30 Ara 2011

4. SINIF ÜRETİMDEN TÜKETİME TEST-1

Share
4. SINIF ÜRETİMDEN TÜKETİME

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Üretimden Tüketime Online Test Çöz, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri, Üretimden tüketime online test çöz, 4. sınıf online test çöz sosyal bilgiler üretimden tüketime, onlinetestcoz.biz sosyal bilgiler online test çöz
4. SINIF ÜRETİMDEN TÜKETİME TEST-1

1 ) Başka ülkelerde üretilen ürünlerin yurdu­muza getirilmesine ne denir?
A) ihracat
B) İthalat
C) alışveriş      
D) ticaret

2 )"Bir ürünün  üretildiği  yerden tüketicilere ulaştırılması işine .........................denir." 

ifadesini anlamlı tamamlayan sözcük hangisidir?
A) ulaşım               
B) Ticaret       
C) tüketim      
D) dağıtım3 )Üretilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ne denir?
A) paylaşım    
B) Harcama                                          
C) tüketim      
D) ihtiyaç4 ) "İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları her türlü faaliyete...............denir."
ifadesini  anlamlı tamamlayan  sözcük hangisidir?

A) üretim  
B) Düzenleme        
C) tüketim     
D) bütçe5 ) "Bir ürün ya da mal oluşturmak için gerekli maddelerin işlenmemiş hâline...............denir."." ifadesini aşağıdakilerden hangisi doğru tamamlar?
A) malzeme  
B) ham madde
C) eşya  
D) ticaret
             
     

6 )Aşağıdaki ürün ve ham madde eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?
I. ekmek – buğday
II. bisküvi - buğday
III. zeytinyağı – ayçiçeği
IV. benzin - ham petrol
V. şeker - pirinç

A) yalnız III
B) I - II – IV
C) III-V
D) yalnız V7 )
I. Televizyon   
II. Bilgisayar        
III. Buzdolabı
IV. Ekmek              
V. Gazete


Yukarıdaki ürünlerden hangilerinin garanti belgesi olur?
A) IV-V
B) I-II-III      
C) I-II
D) III-IV-V8 )I. Reklâmına güzelliğine bakmalıdır.
II. TSE damgasına bakmalıdır.
III. Ucuz ve kaliteli olmasına bakmalıdır.
IV. Garanti belgesini almalıdır.
V. Satış fişi veya fatura almalıdır.
Bilinçli bir tüketici dayanıklı tüketim maddesi alırken yukarıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
A) II -III        
B) I-III
C) I-II-IV          
D) II-III-IV-V9)    Bir ürün veya hizmet aldıktan sonra her vatandaşın alması gereken belge hangisidir?
A.  ürünü aldığımız yerin tanıtım kartı
B.  ürünü aldığımız yerin adresi
C.  satış fişi veya fatura
D.  ürün hakkında ayrıntılı bilgi


10)  "Bir insanın, sahip olmadığında yaşamını sürdüremeyeceği ihtiyaçlar........................." İfadesini aşağıdakilerden hangisi doğru tamamlar?
A.  istekleridir                 B. temel ihtiyaçlarıdır
C.  sosyal ihtiyaçlarıdır   D.  gördükleridir


11)  Bir ürün aldığınızda satış fişi ya da fatura almanızın nedeni aşağıdakilerden hangileridir?
I. Ürünü ne zaman nereden aldığınızı bel­gelemektir.
II. Arkadaşlarınıza göstermektir.
III. Ürünle ilgili bir sorun yaşadığınızda hak­kınızı arayabilmektir.
IV. Devletimizin vergi toplamasını sağlamaktır.


 A. I-II-III-IV       B. yalnız II     C. I - III - IV        D. yalnız IV12)   I. Ak akçe kara gün içindir.        II. Gülme komşuna, gelir başına.        III. Sakla samanı gelir zamanı.      IV. Har vurup harman savurmak            V. Damlaya damlaya göl olur.
Yukarıdakilerden hangileri tutumlu olmakla ilgilidir?
A. I--III-IV-V        B. yalnız II         C. II-III           D. I-III-V

13)    Fiyat etiketinde bir ürün hakkında aşağı­daki bilgilerden hangileri vardır?
A.  ürün adı - son kullanma tarihi     

B.  birim fiyat - üretim tarihi
C. ürün adı - birim fiyat           

D.  üretim ve son kullanma tarihi

14)    
 I. İhtiyaçların değişmesi    
II. İnsanların merakı
III.teknolojinin gelişmesi   

IV buluş ve icatlar
V iletişimin gelişmesi

Yukarıdakilerden hangileri günümüzde yeni mesleklerin ortaya çıkmasında etki­lidir?
A. I - III - IV - V          B. II – IV C. I               D N-İN

15)   Ambalajlı gıda ürünlerinin üzerinde aşağıdakilerden hangisi mutlaka bulunmalıdır?
A.  ürünün resmi     B.  üretim ve son kullanma
C. fiyatı                  D. ne işe yaradığı

16)    Alışveriş yaparken han­gilerine dikkat etmeliyiz?
I. ürünün reklâmına        

II. Üretim ve tüketim tarihlerine
III. Fiyatı ve kalitesine    

IV. İsteklerimize    
V ihtiyaçlarımıza
A. IV-V       B. I-II-III-IV-V        C. I-IV        D. II-III-V

17)    Eskiden yaygın olup günümüzde azalan meslekler aşağıdakilerden hangileridir?
I. astronot       

II. Kalaycılık  
III. Bilgisayar mühendisliği               
IV nalbantlık      
V bakır işlemeciliği
A. II-IV-V      B. I-III          C. yalnız II           D. yalnız IV18)    Yurdumuzda üretilen ürünlerin uygunlu­ğunu hangisi onaylar?
A.  fabrika sahibi        

B.  alışveriş merkezi
C.  noterler                

D. Türk Standartları Enstitüsü

19)"Bir ürünün ne zamana kadar kullanılabile­ceğini gösteren tarih, ürünün......................"
Cümlesini anlamlı tamamlayan seçenek hangisidir?
A.  son kullanma tarihidir      

B.  üretim tarihidir
C. TSE damgasıdır               

D.  satış tarihidir


20) Aldığımız bir ürün bozuk çıktığında aşa­ğıdakilerden hangilerini yapmalıyız?
I. Ürünü hemen atmalıyız.
II. Ürünü aldığımız yere başvurmalıyız.
III. Gerekirse üretici firmaya başvurmalıyız.
IV.Tüketici haklarını koruyan kuruluşlara başvurmalıyız.
V. Bir daha o üründen almamalıyız.A. II-III-IV      B. I-II-III-V          C. yalnız I        D. yalnız V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b b c a b c b d c b
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
c a d a b d a d a a

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)
Hazırlayan: onlinetestcoz.biz