5 Şub 2012

3. SINIF TÜRKÇE ANLAM TEST-1

Share
GENEL DEGERLENDIRME
3. sınıf genel değerlendirme test çöz, 3. sınıf cümlede anlam test çöz, 3. Sınıf Türkçe sözcükte anlam online test çöz, eş sesli kelimeler test çöz , deyim anlam online test coz, atasözü anlam test çöz, onlinetestcoz.biz

3. SINIF TÜRKÇE ANLAM TEST-1
1.” Koşmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Çocuk koşarak babasına sarıldı. 
B) Çiftçi atları koşmuş tarlaya gidiyordu.
C) Beden Eğitimi dersinde çok koştuk.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?
A) İstanbul ne kadar da büyükmüş.
B) Yazarın daha önceki kitabı daha sıkıcıydı.
C) Ali kardeşinden daha yaramaz.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi kendisinden önceki bir cümle ile neden sonuç ilişkisi yönünden bağlanmış olabilir?
A) Akşam sinemaya gideceğiz.
B) Bu yaz Ayvalık’a gideceğiz.
C) Bu nedenle dışarı çıkmayacağız.

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söyleyenin kişisel düşüncesine yer verilmemiştir?
A) Filmi çok beğendim.     
B) Balıkesir Türkiye’nin en güzel şehridir.                 
C) İstanbul’a üçüncü köprü yapılıyor.

5.          1. Teyze    2. Dayı   3. Hala         4. Amca
Yukarıda sayılan akraba isimleri sözlükte hangi sıra ile yer alır?
A) 4-2-3-1
B) 1-2-3-4
C) 4-3-1-2


6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nerede” sorusunun cevabı yoktur?
A) Çocuklar çamlıkta top oynuyor.
B) Ah o çocukluk yılları bir daha yaşanabilse!
C) Ceviz ağacın tepelerinde kalmıştı.


7. Oğlum gözümde tütmeye başladı. Cümlesindeki “gözümde tütmek” deyiminin anlamı nedir?
A) Çok üzülmek
B) Çok beklemek
C) Çok özlemek


8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde acıma anlamı vardır?
A) Kedicik ne kadar acıkmışa benziyor.
B) Kuşlar ne kadar da sevimli görünüyor.
C) Eşeğe iki kardeş binmiş.  

9. ” Hava çok sıcak olduğu için çocukları dışarı salmadılar”

Yukarıdaki cümlede hangi sorunun cevabı vardır?
A) Ne zaman?     
B) Niçin?           
C) Nerede?

10.                     1. yedik   2. akşam   3. başında   

            4. yaz      5. yemeklerini     6. bütün       7. kuyunun
Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle yapılırsa sondan üçüncü kelime hangisi olur?

A) Kuyunun
B) Başında   
C) Yaz


Hazırlayan: www.onlinetestcoz.biz

1-B 2-A 3-C 4-C 5-A 6-B 7-C 8-A 9-B 10-A