online test çöz, 4. sınıf maddeyi tanıyalım test soruları çöz online soru çöz, maddeyi tanıyalım 4. sınıf fen ve teknoloji konuları soru çöz 

1. Aşağıdakilerden hangisi cisim değildir?
A) altın
B) yüzük
C) bilezik
D)
kolye            

2. Katı maddelerin biçimlerini değiştirmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
A) ısıtma
B) soğutma
C) eritme
D) kırma

3. Yanan bir odunun, paslanan bir demirin yapısı değişir. Bu olaylar aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?
A) donmaya
B) erimeye
C) bozunmaya
D) çürümeye


4. Aşağıdakilerden hangisi bir çözelti değildir?
A) deniz suyu
B) limonata
C) kola
D) su

5. Aşağıdaki sıvılarla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sıvılar akıcıdır.
B) Hacimleri değişebilir.
C) Konuldukları kabın şeklini alır.
D) Biçimleri değişebilir.


6. Aşağıdakilerden hangisi doğal bir maddedir?
A) petrol
B) cam sürahi
C) kağıt
D) çöp kovası

7. I. Suyun donması II. Mumun erimesi III. Suyun buharlaşması IV. Su buharının yoğunlaşması Yandaki olayların hangi ya da hangilerinde madde dışarıdan ısı almıştır?
A) Yalnız III
B) I ve IV
C) III ve IV
D) II ve III

8. İçinde taş bulunan dereceli silindirin hacmi 300 mLdir. İçindeki taş çıkarıldığında hacmi 265 mLye düşmüştür. Buna göre taşın hacmi kaç mL dir?
A) 45 mL
B) 35 mL
C) 25 mL
D) 15 mL

9. Bir bardak kolanın içine bir parça buz atılmıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Buz ısı alır.
B) Kola ısı verir.
C) Her iki maddenin de sıcaklığı artar.
D) Kola soğur.

10. Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?
A) toprak
B) su
C) hava
D) ışık

11. Aşağıdakilerden hangisi maddeyi etkileyen doğa olayları arasında yer almaz?


A) rüzgâr
B) erozyon
C) yağışlar
D) inşaat

12. )  Kütle için aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Uzayda kapladığı yerdir.
B) Ölçülebilen madde miktarıdır.
C) Kütle ölçüsü birimi litredir.
D) Düzgün olmayan maddelerin kütlesi dereceli silindirde ölçülebilir.

13. Demir tozu ve kükürt karışımını ayırt etmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmalıdır?
A) eleme
B) mıknatısla çekme
C) süzme
D) buharlaştırma


14. Hacim birimi olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) kilogram
B) gram
C) metre
D) litre

15. Katı, sıvı ve gaz hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Sıvılar bulundukları kabın şeklini alır.
B) Gazların belirli bir şekli ve hacmi yoktur.
C) Katıların belli bir şekli vardır.
D) Sıvılar bulundukları ortama dağılır.

16. Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir?
A) tuz
B) çikolata
C) limonata
D) ayran


17. Aşağıdaki maddelerden hangisi ısı verdiğinde donmaz?
A) kola
B) su
C) ayran
D) şeker


18. Aşağıdakilerden hangisi doğa olaylarının etkisi sonucu oluşmamıştır?
A) Peribacaları
B) Pamukkale travertenleri
C) Ankara Kalesi
D) Erozyon

19. Aşağıdakilerden hangisi yarı saydam bir maddedir?
A) porselen
B) buzlu cam
C) cam bardak
D) tahta

20. Buharlaştırarak ayırma yöntemiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Maddenin sıvı içinde olması gerekir.
B) Soğutulması gerekir.
C) Isıtılması gerekir.
D) Sıvının buharlaştırılması gerekir.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
C
C
D
B
A
D
B
C
D
D
B
B
D
D
A
D
C
B
B
1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)
HAZIRLAYAN: onlinetestcoz.biz