17 Oca 2012

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 3. Yazılı Test-3

Share
SOSYAL BİLGİLER


5. sınıf sosyal bilgiler yazılı online test çöz, 5. sınıf 1. dönem 3. yazılı test çöz, 5. sınıf online testler, 5. sınıf test çöz, sosyal bilgiler 5. sınıf yazılı testi çöz, 5. sınıf 1. dönem 3. yazılı sınavı yap
5. Sınıf 1. Dönem 3. Yazılı Test-3


  1. 
A)
B)
C)
D)
1)Yurdumuzun Avrupa’daki topraklarına ne ad verilir ?
A) Türkiye      
B) Anadolu                        
C) Trakya                
D) Balkan
  2. 
A)
B)
C)
D)
2)
Yurdumuzun  Akdeniz kıyıları boyunca uzanan sıradağlara genel olarak ne ad verilir ?
A)Toros Dağları
B)Kuzey Anadolu Dağları
C)Küre Dağları
D)Doğu Karadeniz Dağları
  3. 
A)
B)
C)
D)
3)Aşağıdaki bölgelerin hangisinde heyelan görülme olasılığı fazladır?
A) Karadeniz Bölgesi
B) Güney Doğu Anadolu Bölgesi
C) İç Anadolu Bölgesi
D) Marmara Bölgesi
 4.
A)
B)
C)
D)
4)Aşağıdakilerden hangisi erozyona yol açan nedenlerden değildir?
A) Bitki örtüsünün  yok edilmiş olması
B) Arazilerin dik yamaçlı olması    
C) Şiddetli yağış ve sel
D) Yamaçların basamaklandırılmış olması
  5.
A)
B)
C)
D)
5)Yazları serin, kışları ılık ve her mevsim yağışlı olan iklim türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karadeniz iklimi
B) Akdeniz iklimi
C) tropikal iklim
D) Karasal iklim
  6.
A)
B)
C)
D)
6)
“ Eğer gerekli tedbirler alınırsa, doğal afetlerin zararları en aza indirilebilir.” Buna göre, aşağıdakilerden hangisi toprak kaymasının vereceği zararları azaltıcı tedbir değildir ?
A)Heyelan açısından riskli yerlerin yerleşim alanı olarak seçilmesi
B)Hayvancılığın geliştirilmesi
C)Destek duvarlarının yapılması
D)Eğimli arazilerin ağaçlandırılması
  7.
A)
B)
C)
D)
7) Bir yerin nüfusunun yoğun olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A)İklimin elverişliliği
B)Denizlere yakınlık
C)Ulaşım kolaylığı
D)Yükseltinin fazla olması
  8.
A)
B)
C)
D)
8)Tarıma elverişli arazilerdir. Buralarda akarsular yüzeyden akar. Yukarıda anlatılan yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Plato                                        

B) Ova                         
C) Vadi                      
D) Koy
  9.
A)
B)
C)
D)
9) Okyanus veya denizleri birbirine bağlayan karalar arasındaki su yollarına ne ad verilir?
A)Ada                     
B)Boğaz                          
C)Kıyı                      
D)Yarımada
  10.
A)
B)
C)
D)
10)“ Ankara’da öğrenim gören Alperen ve Mehmet kardeşler, Sosyal Bilgiler dersinde öğrendikleri tarihi mekanlarımızdan Sultan Ahmet Camisi’ni ve Sümela Manastırını merak ediyorlar.”
Bu tarihi yerleri görmek isteyen kardeşlerin, aşağıdaki illerimizden hangilerine gitmeleri gerekir?( DPY 2007)
A) İstanbul- Konya
B) İzmir - İstanbul  
C) Erzurum - Sivas
D) İstanbul – Trabzon
  11.
A)
B)
C)
D)
11)Konya’da  her yıl 17 Aralıkta Şeb-i Arus törenleri düzenlenerek anılan büyük düşünür ve şair, aşağıdakilerden hangisidir? ( DPY  2007)
A)Hacı Bektaş Veli
B)Yunus Emre
C)Mevlana Celaleddin Rumi
D)Şems-i Tebrizi
  12.
A)
B)
C)
D)
12)Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi Türkiye’de can ve mal kaybına daha çok sebep olur? ( DPY 2007 )
A) Depremler       
B) Heyelanlar
C) Çığ düşmeleri          
D) Şiddetli Kuraklık
  13.
A)
B)
C)
D)
13)Aşağıdakilerden hangileri, doğal kaynaklardan değildir? ( DPY  2007)
A) Ormanlar         
B) Akarsular        
C) Madenler     
D) Tarihi eserler
  14.
A)
B)
C)
D)
14)Herhangi bir yerde bir günde meydana gelen hava olayları o yerin günlük hava durumudur. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisinde hava durumundan söz edilmemiştir? ( DPY 2007)
A)Pazar günü hava güneşliydi ailece pikniğe gittik.   
B)Dünkü rüzgardan evimizin çatısı yıkılmış.
C)Sabah havadaki sis trafik kazalarına neden oldu.
D)Kış mevsimi için yeni botlar aldım.
  15.
A)
B)
C)
D)
15)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin uluslararası deniz taşımacılığındaki önemini arttıran en önemli özelliktir? ( DPY 2005)
A) Farklı ekonomik yapıdaki ülkeler arasında olması.
B) Doğal kaynaklarının çeşitlilik göstermesi.
C) İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması.
D) Elverişli iklim şartlarına sahip olması.
  16.
D)
Y)
C)
D)
16-17-18-19-20. Sorular Doğru Yanlış Sorusudur. Doğru olanlara (D) yanlış olanları (Y) işaretleyiniz.
16)Çevresine göre farklı coğrafi özelliklere sahip alanlara  ova denir.                    
  17.
D)
Y)
C)
D)
17)Maki , Akdeniz Bölgesinin bitki örtüsüdür.
  18.
D)
Y)
C)
D)
18)Alan bakımından en büyük bölgemiz Doğu Anadolu Bölgesidir.
  19.
D)
Y)
C)
D)
19)Alan bakımından en küçük bölgemiz Akdeniz bölgesidir.
  20.
D)
Y)
C)
D) 
 
20)Tek uçak fabrikamız Eskişehir’ dedir.
       
  HAZIRLAYAN:   www.onlinetestcoz.biz
Kaynak: www.odevkalemi.com1-C 2-A 3-A 4-D 5-A 6-A 7-D 8-B 9-B 10-D 11-C 12-A 13-D 14-D 15-C 16-Y 17-D 18-D 19-Y 20-D