5 Şub 2012

3. SINIF TÜRKÇE GENEL DEĞERLENDİRME TEST-6

Share
GENEL DEGERLENDIRME
3. sınıf genel değerlendirme test çöz, 3. sınıf genel değerlendirme test çöz, 3. Sınıf Türkçe genel değerlendirme online test çöz, eş sesli kelimeler test çöz
3. SINIF TÜRKÇE GENEL DEĞERLENDİRME TEST-6
1. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi birbiriyle ilişkili değildir?
A) Kaptan-gemi 
B) Pilot-uçak
C) Memur-işçi

2. “Arı” ile “bal” arasındaki ilişki “koyun” ile hangisi arasında vardır?
A) süt
B) kuzu
C) keçi       

3. Aşağıdakilerden hangisi birinin sevgi ve ilgisini kazanmak anlamındadır?
A) Gözden geçirmek
B) Göze girmek
C) Gözünü açmak

4.“akıllı-sekiz-Hakan-bir-yaşlarında-çocuktur-zaman”
sözcüklerinden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa, hangisi bu cümlede yer almaz?
A) zaman
B) akıllı        
C) Hakan

5. Aşağıdakilerden hangisi sözlükte önce yer alır?
A) bisiklet
B) buzdolabı
C) banka


6.
Aşağıdaki deyimlerden hangisinin anlamı “ çok sevinmek “tir?
A) küplere binmek
B) ağzı kulaklarına varmak
C) etekleri tutuşmak

7. “Ağzını bıçak açmamak “ deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Korkudan çenesini sıkmak
B) Üzüntüden hiç konuşmamak
C) Etrafına öfkeli bakmak
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” soru eki yanlış yazılmıştır?
A)Yarın kimin geleceğini biliyormusun?
B) Babam Ankara’dan geldi mi?
C) İstediğin elbise bu muydu?

9. Alfabemizde kaç sesli, kaç sessiz harf vardır?
A) 24-5     
B) 13-26            
C) 8-21

10. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde özel adın yazımı yanlıştır?
A) Ankaralılar geldi.
B) Dedem Atatürkü görmüş.
C) Adana'ya gelmedi.


Hazırlayan: www.onlinetestcoz.biz


1-C 2-A 3-B 4-A 5-C 6-B 7-B 8-A 9-C 10-B