5 Şub 2012

3. SINIF TÜRKÇE GENEL DEĞERLENDİRME TEST-12

Share
GENEL DEGERLENDIRME
3. sınıf genel değerlendirme test çöz, 3. sınıf genel değerlendirme test çöz, 3. Sınıf Türkçe genel değerlendirme online test çöz, eş sesli kelimeler test çöz
3. SINIF TÜRKÇE GENEL DEĞERLENDİRME TEST-12
1. Hangi tümcenin sözcük sayısı daha fazladır?
A) Buğdayların öğütülmesi epey zaman almıştı.
B) Eşeklerin üzerindeki buğday çuvallarını indirip değirmenciye haber verdi.
C) Nihayet alış veriş merkezine ulaşabildim.

2. “Babam işe giderken ……...… almayı unutmuş.”
Cümlesini anlamlı olarak hangi sözcük tamamlar?
A) kravatını          
B) çorabını                  
C) telefonunu

3. “ yabancı-günümde-araba-uzaktan-doğum-kumandalı-aldım”
sözcüklerinden kurallı ve anlamlı cümle oluşturulduğunda hangi sözcük dışarıda kalır?
A) uzaktan
B) doğum  
C) yabancı

4. Hangi tümcedeki olay gerçekleşmemiştir?
A) Kaçıncı kata kadar çıkacağız?     
B) Gürültü edince bebeği uyandırdı.                 
C) Kitaplarımı kapladım.
RÜYALARDA BÜYÜMEK
   Büyük işler başarmak için sadece harekete geçmek yetmez. Ne yapmak istediğinizin rüyasını da görmeniz gerekir. Sadece rüyasını görmek yetmez, rüyalarının gerçekleşeceğine inanmak gerekir.
   Biz rüyalarımızla büyürüz. Bütün büyük insanlar yapmak ve ulaşmak istediklerinin rüyasını gören
insanlardır. Rüyaların sonucunda güneşin aydınlığı ve ışık daima kendini gösterir.
* 5., 6.,7. ve 8. soruları parçaya göre cevaplandırınız.

5. Büyük işler başarmak için gerekli olan nedir?
A) Harekete geçmek.
B) Rüyasını görmek.
C) Rüyaların gerçekleşeceğine inanmak.


6.
Parçaya göre büyük insanlar başarıya nasıl ulaşır?
A) Yapmak ve ulaşmak istediklerinin rüyasını görenler başarıya ulaşır.
B) Çok çalışan ve emek veren insanlar başarıya ulaşır.
C) Başkalarından sürekli yardım alanlar başarıya ulaşır.


7.Bizi başarıya götürecek ve büyütecek nedir?
A) güneşin aydınlığı
B) rüyalar 
C) büyük insanlar   


8. Rüyaların sonucunda ulaşılacak nokta nedir?
A) kabus ve korku
B) güneşin aydınlığı ve ışık
C) karanlık

9. “makarna” sözcüğünün hecelerine doğru olarak ayrılışı hangi seçenekte verilmiştir?
A) ma-kar-na   
B) ma-karn-a         
C) mak-ar-na


10. “aç” sözcüğü hangi tümcede “tok” sözcüğünün zıt anlamlısı olarak kullanılmıştır?
A) Kütüphanenin kapısını yavaş yavaş açmalısın.
B) Gözlerini aç artık oyun başladı.
C) Karda kışta bütün yabani hayvanlar aç kalmış.


Hazırlayan: www.onlinetestcoz.biz


1-B 2-C 3-C 4-A 5-C 6-A 7-B 8-B 9-A 10-C