5 Oca 2012

4. SINIF TÜRKÇE GENEL DEĞERLENDİRME TEST-1

Share
4. SINIF ANLAM - YAZIM KURALLARI

4. Sınıf Türkçe Online Test Çöz, 4. Sınıf Türkçe Yazım kuralları Testleri, 4. sınıf anlam ve yazım kuralları online test çöz, 4. sınıf online test çöz türkçe anlam, onlinetestcoz.biz türkçe online test çöz
4. SINIF TÜRKÇE GENEL DEĞERLENDİRME TEST-1

Vapur iskeleden ayrıldığında saat 9.30'u yirmi dakika geçmişti. Hasan Bey, vapuru kaçırdığı için çok üzüldü. İşine geç kalacak ve patronundan azar işitecekti. Hemen bir taksi ile yola koyuldu. Şoför arabayı çok hızlı kullanıyordu. İş yerine gittiğinde orada kimselerin olmadığını gördü. Bir an şaşırdı. O günün tatil olduğunu hatırladığında kendi kendine çok güldü.                                        Niyazi ASLAN


Aşağıdaki ilk 6 soruyu metne göre cevaplayınız.


1)Vapur, iskeleden ne zaman ayrılmış?
A) 9.30'da
B) 10.00'da
C) 9.50'de       

D) 10.25'te

2)Hasan Bey niçin üzülmüş
?
A) Taksi ile gitmek zorunda kaldığı için
B) Şoför arabayı yavaş kullandığı için              
C) Şoför arabayı hızlı kullandığı için
D) Vapuru kaçırdığı için3)Hasan Bey, ne ile işine gitmiş?
A) vapur                        
B) taksi      
C) tren                          
D) otobüs                           4)Nerede hiç kimse yokmuş?
A) vapurda
B) otobüste       
C) iş yerinde  
D) trende5)Şoför, arabayı nasıl kullanıyormuş?
A) hızlı    
B) yavaş
C) sinirli
D) sakin
             
     

6)Kim işine geç kalmış?

A) Hasan Bey’in patronu
B) Vapurdakiler
C) Hasan Bey
D) Hasan Bey’in iş arkadaşları7)Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) gelmemelidir?
A) İyi misin
B) İyi ki geldi     
C) Ne ile gittin
D) Ne zaman gelir8)“Bir işten mutlaka kendine pay çıkarmak, hep kendi çıkarını düşünmek” Anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kendine yontmak        
B) Kendini ağıra satmak    
C) Kendini ateşe atmak                           
D) Kendini beğenmek9)   “Küçük kedi bahçeye çıkmış.” Cümlesindeki “küçük” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A. iri
B. büyük
C. haylaz     
D. ufak


10)

her-sabah-bırakır-amcam-beni-okuluma
1       2        3         4         5        6
Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?

A. 1-4-2-5-3-6                                 B. 4-1-2-5-6-3
C. 4-3-2-5-6-1                                 D. 3-1-2-5-6-4


11)
Hangi cümlede yanlış yazılmış bir kelime vardır?

 A.Kılasik müziği çok beğenirim.

B. Klişeleşmiş şeyleri değiştiremezsiniz.      
C. Amcam klarnet çalar.    
D. Adamla kontrat yaptık.
 

12)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesine uğrayan kelime vardır?
A. Boyun kaç santim oldu?

B. Kolundaki ağrı geçti mi?
C. Boynum tutulmuş.                        
D. Kitapları almayı unutma!

13)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?
A. Kelimeleri yalnış söylüyor.      

B. Biz takım olarak 2. inci olduk.
C. Kars'lı arkadaşlarım var.          

D. Süt içtim dilim yandı!


14) neşe - bilgi - keder - muz - üzüntü
Yukarıdaki kelimelerden kaç tanesi somuttur?
A.1        B.2       
C.4         D. 3


15)  “-den” eki, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sebep bildirmektedir?
A.Ali'den elma aldım.                                     

B.Sana buralardan bahsedeceğim.
C.Üzüntüden ellerinde yaralar olmuş.

D.Bahçeden yeni çıktı.


16)“Yozgat'lı arkadaşım globalleşmeyi anlattı.”Cümlesindeki hangi kelimenin yazımı yanlıştır?
A. Yozgat'lı                   B.arkadaşım      
C.globalleşmeyi            D.anlatttı17)  Hangi cümlede “mi” nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A. Geldi mi?                          B. Sen git mi yormusun?     
C.Sen mi yazacaksın?           D.Ayşe mi gelmiş?


18) “Benim genç olduğumu düşünüyorlar ................ yaşım yetmiş sekiz oldu.”Cümlesi, aşağıdaki kelimelerin hangisiyle tamamlanırsa anlamlı olur?
A. çok

B. oysa
C. belki

D. mademki

19)“Evimiz avuç içi kadar.” Cümlesinde evin hangi özelliği belirtilmektedir?
A. Büyük olması      

B. Şeklinin avuca benzemesi
C. Yüksek olması               

D. Küçük olması


20)“Onlar bize geldikleri ................ biz de onlara gittik.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A.veya
B.ama     
C.için  
D.niçin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C D B C A C B A B B A C D A C A B B D C

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)
Hazırlayan: onlinetestcoz.biz
Kaynak: www.odevkalemi.com