6 Şub 2012

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Test-1

Share
6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Test-1
6. sınıf sosyal bilgiler yazılı online test çöz, sosyal bilgiler 6. sınıf ikinci dönem 1. yazılısı çöz, sosyal bilgiler yazılısı yap, 2. dönem sosyal bilgiler yazılı soruları, yazılı soruları online test çöz, 6. sınıf ikinci dönem birinci yazılısında neler sorulabilir test çöz, 6. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınavı yap
türkçe testi1

1.
A)
B)
C)
D)
 
1)Aşağıdaki ürünlerden hangisi Doğu Karadeniz kıyılarında (Rize çevresi) yetişmez?

A) Çay
B) Mısır
C) Fındık
D) Buğday
  2. 
A)
B)
C)
D)
2)Bir mesleği seçerken hangi özellik dikkate alınmaz?

A) Eğitim durumu
B) Kişisel becerisi
C) Arkadaş hatırı
D) Kişisel özeliklere uygunluğu
  3. 
A)
B)
C)
D)
3)Aşağıdakilerden hangisi verginin toplanma amacını ifade etmez?

A) Özel kurum ve kuruluşlara kaynak sağlamak
B) Eğitim hizmetlerini karşılamak
C) Sağlık hizmetlerini karşılamak
D) Güvenlik ve savunma hizmetlerini karşılamak
 4.
A)
B)
C)
D)
 4)Dünya nüfus dağılışı haritası ile endüstriyel faaliyetlerin dağılışını gösteren haritalar karşılaştırıldığında bu haritaların birbirine benzer olduğu görülür.
Bu durum nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Yerşekilleri
B) Denize göre konum
C) İklim
D) İş olanakları
  5.
A)
B)
C)
D)
 5)Şeyma'nın yaşadığı ülkede nüfus yoğunluğu oldukça fazladır. Bu durumun ortaya çıkması ise birden fazla nedene bağlı olarak gerçekleşmiştir.
Bu durumda Şeyma'nın yaşadığı ülkeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sanayi ve Ticaret faaliyetleri gelişmiştir.
B) Olumsuz iklim ve tabiat şartları hakimdir.
C) Yer şekilleri bakımından oldukça engebesi ve yükseltisi az olan bir yerdedir
D) Verimli tarım toprakları nüfus yoğunluğunda etkili olmuştur.
  6.
A)
B)
C)
D)
 6)Aşağıda verilen yerlerden hangisinde karşısındaki ekonomik faaliyetin geliştiği söylenemez?

A)Geniş ve verimli ovalar – tarım
B)Ormanlık alanlar – kağıt sanayi
C)Yüksek ve dağlık yerler – tekstil sanayi
D)Deniz kıyıları – balıkçılık
  7.
A)
B)
C)
D)
7)
-Erozyon ve sel felaketleri artar
-Oksijen üretimi azalır
-Kuraklık artar

Yukarıda verilen durumlar hangisinin sonucu olarak ortaya çıkar?

A)Suların kirlenmesi
B)Ormanların ortadan kalkması
C)Yer altı kaynaklarının azalması
D)Fosil yakıtların kullanılması
  8.
A)
B)
C)
D)
8)Ülkemizde en önemli demir çelik fabrikalarından iki tanesi Karabük ve Ereğli’de bulunmaktadır.
Bu şehirde demir madeni yatakları bulunmamasına rağmen, fabrikaların buraya kurulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Marmara Bölgesi’ne yakın olması
B)Demir çelik tüketiminin fazla olması
C)Taş kömürü yataklarının bulunması
D)Ulaşım olanaklarının elverişli olması
  9.
A)
B)
C)
D)
 9)
- Büyük Selçuklu Devleti’nde vezirlik yaptım.
- Hükümdarların devleti daha iyi yönetmeleri için ‘Siyasetname’ adlı kitabı yazdım.

Yukarıda kendinden bahseden Türk devlet adamının adı nedir?

A) Melikşah
B) Kaşgarlı Mahmud
C) Nizamülmülk
D) Yusuf Has Hacip
  10.
A)
B)
C)
D)
10)
Çıkarıldığı yerler                       İşlendiği yerler
-Divriği (Sivas)                          - İskenderun
-Hekimhan(Malatya)                - Ereğli(Zonguldak)
-Hasan Çelebi(Malatya)          - Karabük
Yukarıda çıkarıldığı ve işlendiği yerler verilen maden aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demir
B) Bakır
C) Krom
D) Bor
  11.
A)
B)
C)
D)
11)Yeraltında çıkan sıcak su ve buharıyla elektrik üreten santrallere Jeotermal santral denir.
Ülkemizde jeotermal santral hangi ilimizde bulunmaktadır?

A) Sinop
B) Karabük
C) Denizli
D) Muğla
  12.
A)
B)
C)
D)
12)Bir fabrikanin kurulacagi yer seçiminde ham maddeye yakinlikta önem tasir.
Buna göre Akdeniz Bölgesi'nde asagidakilerden hangisinin bulunmasi beklenmez?

A) Petrol Rafinerisi
B) Demir- çelik
C) Sigara
D) Çay
  13.
A)
B)
C)
D)
13)
* Orta Asya da Türkler döneminde şölen denilen yemekli eğlencelerde kopuz denilen müzik aleti çalınırdı.
*Günümüzde düğünlerimizde misafirlere yemek ikram edilir ve saz davul gibi çeşitli müzik aletleri eşliğinde eğlenilir.
Yukarıda verilen iki durumla ilgili hangi yargıya ulaşabiliriz?

A-Türklerde eski geleneklerimizden hala yaşayanlar vardır.
B-İlk müzik aletini Türkler bulmuştur.
C-Geçmişe ait geleneklerimizin tümü aynen devam etmektedir.
D-Düğün sadece Türklerde yapılan bir etkinliktir.
  14.
A)
B)
C)
D)
14)Malazgirt savaşının sonuçlarından hangisi Türkler için ekonomik bir kazanımdır?

A-Anadolu’nun kapısı Türklere açıldı.
B-Bizans devleti her yıl vergi ödeyecekti.
C-Avrupalılar haçlı seferleri yapmaya kara verdiler.
D Anadolu da Türk devletleri dönemi başladı .
  15.
A)
B)
C)
D)
15)Türk halkıda çinin tatlı sözüne ipeğine kandığı için Çin hâkimiyetine girmiş. Gök tanrı Türk milleti yok olmasın diye babam İlteriş Kağanı, annem İl Bilge Hatun tahta çıkarmış.
 Göktürk kitabelerinde geçen sadece bu ifadelere göre hangi yargıya ulaşamayız?

A-Toplum kendi kültüründen uzaklaşmaya başlamış.
B-Türk milleti gök tanrı dinine inanmaktadır.
C-Devlet işlerinde kadınlarda etkilidir.
D-Kağanlar bilgisiz kişilermiş .
  16.
A)
B)
C)
D)
16)
-Abbasi Halifesi Gazneli Mahmuda Hindistan başarılı seferlerinden dolayı “sultan” unvanı vermesi
-Yine halifenin 1040 dandanakan savaşını kazana Selçuklu hümdarı Tuğrul beyin hükümdarlığını onaylaması.
Bu iki bilgiye göre hangi yargı doğrudur?

A-Halifelik babadan oğla geçmektedir
B-Halifelik Türklere geçmiştir
C-Halifenin siyasi yetkileri vardır
D-Halifelik sona ermiştir
  17.
A)
B)
C)
D)

Nevruz - Bor - MTA - Vergi
     A       -   B   -    C    -     D

17 - 18 - 19 VE 20. Sorular Boşluk Doldurma Sorusudur. Yukarıda verilen kelimeleri yerleştirin. Seçeneğine kelimeler altına yazılan seçeneği işaretleyin.

17)Dünyada en çok rezervi ülkemizde bulunan ve uzay teknolojilerinin vazgeçilmez hammaddesi olan maden……………………madenidir.
  18.
A)
B)
C)
D)
 18)Devletin kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için topladığı paralara ……………………denir.
  19.
A)
B)
C)
D)
 19)Baharın gelişini müjdeleyen bayrama………………………denir.
  20.
A)
B)
C)
D)
20)Ülkemizde madencilik alanında sistemli ve geniş ölçülü araştırmalar …………………Enstitüsü'nün kurulmasıyla başlar.
  21.
D)
Y)
C)
D)
Aşağıdaki beş soru doğru yanlış sorusudur. Doğru isi (D) seçeneğini işaretleyin, Yanlış ise (Y) seçeneğini işaretleyin. 
21)(.....) Adana verimli topraklar, tarım faaliyeti ve sanayinin gelişmesi sayesinde nüfus bakımından yoğun olmuştur
  22.
D)
Y)
C)
D)
22)(......) Bir madenin çıkarılabilmesi için madenin rezervinin yüksek olması gerekir.
  23.
D)
Y)
C)
D)
23)(.....)GAP projesinin etkisi ile Güney Doğu Anadolu bölgesinde mercimek üretimi artmıştır.
  24.
D)
Y)
C)
D)
24)(.....)Bir yere yatırım yapmak için, ham madde, ulaşım kolaylığı ve insan gücü gibi faktörler dikkate alınmalıdır.
  25. 
D)
Y)
C)
D) 
25)(....)Baskenti Gordion'dur. En ünlü Kralları Midas'tır. Tarıma önem veren bu uygarlık Hititlerdir.
         Hazırlayan: www.onlinetestcoz.biz                         


CEVAP ANAHTARI
1.D 2.C 3.A 4.D 5.B 6.C 7.B 8.C 9.C 10.A 11.C 12.D 13.A 14.B.15.D 16.B
17.Bor 18.Vergi 19.Nevruz 20.MTA
21.D 22.D 23.Y 24.D 25.Y