17 Oca 2012

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 3. Yazılı Test-1

Share
SOSYAL BİLGİLER


5. sınıf sosyal bilgiler yazılı online test çöz, 5. sınıf 1. dönem 3. yazılı test çöz, 5. sınıf online testler, 5. sınıf test çöz, sosyal bilgiler 5. sınıf yazılı testi çöz
5. Sınıf 1. Dönem 3. Yazılı Test-1


  1. 
A)
B)
C)
D)
1)Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıktır ?
A) Han      
B) Köprü
C) Saray
D) Orman
  2. 
A)
B)
C)
D)
2)
Yurdumuzda tarihî yerlerin çok olmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?
A)Türklerin ana yurdunun Trakya olması
B)Türklerin göçebe bir hayat yaşaması
C)Geçmişte yurdumuzda birçok medeniyetin kurulmuş olması
D)Türklerin Orta Asya’ dan Anadolu’ ya tarihî eserler getirmesi
  3. 
A)
B)
C)
D)
3)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tarihî mekânlardan söz edilmemiştir ?
A) Tepedeki köşk görülmeye değerdi.
B) Her yer yemyeşil ormanlarla kaplıydı.
C) Köprü restore edilecekmiş.
D) Sarayı gezince hayran oldum.
 4.
A)
B)
C)
D)
4)“ Gezi programında hanlar da vardı. Sabah erkenden camileri gezdik. Öğle saatinde deniz kıyısında yemek yedik. Sonra rehber bize kervansaraylardan söz etti.”
Yukarıdaki paragrafta kaç tane tarihî mekândan söz edilmiştir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
  5.
A)
B)
C)
D)
5)Karadeniz Bölgesi’ nde gezi yapan turist kafilesi aşağıdakilerden hangisini görebilir?
A) Balıklı Göl
B) Efes Antik Kenti
C) Şehitler Anıtı
D) Sümela Manastırı
  6.
A)
B)
C)
D)
6)
Aşağıdaki doğal varlık ile bulunduğu yer eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
A)Erciyes Dağı - Van
B)Manavgat Şelalesi - Antalya
C)Pamukkale - İzmir
D)Uludağ - Afyon
  7.
A)
B)
C)
D)
7) Aşağıdaki tarihî mekânlardan hangisi İstanbul’ dadır?
A.Ayasofya Camii
B.Zeugma
C.Sümela Manastırı
D.Safranbolu Evleri
  8.
A)
B)
C)
D)
8) Çifte Minareli Medrese hangi ilimizdedir?
A)Antalya                 

B) Adıyaman
C)Şanlıurfa
D)Erzurum
  9.
A)
B)
C)
D)
9)Kültürel özelliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
A)Bölgeden bölgeye farklılık gösterir.
B)Giyim tarzı , mimari , yemek çeşitleri kültürün parçalarıdır
C)Kültürel özellikler birbirinden etkilenebilir.
D)Kültürel özellikler elli yılda bir değişir.
  10.
A)
B)
C)
D)
10)Zeybek , hangi bölgemizin kültürel özelliklerindendir ?
A) Akdeniz
B) Marmara  
C) Ege
D) Karadeniz
  11.
A)
B)
C)
D)
11) Ülkemizin bazı bölgelerinde ahşaptan evler yaygınken , bazı bölgelerinde taş evler yaygındır. Yukarıdaki açıklama verilen ifadelerden hangisine örnektir?
A)Kültür birliği
B)Kültürel farklılık
C)Turizm faaliyetleri
D)Millî değerler
  12.
A)
B)
C)
D)
12)Aşağıdakilerden hangisi tüm inkılapların temelini oluşturur ?
A) Devletçilik
B) Laiklik
C) İnkılapçılık            
D) Halkçılık
  13.
A)
B)
C)
D)
13)UNİCEF, hangi amaçla kurulmuş bir birliktir?
A) Tüm çocuklara yardım amaçlı
B) Tüm çevrecilerin çevreyi koruması amaçlı
C) Eğitimi destekleme amaçlı
D) Tüm hayvanları koruma amaçlı
  14.
A)
B)
C)
D)
14)I. Vatan ve millet sevgisi
II. Millî bağımsızlık ve özgürlük
III. Millî birlik ve beraberlik
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esaslardandır?
A)Yalnız II
B)I  ve  II
C)II  ve  III
D)I , II  ve  III
  15.
A)
B)
C)
D)
15)Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplardandır?
A) Tevhid - i Tedrisat Kanunu
B) Soyadı Kanunu
C) Anayasanın Kabulü
D) Türk Medenî Kanunu
  16.
A)
B)
C)
D)
16)Takvim , saat ve ölçülerde yapılan inkılap hangi alanda yapılan inkılaplardandır?
A) Eğitim                    
B) Ekonomik
C) Toplumsal
D) Hukuk                    
  17.
A)
B)
C)
D)
17)Aşağıdakilerden hangisi siyasal alanda yapılan inkılaptır?
A) Saltanatın Kaldırılması
B) Şapka Giyilmesi Hakkındaki Kanun
C) Yeni Türk Harflerinin Kabulü
D) Kabotaj Kanunu
  18.
A)
B)
C)
D)
18)Hangi ilke milleti sevmek , milleti yüceltmek amacı taşır?

A) Milliyetçilik                

B)Laiklik

C) Halkçılık                    
D) İnkılapçılık
  19.
A)
B)
C)
D)
19)Atatürk ilkelerinden hangisi ülkeyi hızla kalkındırmayı amaçlar ?
A) Laiklik                     
B) Devletçilik
C) Halkçılık                  
D) Milliyetçilik
  20.
A)
B)
C)
D)   
20)Ülkemizde kimsesiz çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışan kurum hangisidir ?
A) Deniz Feneri Derneği
B) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
C) Güçsüzleri Koruma Derneği
D) Huzurevleri

       
  HAZIRLAYAN:   www.onlinetestcoz.biz
Kaynak: www.odevkalemi.com

1-D 2-C 3-B 4-C 5-D 6-B 7-A 8-D 9-D 10-C 11-B 12-C 13-A 14-D 15-A 16-C 17-A 18-A 19-B 20-B