13 Oca 2012

5. SINIF BÖLGEMİZİ TANIYALIM TEST-1

Share
5. SINIF BÖLGEMİZİ TANIYALIM TEST-1


5. sınıf sosyal bilgiler bölgemizi tanıyalım online test çöz, 5. sınıf bölgemizi tanıyalım test çöz, 5. sınıf online testler, 5. sınıf test çöz, sosyal bilgiler 5. sınıf bölgemizi tanıyalım
5. SINIF BÖLGEMİZİ TANIYALIM TEST-1 
  1. 
A)
B)
C)
D)
1)Doğal, beşeri ve ekonomik yönleri ile diğer alanlardan ayrılan, kendi sınırları içinde benzerlik gösteren alanlara aşağıdakilerden hangisi denir?
A) coğrafi bölge
B) şehir
C) kıta
D) ülke
  2. 
A)
B)
C)
D)
2)
Ülkemiz coğrafi bölgelere ayrılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmamıştır?
A)yeryüzü şekilleri
B)iklim
C)sanat etkinlikleri
D)sanayi
  3. 
A)
B)
C)
D)
3)Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin coğrafi bölgelerinden değildir?
A) Marmara Bölgesi
B) Çukurova Bölgesi
C) Doğu Anadolu Bölgesi
D) İç Anadolu Bölgesi
 4.
A)
B)
C)
D)
4)Türkiye’nin en yüksek bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akdeniz Bölgesi
B) Doğu Anadolu Bölgesi
C) Ege Bölgesi
D) Karadeniz Bölgesi
  5.
A)
B)
C)
D)
5)Yaşadığımız yerdeki iklim aşağıdakilerden hangisini etkilemez?
A) Tarım
B) Hayvancılık
C) Bitki örtüsü
D) Eğitim
  6.
A)
B)
C)
D)
2)
Aşağıdakilerden hangisi en çok Ege Bölgesi’nde yetişir?
A)Üzüm
B)Karpuz
C)Muz
D)Portakal
  7.
A)
B)
C)
D)
7) I.    Yazlar sıcak ve kuraktır.
II.   Kışlar ılık ve yağışlıdır.
III. Bitki örtüsü Bozkır’dır.
Yukarıdakilerden hangisi Akdeniz ikliminde görülmez?
A.I
B.II
C.III
D.I-II
  8.
A)
B)
C)
D)
8) Yıllık yağış miktarının en çok olduğu bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A)Karadeniz Bölgesi
B) Ege Bölgesi
C) Doğu Anadolu Bölgesi
D)Güney Doğu Anadolu Bölgesi
  9.
A)
B)
C)
D)
9)Ülkemizde en çok nüfusu olan il aşağıdakilerden hangisidir?
A)İzmir
B)Ankara
C)Bursa
D)İstanbul
  10.
A)
B)
C)
D)
10)Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklı bir afettir?
A) Deprem
B) Heyelan
C) Sel
D) Nükleer patlama
  11.
A)
B)
C)
D)
11)İç Anadolu Bölgesi’nde hangi iklim türü hâkimdir?
A)Akdeniz iklimi
B)Karasal iklim
C)Karadeniz iklimi
D)Okyanussal iklim
  12.
A)
B)
C)
D)
12)Ülkemizin en büyük ovası hangisidir?
A) Çukurova
B) Amik Ovası
C) Konya Ovası
D)Gediz Ovası
  13.
A)
B)
C)
D)
13)Aşağıdaki illerimizden hangisi İç Anadolu Bölgesi’nde değildir?
A) Ankara
B) Konya
C) Nevşehir
D) Malatya
  14.
A)
B)
C)
D)
14)Fiziki haritada tarım alanlarına uygun yerler aşağıdaki renklerden hangisiyle gösterilir?
A)Mavi
B)Kahverengi
C)Sarı
D)Açık mavi
  15.
A)
B)
C)
D)
15)Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesi için söylenemez?
A) Ormanların en çok olduğu bölgedir.
B) Çay yetişir.
C) Karadeniz iklimi görülür.
D) Yağış çok azdır.
  16.
A)
B)
C)
D)
16)Aşağıdakilerden hangisi depreme karşı alınacak önlemlerden değildir?
A) Çok katlı binalar yapmak
B) Halkı bilinçlendirmek
C) Deprem planı oluşturmak
D) Sivil kurtarma ekipleri oluşturmak
  17.
A)
B)
C)
D)
17)Yurdumuzda kıyıdan uzak iç kesimlerde yer alan bölgelerimizin orman bakımında fakir olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İç bölgelerin dağlık oluşu.
B) Yağışların yetersiz olması.
C) Sıcaklığın düşük olması.
D) Yükseltinin az oluşu.
  18.
A)
B)
C)
D)
18)Haymana, Cihanbeyli, Obruk, Uzunyayla ve Bozok platoları hangi bölgemizdedirler?

A) Marmara Bölgesi. 
B) Karadeniz Bölgesi
C) İç Anadolu Bölgesi
D) Akdeniz Bölgesi
  19.
A)
B)
C)
D)
19)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin en yüksek dağıdır?
A) Nemrut Dağı
B) Süphan Dağı
C) Tendürek Dağı
D) Ağrı Dağı
  20.
A)
B)
C)
D)   
20)Karadeniz kıyılarımız fazla girintili çıkıntılı değildir. Bunun en önemli nedeni hangisidir?
A) Dağların kıyıya paralel uzanması
B) Toprak yapısının sert olması.
C) Yağışların çok olması.
D) Akarsuların dağları parçalaması.

       
  HAZIRLAYAN:   www.onlinetestcoz.biz
Kaynak: www.odevkalemi.com


1-A 2-C 3-B 4-B 5-D 6-A 7-C 8-A 9-D 10-D 11-B 12-C 13-D 14-C 15-D 16-A 17-B 18-C 19-D 20-A