17 Oca 2012

5. Sınıf Sosyal Bilgiler I. Dönem III. Yazılı Test-2

Share
SOSYAL BİLGİLER


5. sınıf sosyal bilgiler yazılı online test çöz, 5. sınıf 1. dönem 3. yazılı test çöz, 5. sınıf online testler, 5. sınıf test çöz, sosyal bilgiler 5. sınıf yazılı testi çöz
5. Sınıf 1. Dönem 3. Yazılı Test-2


  1. 
A)
B)
C)
D)
1)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkeleri arasında yer almaz ?
A) Vatancılık      
B) Cumhuriyetçilik                         
C) Halkçılık                
D) Milliyetçilik
  2. 
A)
B)
C)
D)
2)
Aşağıdaki inkılaplardan hangisi ülke yönetiminin değiştirilmesiyle ilgilidir ?
A)Saltanatın Kaldırılması
B)Soyadı Kanunu
C)Medenî Kanun
D)Ölçü Birimlerinde Değişiklik getirmesi
  3. 
A)
B)
C)
D)
3) Ülkemizde halkımız yöneticilerini seçimle başa getirmektedir.   Buna göre yukarıdaki cümle Atatürk’ ün hangi ilkesiyle açıklanır ?
A) Halkçılık ilkesi
B) İnkılâpçılık ilkesi
C) Cumhuriyetçilik ilkesi
D) Laiklik ilkesi
 4.
A)
B)
C)
D)
4)Pamukkale hangi ilimizde yer alır ?
A) Aydın
B) Manisa    
C) İzmir
D) Denizli
  5.
A)
B)
C)
D)
5)Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Hakları Sözleşmesi’ nde geçen temel  haklardan biri değildir ?
A) Beslenme  Hakkı
B) Çalışma Hakkı
C) Eğitim Hakkı
D) Sağlık Hakkı
  6.
A)
B)
C)
D)
6)
Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan inkılaplardan biri değildir?
A)Öğretim Birliği Kanunu
B)Millet Mekteplerin Açılması
C)Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesi
D)Yeni Türk Harflerinin Kabulü
  7.
A)
B)
C)
D)
7) Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan değildir?
A)Cumhuriyet Bayramı
B)Zafer Bayramı
C)Atatürk’ ü Anma , Gençlik ve Spor Bayramı
D)Ramazan Bayramı
  8.
A)
B)
C)
D)
8)Hangisi bir lokantaya gidip yemek yediğimizde üstlendiğimiz roldür?
A) garsonluk                 

B) aşçılık
C) müşterilik
D) komilik
  9.
A)
B)
C)
D)
9) Aşağıdakilerden hangisi millî kültürümüzün gerektirdiği özelliklerimizden birisidir?
A)Misafirperverlik
B)Kavgacılık  
C)Düşmanlık
D)Oyun bozanlık
  10.
A)
B)
C)
D)
10)Aşağıdakilerden hangisi doğal güzelliklerimize örnektir ?
A) Ayasofya Camii
B) Pamukkale Travertenleri  
C) Efes Antik Kenti
D) Kayseri Saat Kulesi
  11.
A)
B)
C)
D)
11)Aşağıdakilerden hangisi çocukların evdeki sorumlulukları arasında yer almaz ?
A)Sabah kalkınca yatağını düzeltmek
B)Evin bütün işlerini ve temizliğini yapmak
C)Yapabileceği işlerde annesine yardımcı olmak
D)Okul ödevlerini zamanında yapmak
  12.
A)
B)
C)
D)
12)Aşağıdakilerden hangisi ülke yönetimi  alanda yapılan inkılaplardan değildir ?
A) Cumhuriyetin ilanı
B) Saltanatın kaldırılması
C) TBMM’ nin açılması            
D) Türk Dil Kurumu’ nun kurulması
  13.
A)
B)
C)
D)
13)Türk kadını toplumsal ve kişisel haklarını aşağıdakilerden hangisi ile elde etti ?
A) Milletvekili seçme ve seçilme hakkı
B) Medenî Kanun
C) Türk Ticaret Kanunu
D) Belediye seçimlerine katılma hakkı
  14.
A)
B)
C)
D)
14)“ ………………….. çıkarılarak Türk limanları arasında gemi işletme hakkı yabancılardan alınarak millileştirilmiştir. ” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ?
A)Kabotaj Kanunu
B)Medenî Kanun
C)Türk Ticaret Kanunu
D)Sanayiyi Teşvik Kanunu
  15.
A)
B)
C)
D)
15)Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?
A) Cumhuriyet , demokratik bir yönetim şeklidir.
B) Halkın kendi kendini yönetmesi cumhuriyetçiliğin temel amacıdır.
C) Cumhuriyet yönetiminde egemenlik cumhurbaşkanına aittir.
D) Türk milleti seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kendini yönetir.
  16.
A)
B)
C)
D)
16) Baklava - Gaziantep kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisi arasında yoktur?
A) Çiğ Köfte - Şanlıurfa                    
B) Leblebi - Çorum
C) Pastırma - Kayseri
D) Fındık - İzmir                    
  17.
A)
B)
C)
D)
17)Aşağıdaki tarihi eser - bulunduğu il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır ?
A) Mevlana Müzesi - Konya
B) Nemrut Harabeleri -  Ağrı
C) Alaaddin Camî - Konya
D) Alacahöyük - Çorum
  18.
A)
B)
C)
D)
18)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kişisel özelliklerinden birisi olamaz ?

A) Türk milletinin temel özelliklerini yansıtan birisidir.

B)Her zaman savaşmayı seven birisidir.

C) Birleştirici ve bütünleştirici bir yapıya sahiptir.
D) Vatanını ve milletini seven birisidir
  19.
A)
B)
C)
D)
19)Aşağıdakilerden hangisi el sanatlarımızdan birisi değildir ?
A) Hayvancılık                                   
B) Kuyumculuk
C) Dokumacılık                               
D) Bakırcılık
  20.
A)
B)
C)
D)   
20)Cumhuriyet kurulduktan sonra; ağırlık, zaman ve uzunluk ölçülerinde yenilikler yapıldı.
Hicri takvim yerine ……………………..
Okka yerine ………………………
Arşın yerine …………………….. kullanılmaya başlandı. ”
Yukarıdaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir ?
A) Rumi - kilogram - metre
B) Miladi - kilogram - litre
C) Şinik -  litre - santimetre
D) Miladi - kilogram - metre

       
  HAZIRLAYAN:   www.onlinetestcoz.biz
Kaynak: www.odevkalemi.com

1-A 2-A 3-C 4-D 5-B 6-C 7-D 8-C 9-A 10-B 11-B 12-D 13-B 14-A 15-C 16-D 17-B 18-B 19-A 20-D