6 Şub 2012

6. SINIF DÜNYAYI KEŞFEDİYORUZ TEST-1

Share
KUVVET VE HAREKET


6. sınıf sosyal bilgiler 2. ünite yeryüzünde yaşam , dünyayı keşfediyoruz konusu online test çöz, 6. sınıf sosyal bilgiler online test çöz, 6. sınıf sosyal bilgiler paralel meridyenle ilgili soru çöz, online testler soru çöz, online testler
6. SINIF DÜNYAYI KEŞFEDİYORUZ TEST-1 


  1. 
A)
B)
C)
D)
1)Türkiye 36ْ –42ْ kuzey paralelleri ile 26ْ –45ْ doğu meridyenleri arasında yer almaktadır. Bu bilgiye göre ülkemizin en güney  ve en batı sınırı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru  olarak verilmiştir?

A) 36ْ kuzey paraleli – 45ْ dogu meridyeni
B) 36ْ kuzey paraleli – 26ْ dogu meridyeni
C) 42ْ kuzey paraleli – 45ْ dogu meridyeni
D) 42ْ güney paraleli – 26ْ dogu meridyeni
  2. 
A)
B)
C)
D)
2)
Dünya üzerindeki herhangi bir yerin yeraltı zenginliklerine, önemli ticaret yollarına, denizlere, okyanuslara ve boğazlara göre yerinin belirlenmesine “özel konum” denir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Özel Konum’u ile ilgili degildir?
A)Türkiye Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir köprüdür.
B)En doğusu ile en batısı arasında 19 meridyen farkı vardır.
C)Türkiye’nin güneyinde petrol yataklarına sahip Ortadoğu ülkeleri vardır.
D)Türkiye önemli boğazlara sahip bir ülkedir.
  3. 
A)
B)
C)
D)
3)Kıtaların arasındaki çukurları dolduran büyük su kütlelerine “okyanus” denir. Dünya üzerindeki okyanusların küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Atlas Okyanusu-Hint Okyanusu-Büyük Okyanus
B) Hint Okyanusu-Atlas Okyanusu-Büyük Okyanus
C) Büyük Okyanus-Atlas Okyanusu-Hint Okyanusu
D) Büyük Okyanus-Hint Okyanusu-Atlas Okyanusu
 4.
A)
B)
C)
D)
4)Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özelliklerinden biri değildir?
A) Aralarındaki uzaklık 111 km’dir.
B) Kutuplarda birleşir.
C) Aralarında 4 dakika zaman farkı vardır.
D) Boyları birbirine eşittir.
  5.
A)
B)
C)
D)
5)Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden değildir?
A) Ekvator en büyük paralel dairesidir.
B) Ekvatora eşit aralıklarla yatay olarak çizilen dairelerdir.
C) Ekvatorun kuzeyinde yer alanlara Kuzey paralelleri, güneyindekilere güney paralelleri adı verilir.
D) Dünya üzerinde 360 tane paralel dairesi vardır.
  6.
A)
B)
C)
D)
6)
İki paralel arasındaki uzaklık 111 km dir. Buna göre ülkemizin en kuzeyi ile en güneyi arasındaki mesafe yaklaşık olarak kaç km dir?
A)111 km
B)2109 km
C)666 km
D)360 km
  7.
A)
B)
C)
D)
7)Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özelliğidir?
A.İki meridyen arasındaki mesafe her yerde aynıdır.
B.Meridyenlerin boyları birbirine eşit değildir
C.Dünya üzerinde 180 tane meridyen vardır.
D.İki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikadır.
  8.
A)
B)
C)
D)
8) Dünya etrafında doğudan batıya doğru uzanan çizgilere “paralel” denir. Paralellerin boyları dünyanın Geoit sekline bağlı olarak Ekvator’dan Kutuplara doğru küçülmektedir. Ekvator en büyük paralel dairesidir. Paraleller arasındaki mesafe her yerde aynıdır ve 111 km dir.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir?
A)Paraleller arası mesafeden
B) En büyük paralel dairesinin uzunluğu
C) En büyük paralel dairesinden
D)Dünyamızın seklinden dolayı paralel boylarının kısaldığından
  9.
A)
B)
C)
D)
9)30º doğu meridyeninde yerel saat 18.30 ise 15º batı meridyeninde saat kaçtır?
A)19:30
B)17:30
C)21:30
D)15:30
  10.
A)
B)
C)
D)
10)Arjantin’de ocak ve subat aylarinda görülen hava olaylari Türkiye’de temmuz ve agustos aylarinda görülebilmektedir. Bu durum Türkiye’nin hangi özeligi ile ilgilidir?
A) Doğu boylamlarında yer almasıyla
B) Başlangıç meridyenini doğusunda olmasıyla
C) Doğu-batı doğrultusunda uzanmasıyla
D) Kuzey yarımkürede yer almasıyla
  11.
A)
B)
C)
D)
11)Bir şehrin bölgenin ya da ülkenin Dünya üzerindeki yerine “Coğrafi Konum” denir. Coğrafi Konum Matematik Konum ve Özel Konum olarak iki şekilde ifade edilir. Aşağıdakilerden  hangisi Türkiye’nin Matematik Konumu’nun sonuçlarından değildir?
A)Akdeniz’in Karadeniz’den daha tuzlu bir deniz olması
B)Türkiye’de dört farklı mevsimin yaşanması.
C)Samsun’da yıllık sıcaklık farklarının Mardin’den düşük olması.
D)Türkiye’de kuzeyden esen rüzgârların sıcaklığı düşürmesi
  12.
A)
B)
C)
D)
12)Dünyanın kendine özgü şekline ne ad verilir?
A) Yuvarlak                  
B) Geoit                    
C) Elips                
D) Küre
  13.
A)
B)
C)
D)
13)23 °Doğu meridyeni üzerinde bulunan A şehrinde güneş 06.21 de doğuyor. 36° Doğu meridyeni üzerinde bulunan B şehrinde saat kaçta doğar?
A) 05.29
B) 06.08
C) 06.34
D) 07.13
  14.
A)
B)
C)
D)
14)Aşağıdaki kıtalardan hangisi Kuzey Yarım Küre’ de yer almaz??
A)Avrupa                    
B)Antarktika             
C)Asya            
D)Kuzey Amerika
  15.
A)
B)
C)
D)
15)Kutup noktalarindan esit uzaklikta oldugu ve yer küreyi iki esit parçaya böldügü varsayilan daireye ne ad verilir?
A) Kutup Dairesi
B) Başlangıç meridyeni
C) Ekvator
D) Eksen
  16.
A)
B)
C)
D)
16)10° Kuzey paralelinden kalkan bir uçak 15° Kuzey paraleline ugradiktan sonra 2° Güney paraleline variyor. Uçagin toplam aldigi yol kaç kilometredir ?
A) 2997
B) 2442
C) 1998
D) 2553
  17.
A)
B)
C)
D)
17)Dünya’da gece – gündüz süreleri arasindaki fark, Ekvator’dan kutuplara dogru gidildikçe artar.Türkiye’de en uzun gündüzün yasandigi 21 Haziran’da asagidaki illerimizden hangisindeki gündüz süresi daha uzundur ?
A) İzmir
B) Kars             
C) Sinop
D) Hatay
  18.
A)
B)
C)
D)
18)Ankara’da oturan bir kişi 21 Aralık’ta başka ülkedeki bir kente gidiyor. Gittiği yerde gündüz süresinin Ankara’dakinden daha uzun olduğunu görüyor. Bu kişinin gittiği yer Ankara’ya göre nerede olabilir?

A) Kuzeydoğuda 

B) Güneyde       
C) Kuzeyde
D) Doğuda
  19.
A)
B)
C)
D)
19)Meridyenlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Meridyenlerin uzunlukları birbirinden farklıdır
B)Tüm meridyenler ekvatoru dik keser.
C)Başlangıç meridyeni Greenwich gözlem evinden geçer.
D)Meridyenler kutuplarda birleşen yarım dairelerdir.
  20.
A)
B)
C)
D)   
20)Türkiye’nin;
? baslangiç meridyeniyle en dogusu arasindaki yerel saat farkini,
? Ekvator ile en kuzeyi arasindaki kus uçusu uzakligini,
? Hangi yarimkürede yer aldigini,
Bulabilmek için asagidakilerden hangisini bilmesek de olur ?
A) Hangi meridyenler arasında yer aldığını
B) Hangi paraleller arasında yer aldığını
C) Ekvator’a göre konumunu
D) Ortalama yükseltisini

       
  HAZIRLAYAN:   www.onlinetestcoz.biz
Kaynak: www.sosyalciler.com1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A B B A D C C B D D C C A B C B C B A D