10 Oca 2012

5. SINIF KUVVET VE HAREKET TEST-1

Share
KUVVET VE HAREKET


5. sınıf kuvvet ve hareket online test çöz, kuvvet ve hareket test çöz, 5. sınıf kuvvet ve hareket ünitesi testleri, 5. sınıf kuvvet ve hareket test 1 - kuvvet ve hareket testleri, 5. sınıf fen ve teknololoji testleri
5. SINIF KUVVET VE HAREKET TEST-1 


  1. 
A)
B)
C)
D)
1) Aşağıda kuvvet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Duran maddeyi hareket ettirir.
B) Hareket halindeki maddeyi durdurur.
C) Maddenin şeklini değiştirebilir.
D) Maddenin yönünü değiştiremez.
  2. 
A)
B)
C)
D)
2)
I. Salıncakta sallanmak
II. Masayı kaldırmak.
III. Çanta taşımak
Yukarıdaki ifadelerin hangilerinde kuvvetin etkisi vardır?
A)I-II
B)II-III
C)I-III
D)I-II-III
  3. 
A)
B)
C)
D)
3)Aşağıdakilerden hangisi temas gerektiren kuvvete örnek değildir?
A) Vincin yük kaldırması
B) Telin bükülmesi
C) Taşın yontulması
D) Buzdolabı kapağının kapatılması.
 4.
A)
B)
C)
D)
4) “Cisimlerin yere düşmesini sağlayan ve yerin merkezine doğru olan kuvvete………denir.” cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) yerçekimi kuvveti
B) çekme kuvveti
C) kaldırma kuvveti
D) itme kuvveti
  5.
A)
B)
C)
D)
5) Yerçekimi kuvveti yerkürede hangi cisimlere etki eder?
A) Sadece hareketli cisimlere
B) Hareketli ve hareketsiz tüm varlıklara
C) Sadece hareketsiz cisimlere
D) Sadece canlı cisimlere
  6.
A)
B)
C)
D)
  7.
A)
B)
C)
D)
7) Aşağıdakilerden hangisinden yapılan maddeler mıknatıs tarafından çekilemez?
A.demir
B.karbon
C.nikel
D.kobalt
  8.
A)
B)
C)
D)
  9.
A)
B)
C)
D)
9) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Mıknatısların aynı kutupları birbirlerini çeker.
B)Mıknatısların üç kutbu vardır.
C)Mıknatıs her uzaklıktaki maddeyi çeker.
D)Mıknatısların farklı kutupları birbirini çeker.
  10.
A)
B)
C)
D)
10) “Bir eşyayı taşırken bazen tekerli araçlar kullanırız.” Bu durumlarda tekerli araç kullanmamızın en öncelikli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sürtünmeyi artırmak.
B) Yolu uzatmak.
C) Sürtünmeyi azaltmak.
D) Daha az zamanda taşımak.
  11.
A)
B)
C)
D)
I.  Beton zemin
II. Taş zemin
III. Toprak zemin
11) Yukarıdaki zeminlerde arabanın hareket ettiğini düşünürsek hareket kolaylığı, kolaydan zora nasıl sıralanır?
A) I-II-III
B) I-III-II
C) II-I-III
D) III-II-I
  12.
A)
B)
C)
D)
12) Aşağıdakilerin hangisinde sürtünme ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) Cisimlerin hareketini bazen zorlaştırır, bazen kolaylaştırır.
B) Cisimleri durdurmak ve yavaşlatmak için kullanılır.
C) Cismin hareket etmesi için sürtünme kuvvetinin uygulanan kuvvetten küçük olması gerekir.
D) Buz zemindeki sürtünme kuvveti, ağaç zemindekinden daha çoktur.
  13.
A)
B)
C)
D)
13) Aşağıdakilerden hangisinin hareketinde hava direncini azaltarak önlemler alınmaz?
A) uçak
B) otomobil
C) paraşüt
D) bisiklet
  14.
A)
B)
C)
D)
14)“Aynı anda bir metal kaşık ve bir plastik kaşığın yere düşme süresi farklıdır.” Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hava direnci
B)Su direnci
C)Sıcaklık
D)Hacim
  15.
A)
B)
C)
D)
15)Aşağıdakilerden hangisi sürtünmeyi azaltır?
A) Karlı yolda araç lastiklerine zincir takılması.
B) Bir yüzeyin yağlanması.
C) Futbolcuların krampon giymeleri.
D) Ağır yükleri tekerli araçla taşımak.
  16.
A)
B)
C)
D)
16)Aşağıdaki yüzeylerden hangisinde kayganlık en azdır?
A) Buzlu yüzey
B) Yağlı yüzey
C) Toprak yüzey
D) Islak yüzey
  17.
A)
B)
C)
D)
17) “Sürtünme kuvveti genelde cismin hareketiyle zıt yönlüdür.” Aşağıdakilerden hangisi bunun nedeni olamaz?
A) Hareket eden cisimleri hızlandırmak.
B) Hareket eden cisimleri durdurmak.
C) Hareket eden cisimleri yavaşlatmak.
D) Hareketi zorlaştırmak.
  18.
A)
B)
C)
D)
  19.
A)
B)
C)
D)
19) "Kuvvet bir cisimde şekil ve yön değiştirebilir." Aşağıdakilerden hangisinde şekil değişikliği yaşanmaz?
A) Telin bükülmesi
B) Süngerin sıkılması
C) Elmanın yere düşmesi
D) Kalemin kırılması
  20.
A)
B)
C)
D)   
20) Aşağıdakilerden hangisinde temas gerektiren kuvvete örnek vardır?
A) Mıknatısın demir teli çekmesi
B) Rüzgârın saçımızı savurması
C) Elmanın yere düşmesi
D) Tarağın kâğıdı çekmesi.

       
  HAZIRLAYAN:   www.onlinetestcoz.biz
Kaynak: www.odevkalemi.com


CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA