5 Şub 2012

3. SINIF GENEL DEĞERLENDİRME TEST-2

Share
GENEL DEGERLENDIRME

3. sınıf türkçe online test çöz, 3. sınıf testleri, 3. sınıf online test çöz genel değerlendirme testleri çöz3. sınıf soruları çöz
3. SINIF GENEL DEĞERLENDİRME TEST-2
1.“ Cuma günü bu şehir ayrılıyoruz.” tümcesinde altı çizili sözcüğün sonuna hangi ek getirilmelidir?
A) –den
B) –de
C) –e

2.“Ezgi ve Arda sınıfa girince kitaplarını çıkardılar.” tümcesinde ad olan kaç sözcük vardır?
A) 2
B) 4
C) 6

3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A)çiçek
B)gül
C)papatya

4.“Yarın” sözcüğü hangi tümcede farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Yarın tiyatroya gideceğiz
B) Yarınımızı düşünmek zorundayız
C) Yarın hava yağışlı olacakmış.

5. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Servisle gelmiyormusun?
B) Kaç tane yazacaksın.
C) Bende bilmiyordum.


6.
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) saz-yaz
B) iyi – kötü
C) çok - az

7.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konur?
A) kitabını bitirdin mi
B) Ağaçlar çiçek açıyor
C) Bugün bize gelecek misin

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Perşenbe günü size geleceğiz.
B) Sokağımızı temiz tutalım.
C) Ağaçlar çiçek açıyor.

9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş anlamlıdır?
A) Kalem
B) defter
C) yaşlı

10. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi, anlam ilişkisi yönünden farklıdır?
A) yıl-sene
B) kırmızı-al
C) kalın-ince

Hazırlayan: www.onlinetestcoz.biz1-A 2-B 3-A 4-B 5-B 6-A 7-B 8-A 9-C 10-C