5 Şub 2012

3. SINIF TÜRKÇE GENEL DEĞERLENDİRME TEST-18

Share
GENEL DEGERLENDIRME
3. sınıf genel değerlendirme test çöz, 3. sınıf genel değerlendirme test çöz, 3. Sınıf Türkçe genel değerlendirme online test çöz, eş sesli kelimeler test çöz
3. SINIF TÜRKÇE GENEL DEĞERLENDİRME TEST-18
1. Aşağıdakilerden hangisi bir tümcedir?
A) Şu dağın ardı
B) İçindeki özlem
C) Çok yorgunum

2. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi isim değildir?
A) kaya
B) gibi                 
C) arı

3. “yaşlı” sözcü aşağıdaki tümcelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Gözü yaşlı kadın el salladı
B) Yaşlı adam duvara yaslandı      
C) Yaşlı kadına ekmek aldım   

4. “önder-genişlik-vatan-tören-lider-en-yurt”
Yukarıdaki sözcükler eş anlamlılarıyla birlikte verilmiştir. Eş anlamlısı verilmeyen sözcük hangisidir?
A) genişlik
B) önder
C) tören5.  Aşağıdaki sözcüklerden kaç tanesinin birden fazla anlamı vardır?“gül-dal-ırmak -soba- kaz- ek- sepet-el”

A) 4
B) 5
C) 36.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe kökenli değildir?

A) Anıt
B) yeşil
C) aile


7. Aşağıdakilerden hangisi bir cümle değildir?
A) Düşmüş
B) Hemen tırmanmış ağaca
C) Çok eskiden bir ayı


8.   “Eşeğe altın semer vursan yine eşektir.” Sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Eşek altının kıymetini anlamaz.
B)   Değersiz olan bir kişi, kılıkla kıyafetle değer kazanmaz.
C)  Eşek yük taşımaktan bıkmaz.

9.  “Yoksul - fakir” kelimeleri arasındakine benzer ilişki aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Tür-Çeşit.
B) Kurak-Sulak
C) Sessiz-Yalnız


10. Çil horoz güneş doğarken uzun uzun öttü (   ) (     ) Ü – ürü – üüüüüü (  )

Yukarıdaki parçada parantez içine sırasıyla hangi noktalama işaretleri konmalıdır?
A) ( : ) ( - ) ( ! )
B)( ? ) ( - ) ( ! )
C) ( . ) ( - ) ( , )

Hazırlayan: www.onlinetestcoz.biz


1-C 2-B 3-A 4-C 5-B 6-C 7-C 8-B 9-A 10-A