6 Oca 2012

4. SINIF TÜRKÇE GENEL DEĞERLENDİRME TEST-3

Share
4. SINIF TÜRKÇE GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ-3

4. Sınıf Türkçe Online Test Çöz, 4. Sınıf Türkçe Yazım kuralları Testleri, 4. sınıf anlam ve yazım kuralları online test çöz, eş anlamlı zıt anlamlı kelimeler, yazım yanlışları online test, 4. sınıf anlam soruları yazım yanlışları , yazım kuralları testleri soruları online testler, 4. sınıf online test çöz türkçe anlam, onlinetestcoz.biz türkçe online test çöz


4. SINIF  TÜRKÇE GENEL DEĞERLENDİRME TEST-3

Bir zamanlar genç ve çalışkan bir kız varmış. Bir dağ köyünde yaşayan bu kızın adı Heidi imiş. Sabahları erkenden kalkar, inekleri ve koyunları sağar, evin diğer işlerini yaparmış. Ailesi ondan çok memnunmuş.                                      


1)Paragrafa göre Heidi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şehirden uzak yaşadığı.
B) Sabahları uyumaktan hoşlandığı.
C) Ailesinin onu çok sevdiği.

D) Çalışmayı, ev işlerini yapmayı sevdiği

2)Zengin bir adam varmış. Huzursuz, sinirli,  cimri ve zenginmiş. Hiçbir kimseye yardım etmez, hiçbir yoksula bir kuruş para vermezmiş.”

Paragraftaki altı çizili kelimelerin zıt anlamlıları hangi seçenekte verilmiştir?
A) fakir-sinirsiz-sakin
B) varlıklı-sakin-zengin
C) fakir-sakin-cömert   
D) cimri-sinirsiz-cömert3)Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı sözcükler yoktur?
A) Büyük balık küçük balığı yutar.                        
B) Dost başa, düşman ayağa bakar.  
C) Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir.
D) Deveden büyük fil var.4)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden – sonuç ilişkisi yoktur?
A) Televizyon bozulunca tamirci çağırdık.
B) Toplantıda seni göremedim.
C) Oğlu geciktiği için çok endişelendi.
D) Aramadığın için unuttuğunu düşündüm.5)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteş sözcük kullanılmamıştır?
A) Ağaçtan kopan dal çatıya düştü.    
B) İki bardak çay içip gitti.
C) Köyden geleli iki sene oldu.
D) Gül ile bülbül dost olmuşlar.


Oyuncakçı dede evini yıktırıp apartman yaptırmamıştı. Mahallemizdeki tek taş ev onun eviydi. Bahçesindeki elma ağacı pek elma vermez. Ama biz yine de o ekşi elmaları yeriz, kayısı ağacı da öyle. Bir de yanında kırmızı erik ağacı var. Bir yanı kurumuştur ama gene de bol erik verir. Biz çocuklar o erikleri daha olmadan yeriz.             
     

* 6. ve 7. soruları yukarıdaki metne göre yanıtlayınız.


6)Aşağıdakilerden hangisi Oyuncakçı Dedenin evinin özelliklerinden biridir?

A) Mahallenin tek apartmanıdır.
B) Üç katlı bir evdir.
C) Yeni yapılmış bir evdir.
D) Bahçesinde meyve ağaçları vardır.7)Aşağıdaki meyve ağaçlarından hangisi Oyuncakçı Dede nin bahçesinde yoktur?
A) kiraz ağacı
B) kayısı ağacı    
C) elma ağacı
D)
erik ağacı


8)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden” sorusunun cevabı yoktur?
A) Uyanamadığım için geç kaldım.        
B) Sorunları konuşarak çözümleyebilirsin.
C) Değer verdiğim için geldim.                      
D) Köpekten korktuğundan koşuyordu.
9)   “çalışkan” sözcüğü ile “tembel” sözcüğü arasında anlamca bir ilişki vardır. Buna benzer bir İlişki, aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisi arasında vardır?
A) kuru - yaş
B) rahat – yavaş
C) şirin - tatlı    
D) ışık – ısı


10)
I. bulmalıyız    II. kendi hayatımızda   III. mutluluğu    
IV. arayıp      V. uzaklarda değil
Yukarıdaki sözcük ve sözcük grupları ile anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?
A) 1-2-3-4-5                                
B) 3-1-5-4-2
C) 5-3-4-1-2 

D) 3-5-2-4-1

11)
Evleri okula uzak olduğundan okula servisle gidiyorlar.” cümlesinde altı çizili söz hangi sorunun yanıtıdır?

A)Neden?

B)Nasıl?      
C)Nereye?    
D)Ne zaman?
 

12)“İlk yaz yağmurları yağıyor. Ağaçlar henüz çıplak. Tatlı bir toprak kokusu duyuluyor. Bahçenin yüksek çamları altında, saatin tik takları gibi çalışan bir otomobil yola hazırlanıyor.”
Yukarıdaki paragrafta hangi duyumuzla ilgili ayrıntıya yer verilmemiştir?
A) tatma

B) görme  
C) işitme  
D) koklama13)Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel bir yargıdır?
A) Yaban, Türk edebiyatının en güzel eseridir.

B) Yaşamın en güzel yılları çocukluk yıllarıdır.
C) Filmdeki olaylar bir kasabada geçmektedir.          

D) Kardeşim yetenekli, zeki ve güzel bir çocuktur.


14)Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?
A)Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Peyami Safa’nın eseridir
.  
B)Yeni aldığı ayakkabılar gayet güzeldi.       
C)Van Gölü, Türkiye’nin en büyük gölüdür.                      
D)Uçak, otobüsten daha hızlı olan bir ulaşım aracıdır.


15)  “Çok çalışkan bir insandı ama biraz dağınık çalışıyordu.” Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A)fakat                  

B)ancak              
C)yalnız                  

D)çünkü


16)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Ege Bölgesi Türkiye’nin batısında yer alır.              
B) Bugün Ankara’dan abim geldi.      
C) 23 Nisan 1920 de TBMM açıldı.
D) Hediye ettiğim kedinin adını Minnoş koymuş.17)“Selim kitabını arkadaşına verdi.” Yandaki cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Kim?                          B) Kime?             
C) Neyi?                        D) Nerede?


18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ( ‘ ) kesme işareti yanlış, kullanılmıştır?
A) Ali’nin kazağı çok güzel.

B) Büyük Kurtarıcı 1881’de doğdu.    
C) Ali, Gaziantep’li olduğunu söyledi.      

D) Şenol, 1995’te Erzurum’da doğmuş.

19)Aşağıdaki yazımlardan hangisi doğrudur?
A) 70; yıl     

B) 70. yıl
C) 70. ınci yıl

D) 70, ınci yıl


20)”Çocuk, para sızdırmak için yalan söyledi.” Cümlesindeki altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)Baba parasıyla caka satıyor.
B)Parasız pulsuz bu işe girilmez ki.     
C)Annenden para kopar da maça gidelim. 
D)Senin kadar para canlısı zor bulunur.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B C D B C D A B A D A A C B D C D C B C

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)
Hazırlayan: onlinetestcoz.biz
Kaynak: www.odevkalemi.com