7 Şub 2012

6. SINIF İLK TÜRK DEVLETLERİ TEST-1

Share
KUVVET VE HAREKET


6. sınıf sosyal bilgiler 3. ünite ipek yolunda türkler, ilk türk devletleri konusu online test çöz, 6. sınıf sosyal bilgiler online test çöz, 6. sınıf sosyal bilgiler ilk türk devletleri ilgili soru çöz, online testler soru çöz, online testler
6. SINIF İLK TÜRK DEVLETLERİ TEST-1 


  1. 
A)
B)
C)
D)
1)Budizm ve Maniheizm dinlerini benimseyen Uygurlar bir Türk devleti olmasına rağmen yeni inanışları et yemeyi ve savaşmayı yasakladığı için başka ekonomik etkinliklerle uğraşmak zorunda kalmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi Uygurların din değiştirmeleri sonucu yapmak zorunda oldukları bir ekonomik etkinliktir?
A) Tarım
B) Turizm
C) Eğitim- öğretim
D) Sanayi
  2. 
A)
B)
C)
D)
2)
Batı Hunlarının neden olduğu “Kavimler Göçü” Avrupa’da çok önemli değişikliklere yol açmıştır.
Verilen bilgilerden hangisi bu sonuçlardan olamaz?
A)Şuan ki Avrupa’nın temeli atıldı
B)Çok güçlü merkezi krallıklar kuruldu
C)Avrupa’da feodalite (derebeylik) ortaya çıktı
D)Roma Devleti, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı.
  3. 
A)
B)
C)
D)
3)İlk Türk toplumlarında insanlar genelde yanlarında rahatlıkla taşıyabilecekleri malzemeleri kullanmayı tercih ederlerdi.
İnsanlar neden taşınabilen türde eşyalar yapmış olabilirler?
A) Yazı kullanmayı bilmedikleri için
B) Göçebe olarak yaşadıkları için
C) Savaşmayı sevmedikleri için
D) Nüfusları fazla olduğu için
 4.
A)
B)
C)
D)
4)Aşağıdakilerden hangisinde Hunlara, Köktürklere ve Uygurlara ait olan destanlar sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
      Hun                              Köktürk                   Uygur
A) Türeyiş                           Oğuz Kağan           Ergenekon
B) Oğuz Kağan                   Ergenekon               Türeyiş
C) Ergenekon                      Türeyiş                  Oğuz Kağan
D) Oğuz Kağan                    Türeyiş                   Ergenekon
  5.
A)
B)
C)
D)
5)Uygurların yaşadıkları bölgelere bakıldığında sulama kanalları inşa ettiklerini görüyoruz.
Uygurların bu girişiminin aşağıdakilerden hangisini olumlu etkilemesi beklenebilir?
A) Tarım üretimini
B) Çin ile olan siyasi ilişkileri
C) Askeri mücadeleleri
D) Hakanın yetkilerini
  6.
A)
B)
C)
D)
6)
Tarihte Türk ismi ile kurulan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A)Büyük Hun Devleti
B)Türkiye Cumhuriyeti
C)Uygur Devleti
D)Köktürk Devleti
  7.
A)
B)
C)
D)
7)İpek Yolu üzerinde ipeğin yanı sıra; baharat, porselen, kürk, kâğıt, tahıl, cam, fildişi vs. taşınırdı. Bu yol yaklaşık iki bin yıldır insanlık tarihinde devletlerarası siyasi, ekonomik ve kültürel alanda önemli bir köprü olmuştur.
Verilen bilgilere göre hangi yargıya ulaşabiliriz?
A) Ipek Yolu’nda sadece tarim ürünleri tasinmistir.
B) İpek Yolu’ndan en fazla Türkler yararlanmıştır.
C) İpek Yolu’nun varlığı Avrupalıları farklı yol arayışından vazgeçirdiğine.
D)İpek Yolu sayesinde devletler arasında birçok alanda etkileşim yaşandığına.
  8.
A)
B)
C)
D)
8) Binlerce kilometre uzunlugundaki Çin Seddi’nin yüksekligi 10 metre genisligi 7 metredir. Her 200 metresinde bir gözetleme kulesi vardir. Insanlarin yaptigi uzaydan görülebilen tek yapidir. Yukarida özellikleri verilen Çin Seddi’ni hangi millet kimlere karsi yapmistir?
A)Çinliler Köktürklere karşı
B) Köktürkler Çinlilere karşı
C) Hunlar Çinlilere karşı
D)Çinliler Hunlara karşı
  9.
A)
B)
C)
D)
9)Tarihte kurulan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A)Büyük Hun Devleti
B)Türkiye Cumhuriyeti
C)Uygur Devleti
D)Köktürk Devleti
  10.
A)
B)
C)
D)
10)Kök Türkler, Gök Tanrı dinini benimsedikleri halde, başka dinlere inanan topluluklara karşı son derece iyi davranmışlardır. Bu durum Kök Türklerin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir sonucudur?
A) Hoşgörülü bir topluluk olmasının
B) Göçebe şekilde yaşamasının
C) Çin’le mücadele halinde olmasının
D) Ekonomiye önem vermesinin
  11.
A)
B)
C)
D)
11)Ordusunu onluk sisteme göre düzenleyen ünlü Hun hükümdarı kimdir?
A) Bumin Kağan
B) Teoman
C) Atilla
D) Mete Han
  12.
A)
B)
C)
D)
12)Aşağıdakilerin hangisinde İlk Türk alfabelerini kullanan iki Türk Devleti doğru olarak verilmiştir?
A) Gazne-Köktürk
B) Hun-Gazne
C) Köktürk-Uygur
D) Uygur-Hun
  13.
A)
B)
C)
D)
13)Tarihte bilinen ilk Türk devleti hangisidir?
A) Uygur Devleti
B) Köktürk Devleti
C) Asya Hun Devleti
D) Kutluklar
  14.
A)
B)
C)
D)
14)Orta Asya Türk Devletleri, özellikle Mete Han Dönemi’nde, Çin üzerine çeşitli seferler düzenlenmiş ve genelde başarılar elde etmişlerdir. Ancak buna rağmen, bu ülkeye yerleşmemişlerdir.
Bunun nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sınırları,batı yönünde genişletmek istemeleri                    
B)Milli benliklerini, kültürlerini korumak istemeleri             
C)Orta Asya’da taht kavgalarının sürmesi           
D)Olumsuz iklim şartlarının hüküm sürmesi
  15.
A)
B)
C)
D)
15)Hun Türklerinin Türkistan(Orta Asya)’dan göç etme sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Salgın hastalıklar yüzünden hayvanların ölmesi
B) Devlet yöneticileri arasındaki mücadeleler
C) Çin baskıları gibi komşu devletlerin baskısı
D) Bu bölgede sanayinin gelişmemiş olması
  16.
A)
B)
C)
D)
16)Türk Tarihinin bilinen ilk yazili belgeleri bunlara aittir.
-Türk adiyla kurulmus ilk Türk Devletidir.
-Devletin ilk kurucusu Bumin Kagan,ikinci kurucusu Kutluk Kagandir.
Yukarida söz edilen Türk Devleti asagidakilerden hangisidir ?
A) Büyük Hun Devleti
B) Kök Türk(Türk Kağanlığı) Devleti
C) Avrupa Hun Devleti
D) Türkiye Cumhuriyeti
  17.
A)
B)
C)
D)
17)Türkler anayurtları olan Orta Asya’dan M.Ö. 2500 yıllarından itibaren değişik yerlere göç ettiler. Bu göçleri kolaylaştıran, uzak yerlere gidebilmelerini sağlayan özellik aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Çin’in baskıları
B) Federal devlet şeklinde örgütlenmeleri             
C) Atı evcilleştirmeleri ve tekerleği kullanmaları
D) Hayvancılık yapmaları
  18.
A)
B)
C)
D)
18)Göktürk Hükümdarı Işbara Kağan Çin İmparatoruna yazdığı mektubunda “Size bağlı kalacak, vergi vereceğim. Ancak dilimizi değiştiremem, halkıma Çin giysilerini giydiremem, gelenek ve göreneklerinizi, kanunlarınızı almama imkan yok. Çünkü bu yönlerden bütün millet hassasiyetle çarpan tek bir kalptir.” demiştir.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Ulusal kimlik özellikleri korunmak istenmiştir.
B) Göktürk Hükümdarı halkına karşı sorumludur.      
C) Göktürk-Çin ittifakı oluşmuştur.
D) Göktürk Devleti Çin hakimiyetine girmiştir.
  19.
A)
B)
C)
D)
19)Mete Çin imparatoruna yazdığı bir mektupta “eli ok ve yay tutabilen kavimler tek bir aile halinde birleştiler.” demektedir.
Mete’nin bu ifadesi ile aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A)Ekonomik durumun güçlendiği
B)Türk ordusunun silahlandığı
C)Türk siyasi birliğinin kurulduğu
D)Çin’in vergiye bağlandığı
  20.
A)
B)
C)
D)   
20)Orta Asya’da kurulan İlk Türk Devletlerinde  Hükümdar’a yönetme yetkisin Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı.Bu inanışa ne isim verilir?
A) Kut
B) Balbal
C) Kurultay
D) Tigin

       
  HAZIRLAYAN:   www.onlinetestcoz.biz
Kaynak: www.sosyalciler.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A B B B A D D D A A D C C B D B C C C A