5 Şub 2012

3. SINIF TÜRKÇE ANLAM TEST-2

Share
GENEL DEGERLENDIRME
3. sınıf genel değerlendirme test çöz, 3. sınıf cümlede anlam test çöz, 3. Sınıf Türkçe sözcükte anlam online test çöz, eş sesli kelimeler test çöz , deyim anlam online test coz, atasözü anlam test çöz, onlinetestcoz.biz
3. SINIF TÜRKÇE ANLAM TEST-2
1. “Şen “ kelimesinin eş anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır?
A) Şu kedi ne sevimli. 
B) Öğretmen neşeli tavırları ile dikkat çekti.
C) Bugün seni üzgün gördüm.

2. “ Atlamak” kelimesi hangi cümlede “binmek” anlamında kullanılmıştır?
A) Üç arkadaş arabaya atlayıp, sahili dolaştık.
B) Neredeyse 3 metre aşağıya atladı.
C) Araba kaza yapınca aşağıya atladı.

3. Aşağıdaki anlatımların hangisi hayal ürünüdür?
A) İnsanlar 3G ile görüntülü konuşmaya geçti.
B) Bir gün insanlar yıldızlara da gidecektir.
C) Gökyüzünde insansız uçaklar da uçuyor.

4. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi bir yönü ile farklıdır?
A) huysuz-uysal     
B) itina-özen                 
C) ajan-casus

5.  Aşağıdaki atasözlerinin hangileri anlamca birbirine yakındır?
1. Yazın gölge hoş, kışın çuval boş.
2. Bir bulutla kış gelmez.  
3. Bir çiçekle yaz gelmez.

A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
C) 2 ve 3


6.
“Tatlı” sözcüğü hangi cümlede gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Ay bu çocuk ne tatlı!
B) Çekirdeksiz üzümler daha tatlı.
C) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.


7. “Her insanın anlayacağı bir dil vardır. Yeter ki biz söylemesini bilelim. Vahşi denilenler evcil, canavar denilenler uysal oluverir.”

Yukarıdaki anlatımı doğrulayan atasözü hangisidir?
A) Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.
B) Kem söz sahibine aittir.
C) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.


8. Hangi deyimin anlamı yanlış verilmiştir?
A) Gözden düşmek-önemli ve değerli olmaktan çıkarılmak.
B) Göze batmak-yaptıkları ile ilgi çekmek.
C) Göz atmak-Bir şeyi en ince ayrıntısı ile incelemek.

9. ”Ezgi ile Ebru buldukları küçük kediye boncuk adını koydular.” Cümlesinde hangi sözcükte yazım yanlışı yapılmıştır?
A) boncuk           
B) küçük           
C) kedi

10. "dal" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde suya girmek anlamında kullanılmıştır?
A) Çocuk dalda sallanırken yere düştü.
B) Havuzdaki dalışı çok güzeldir.   
C) Kuvvetli rüzgar gülün dalını kopardı.


Hazırlayan: www.onlinetestcoz.biz

1-B 2-A 3-B 4-A 5-C 6-B 7-C 8-C 9-A 10-B