8 Şub 2012

7. SINIF TÜRK TARİHİNE YOLCULUK ANADOLU ANA YURT TEST-1

Share
KUVVET VE HAREKET


7. sınıf sosyal bilgiler türk tarihine yolculuk anadolu ana yurt online test çöz, 7. sınıf sosyal bilgiler online test çöz, 7. sınıf sosyal türk tarihine yolculuk anadolu ana yurt lgili soru çöz, online testler soru çöz, online testler
7. SINIF TÜRK TARİHİNE YOLCULUK ANADOLU ANA YURT TEST-1 


  1. 
A)
B)
C)
D)
1)Anadolu’da kurulan Türk Devletleri camiler, mescit, medreseler, hastaneler, çeşme ve hamamlar, han ve kervansaraylar yapmışlardır.
Yalnızca bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Anadolu’da siyasi birliğin sağlandığı.
B) Halkın her türlü ihtiyacının karşılanmasına önem verildiği.
C) Azınlıklar arasında İslamiyet’in yayıldığı.
D) Halktan ağır vergiler alındığı.
  2. 
A)
B)
C)
D)
2)
Selçukluların Bizans’a karşı kazanmış olduğu ilk büyük zafer aşağıdakilerden hangisidir?
A)Malazgirt
B)Kösedağ
C)Miryakefelon
D)Pasinler
  3. 
A)
B)
C)
D)
3)11.YY’da Türklere Anadolu’nun kapısını açılmasını sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pasinler
B) Malazgirt
C) Yassıçemen
D) Kösedağ
 4.
A)
B)
C)
D)
4)Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu,Türkler’in Anadolu’dan atılamayacağını gösteren savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Miryakefelon
B) Pasinler
C) Kösedağ
D) Malazgirt
  5.
A)
B)
C)
D)
5)Aşağıdaki hükümdarlardan hangisi Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusudur?
A) Çağrı Bey
B) Tuğrul Bey
C) Süleyman Şah
D) Alparslan
  6.
A)
B)
C)
D)
6)
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Haçlı Seferleri’nin dini nedenini belirtir?
A)Hıristiyanların, Müslümanların elinde bulunan kutsal yerleri geri almak istemeleri.
B)Bizans İmparatorluğu’nun Avrupalılardan yardın istemesi.
C)Avrupalıların doğudan gelen ticaret yollarına hâkim olmak istemeleri.
D)Senyör ve şövalyelerin şöhret kazanma isteği
  7.
A)
B)
C)
D)
7)Aşağıda verilenlerden hangisi Malazgirt Savaşının bir sonucu değildir?
A) Anadolu’nun Türkleşmesini başlatması.
B) Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluşunu   başlatması.
C) Anadolu’ya Türk boylarının göçleri başlamıştır.
D) Anadolu’ya yapılan Haçlı seferlerini sona erdirmiştir
  8.
A)
B)
C)
D)
8) Büyük Selçuklu Devletinde sehzadeleri yetistirmekle görevli devlet adamlarina ne ad verilirdi??
A)Lala
B) Beylerbeyi
C) Subaşı
D) Atabey
  9.
A)
B)
C)
D)
9)1071 Malazgirt Savaşı’yla başlayıp günümüze kadar süren Türk tarihinin Anadolu’da geçen bölümüne Türkiye Tarihi denir.
Buna göre aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin tarihi, Türkiye Tarihi kapsamında ele alınamaz??
A)Anadolu Selçuklu Devleti
B)Köktürk Devleti
C)Karamanoğulları  Beyliği
D)Türkiye Cumhuriyeti
  10.
A)
B)
C)
D)
10)Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’nun Türkler tarafından fethini hızlandıran gelişmelerden biri değildir?
A) Haçlı Savaşları’nın başlaması
B) Fethedilen toprağın fethedenin malı sayılması 
C) Türklerin Anadolu’ya vatan yapma amacıyla kalabalık gruplar halinde gelmeleri
D) Bizans’ın karışıklıklar içerisinde olması.
  11.
A)
B)
C)
D)
11)Anadolu’ya ilk  akınlar hangi devletler zamanında olmuştur?
A) Köktürk-Uygur    
B) Urartu- Hun  
C) Sabirler- Hunlar
D) Avar - Köktürk
  12.
A)
B)
C)
D)
12)Anadolu’ya yapılan ilk Türk akınlarının ortak amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir??
A) Anadolu’da Bizans ime son vermek
B) Yeni savaş alanları belirlemek
C) Ticareti geliştirmek
D) Anadolu’yu yurt edinmek
  13.
A)
B)
C)
D)
13)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklularının ülkesinde ticaretin gelişmesine yönelik olarak yapılmıştır?
A) Kervansaraylar                    
B) Medreseler
C) Dar-ül Şifa
D) İmaretler
  14.
A)
B)
C)
D)
14)Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden birisi değildir?
A)Danişmentliler
B)Artuklular        
C)Memlüklüler  
D)Mengücekliler
  15.
A)
B)
C)
D)
15) Aşağıda haçlı seferlerinin sonuçları sınıflandırılmıştır hangi eşleştirme yanlış yere verilmiştir?
A) Doğu- Batı ticareti gelişti Akdeniz limanları önem kazandı   → ekonomik
B) Barut matbaa gibi buluşlar Avrupa’ya götürüldü → teknik
C) Kilise ve din adamlarına güven azaldı → dini
D) Skolastik düşünce zayıfladı → siyasi
  16.
A)
B)
C)
D)
16)Aşağıdakilerden hangisi, Kösedağ Savaşından sonra Anadolu’da kurulan Türk Beyliklerinden değildir?
A) Danişmentliler
B) Osmanlılar
C) Karamanoğulları    
D) Karesioğulları
  17.
A)
B)
C)
D)
17)Bizans’in Türklere karsi saldirilarini sona erdiren Anadolu’nun Türk yurdu oldugunu kesinlestiren savastir.
Bu savastan sonra Anadolu Selçuklu devleti iyice zayiflamis ve Mogol himayesine girmistir.
Yukaridaki savaslar hangi seçenekte dogru verilmistir?
A)  Malazgirt → Miryakefalon
B) Pasinler     →  Yassıçemen           
C) Miryakefalon → Kösedağ
D) Malazgirt → Kösedağ
  18.
A)
B)
C)
D)
18)Haçli seferleri sonucunda ;
I-Dogu-bati ticareti gelisti. Akdeniz limanlari önem kazandi.
II-Barut,pusula,kagit,matbaa gibi teknik buluslar Avrupa’ya götürüldü.
III-Kiliseye ve din adamlarina olan güven azaldi.
IV-Skolastik düsünce zayiflamaya basladi.
Haçli seferlerinin yukarida verilen sonuçlari ile asagida verilenler eslestirildiginde hangi seçenek disarida kalir?
A) Ekonomik
B) Siyasi       
C) Dini
D) Teknik       
  19.
A)
B)
C)
D)
19)Divriği Ulu Camisi hangi Türk beyliğine aittir?
A)Danişmentliler     
B)Artuklular     
C)Saltuklular                              
D)Mengücekliler
  20.
A)
B)
C)
D)   
20)Aşağıdaki tarihi eserlerden hangisi Danişmentlilere aittir?
A) Mama Hatun Külliyesi
B) Yağıbasan Medresesi
C) Malabadi Köprüsü
D) Divriği Ulu Cami

          HAZIRLAYAN:   www.onlinetestcoz.biz
Kaynak: www.sosyalciler.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B D B A C A D D B A C D A C D A C B D B