20 Ara 2011

4. SINIF YAŞADIĞIMIZ YER TEST-1

Share
4. SINIF YAŞADIĞIMIZ YER

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Online Test Çöz,Yaşadığımız yer ünitesi online test çöz, Yaşadığımız Yer Ünitesinden Kendini Dene, Yaşadığımız yer ünitesi hakkında çoktan seçmeli online test çöz 
4. SINIF YAŞADIĞIMIZ YER TEST-1

1 ) İnsanları hava olayları ile ilgili bilgilendiren kuruluş hangisidir?
A) Rasathane
B) Meteoroloji
C) Kızılay
D) Verem Savaş Derneği

2 )‘’Japonya, şiddetli depremlerin ve tsunamilerin çok sık yaşandığı bir ülkedir. Fakat Japonya’da depremlerden kaynaklanan can kaybı depremlerin şiddeti ile karşılaştırıldığında çok küçüktür.’’
Bu bilgiden çıkarılabilecek en doğru sonuç hangisidir?

A) Japonların otoyolları depreme dayanıklıdır.        
B) Japonlar, teknolojik ilerlemeye çok önem vermektedir.
C) Japonya’da depreme karşı etkili önlemler alıp uygulanmaktadır.     
D) Japonya gelişmiş bir ülkedir.3 )Kutup Yıldızı hangi yönü gösterir?
A) Güney
B) Doğu                                 
C) Batı
D) Kuzey4 ) I.Deprem
     II. Fırtına
    III. Yağmur
Yukarıdakilerden hangileri hava olayı değildir?

A) yalnız I
B) yalnız II
C) I ve II
D) II ve III5 ) Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) sembol
B) çevre
C) kroki
D) grafik6 )Depremin süresi  ve şiddeti hangi alet ile ölçülür?
A) barometre
B) fay
C) termometre
D) sismograf7 )Çevre sorunlarıyla hangi kurum ilgilenir?
A) Belediye başkanı  
B) Kızılay Kurumu      
C) Çevre Bakanlığı
D) Kamuoyu8 )Depreme karşı hazırlık yapacak olursak ilk önce hangisini yapardık?
A) Evimizi depreme karşı dayanıklı yapmak          
B) Elektrik, gaz ve su akışını kesmek
C) Kan bağışında bulunmak
D) Deprem çantası oluşturmak9 ) Yönler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Karıca yuvalarının toprak yığılı kısmı sürekli güneyi gösterir
B) Doğu bir ara yöndür.
C) Pusula iğnesinin renkli ucu sürekli kuzeyi gösterir.
D) Kaybolduğumuzda sürekli kuzeye doğru gidilirse yolumuzu daha kolay buluruz.10 ) Hangisi erozyonu hızlandıran etkenlerden değildir?
A) Ormanların yok edilmesi 
B) Hayvanların bilinçsiz otlatılması
C) Yamaçların dikine sürülmesi
D) Barajların yapılması11 ) Bir akarsudaki balıkların ölmesinden hangi sonuç çıkarılmaz?
A) Balıkların fazla ürediği
B) Doğaya karşı duyarlı davranılmadığı
C) Suya balıklar için zararlı atıkların karıştığı
D) Doğal dengenin bozulmaya başladığı12 ) Hava durumu tahminleri ifade edilirken hangisinden yararlanılmaz?
A) sembol
B) pusula                      
C) sayı                     
D) grafik

13 ) I. Doğu
       II. Güneydoğu
       III. Sis
Yukarıda verilen kavramların sınıflandırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Anayön- hava olayı-arayön                           
B) Hava olayı-arayön-anayön                                 
C) Anayön-arayön-arayön                               
D) Anayön- arayön- hava olayı                   14 )Hangisi depremin yıkıcı etkilerine karşı alınabilecek önlemlerden değildir?
A) Binaları az katlı yapmak
B) Sivil savunma ekipleri kurmak
C) Zemin koşullarına uygun inşaat teknolojileri kullanmak
D) Deprem kuşağındaki bölgelerde yerleşim yerleri kurmamak15 ) Hangisi yön bulma yöntemi değildir?
A) Bulutların hareketlerini incelemek
B) Pusula kullanma
C) Karınca yuvalarına bakarak
D) Güneş tam tepede iken(öğleyin) dik bir çubuğun gölgesini incelemek 16 ) Coğrafi yönler hangisine göre belirlenmiştir?
A) Kutup Yıldızı’na göre                               
B) Mevsimlere göre
C) Güneş’in doğuş ve batışına göre
D) Ay’ın Dünya etrafındaki hareketine göre17 ) Depremi en doğru biçimde hangisi tanımlar ?
A) Barajların taşması                
B) Kar kütlesinin kayması
C) Toprağın kar sularının etkisiyle kayması   
D) Çeşitli nedenlerle yerin sarsılması18 )Aşağıdakilerden hangisi yön bulmamıza yardımcı olur?
A) pusula      
B) kuş yuvaları  
C) çalar saat 
D) ağaç dalları19 ) Güneş doğduğu zaman gölgemiz hangi yönü gösterir?
A) batı
B) güney
C) doğu
D)
kuzey


20 ) Hangisi krokinin özelliklerinden değildir?
A) Sembollerden yararlanılması
B) Ölçekli olması
C) Kuşbakışı olması
D) Kabataslak çizilmesi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B C D A B D C A C C
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A B D B A C D A A B

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)
Hazırlayan: onlinetestcoz.biz