8 Oca 2012

4. SINIF TÜRKÇE GENEL DEĞERLENDİRME TEST-4

Share
4. SINIF TÜRKÇE GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ-4

4. Sınıf Türkçe Online Test Çöz, 4. Sınıf Türkçe Yazım kuralları Testleri, 4. sınıf anlam ve yazım kuralları online test çöz, eş anlamlı zıt anlamlı kelimeler, yazım yanlışları online test, 4. sınıf anlam soruları yazım yanlışları , yazım kuralları testleri soruları online testler, 4. sınıf online test çöz türkçe anlam, onlinetestcoz.biz türkçe online test çöz


4. SINIF  TÜRKÇE GENEL DEĞERLENDİRME TEST-4

 1) "Yasin ağırbaşlı bir arkadaş."
Cümlesinde altı çizili olan “ağırbaşlı” deyiminin cümleye kattığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) cömert
B) olgun ve ciddi
C) tembel ve başarısız

D) utangaç

2)“Sinemaya gitme konusunda, babama çok ağız eğdim.”

Cümlesinde altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A) yalvarmak
B) şaka yapmak
C) yalan söylemek   
D) önemsemek3)“Rıfat Dayı araba borcunun altından kalkmayı bildi.” Cümlesinde altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A) yenmek                       
B) başarmak
C) bulmak
D) dik durmak4)“Akıl yaşta değil baştadır; fakat aklı başa yaş getirir.” Sözüne anlam yönünden benzeyen seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşlılar gençlerden daha akıllıdır.
B) Akıl, katılımla kazanılır.
C) Doğuştan getirilen akıl, zamanla olgunlaşır.
D) Aklın yaşlılıkla ve gençlikle ilgisi yoktur.5)“Baş dille tartılır.” Atasözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan ağırbaşlı olmalı ve az konuşmalı    
B) Kişinin aklı söylediği sözlerle ölçülür.
C) Zeki kimseler güzel konuşurlar.
D) Her insan konuşmasına özen göstermelidir.


6)“Onunla konuştuğu için çok sevinçliydi.”
Cümlesinden sonra anlamı pekiştirmek için hangi deyim getirilmelidir?

A) Gözleri dolu dolu olmuştu.
B) Çalımından geçilmiyordu.
C) Ağzı kulaklarına varıyordu.
D) Yüreği ağzına gelmişti.7)“Ekim, nisan ve mayıs aylarını severim, ………bayramları var.”Bu cümledeki noktalı yere hangi seçenekteki sözcük getirilmelidir?
A) ancak
B) veya    
C) ama
D)
çünkü


8)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir olay nedeniyle birlikte verilmiştir?
A) Her sabah kahvaltıda benim gibi süt için.        
B) Hava karardığı için eve dönmek zorunda kaldık.
C) Ailem için yapamayacağım şey yoktur.                      
D) Sen benim için çok değerlisin.


9)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
A) Sular kesik olduğundan banyo yapamadım.
B) Biraz başım ağrıdığı için ilaç içtim.
C) Doğayı sevdiğim için gezmeye çıktım.    
D) Pencerede duran kuşu içeriye aldım.


10)
“Sizinle gelemem çünkü………..”
Cümlesinin devamına aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
A) gelebilmek için elimden geleni yapacağım.                   
B) sizinle gelmemi gerçekten istiyor musunuz?
C) sizinle gelmeyi çok istiyorum 

D) evde yapmam gereken önemli işlerim var.

11)
Aşağıdaki kelimelerden hangisi öznel yargı içerir?

A)Çınar ağacı kışın yapraklarını döker.

B)İstanbul Türkiye’nin en kalabalık şehridir.      
C)En sevilen ders bence matematiktir.    
D)Bir gün 24 saattir.
 

12)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
A) Derya’nın saçları Elif’inkinden daha uzun

B) Canan artık Sibel’le oynamak istemiyor.  
C) Grup çalışmasına Güzin devam etti.  
D) Ahmet karda oynamayı seviyor.


13)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
A) Kırtasiyeden kalem ve silgi aldım.

B) Portakal, greyfurttan daha tatlıdır.
C) Her gün buraya gelip seni soruyor.          

D) Yaz tatilinde bol bol kitap okuyacağım.


14)”Adam, arabalar çarpmasın diye koşarak geçti karşıya” cümlesinden hangi sözcük cümlenin sonunda olursa anlamlı ve kurallı bir cümle olur?
A)çarpmasın       B)diye

C)koşarak          D)geçti


15)  Aşağıdaki cümlelerde “yanmak” kelimesi mecaz anlamda kullanılmamıştır?
A)Nurgül’ eli sobada yanmış.                  

B)Susuzluktan içim yandı.              
C)Şehit anasının yüreği yanıyor.                  

D)Acıdan bağrım yandı.


16)Aşağıdaki soru cümlelerinden hangisi doğru yazılmıştır?
A) Bu akşam gelecek misin?
B) Sorunun cevabı doğru mu dur?      
C) Arkadaşımı gördünmü? 
D) Yemek yiyecekmi siniz?17)Bugün kütüphaneye gidecek misiniz(  ) Ben de gitmek istiyorum(  ) Haydi(  ) gidelim(  )
Yukarıdaki cümlede parantez içine sırayla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?
A) Soru işareti, nokta, nokta, virgül 
B) Soru işareti, nokta, virgül, nokta             
C) Soru işareti, nokta, nokta, nokta
D) Nokta, soru işareti, virgül, nokta


18) Kesme işareti hangi seçenekte yanlış kullanılmıştır?
A) Faruk’u

B) Gürkan‘da    
C) Sinem‘i      

D) Halil’ler

19)Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birleşik sözcük değildir?
A) aslanağzı     

B) Çanakkale
C) uygarlık

D) yeryüzü


20)Çevre sözcüğü hangi seçenekte mecaz anlamda kullanılmıştır?

A)Çevresi geniş bir insandır.
B)Bu çevredeki insanlar çok güzeldir.     
C)Çevreyi temiz tutmak hepimizin görevidir. 
D)Fabrika, çevre kirliliği yarattığından kapatıldı.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B A B C B C D B D D C A B D A A B D C A

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)
Hazırlayan: onlinetestcoz.biz
Kaynak: www.odevkalemi.com