8 Şub 2012

7. SINIF ÜLKEMİZDE NÜFUS -YAŞADIĞIMIZ YER- TEST-1

Share
KUVVET VE HAREKET


7. sınıf sosyal bilgiler Ülkemizde Nüfus - yaşadığımız yerler online test çöz, 7. sınıf sosyal bilgiler online test çöz, 7. sınıf sosyal yaşadığımız yer ülkemizde nüfus lgili soru çöz, online testler soru çöz, online testler
7. SINIF ÜLKEMİZDE NÜFUS -YAŞADIĞIMIZ YER- TEST-1 


  1. 
A)
B)
C)
D)
1)Aşağıdakilerden hangisi, bir yerin yerleşim alanı olarak tercih edilmesinin nedenlerinden biri olamaz?
A) Su kaynaklarının fazla olması
B) Toprak örtüsünün ince olması
C) İklim özelliklerinin elverişli olması
D) Ulaşım olanaklarının fazla olması
  2. 
A)
B)
C)
D)
2)
Marmara Bölgesi'nin nüfus yoğunluğunun fazla olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A)Sanayinin gelişmiş olması
B)Bölge yüzölçümünün büyük olması
C)Eğitim olanaklarının gelişmiş olması
D)Sağlık olanaklarının gelişmiş olması
  3. 
A)
B)
C)
D)
3)Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de nüfus dağılışını etkileyen beşerî faktörlerdendir?
A) Yükselti             
B) Akarsular
C) İklim özellikleri
D) Sanayi faaliyetleri
 4.
A)
B)
C)
D)
4)Akdeniz kıyısındaki Antalya ve Alanya şe­hirlerinin nüfusu son on yıl içerisinde yapılan yatırımlardan etkilenerek 1980 yılındaki nüfuslarının yaklaşık üç katına ulaşmıştır. Türkiye'nin diğer bölgelerindeki insanlar turistik tesislerde çalışmak amacıyla bu şehirlere yerleşmişlerdir. Yaz mevsiminde ise bu tesislere tatil amacıyla yurt içinden ve dışın­dan binlerce insan gelmektedir.
Buna göre, iki şehirle ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır?
A) İki  şehrimize de  son yıllarda turizm alanında büyük yatırımlar yapılmıştır.
B) İki şehir, döviz geliriyle ülke ekonomisine katkıda bulunmuştur.
C) Bu   şehirlerdeki   nüfus   artışında   en büyük pay, sanayi yatırımlarınındır.
D) Bu  şehirlerdeki  hızlı   nüfus  artışının nedeni, turizme bağlı iç göçtür.
  5.
A)
B)
C)
D)
5)Hangisi nüfusu etkileyen etmenlerden değildir?
A) İklim
B) Yeryüzü şekilleri
C) Sanayi
D) Tarihi eserler
  6.
A)
B)
C)
D)
6)
Aşağıdaki illerden hangisi en az göç veren iller  arasındadır ?
A)Adana
B)Kastamonu
C)Yozgat
D)Bingöl
  7.
A)
B)
C)
D)
7)Bir yerin yerleşim yeri olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi fazla etkili değildir?
A) Uygun iklim şartları
B) Verimli tarım alanları
C) Endüstrisinin yaygın oluşu
D) Bitki örtüsünün orman olması
  8.
A)
B)
C)
D)
8) Bir bölgenin yüzölçümü ve toplam nüfus miktarı biliniyorsa bu bölgenin aşağıdaki özelliklerinden hangisine ulaşılabilir?
A)Doğum oranına
B) Nüfus yoğunluğuna
C) Tarım alanlarına
D) Tarımla uğraşan nüfusuna
  9.
A)
B)
C)
D)
9)Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin nüfu­sunun fazla olmamasına rağmen nüfus yoğunluğunun Türkiye ortalamasının üzerinde olmasının temel nedeni hangisidir?
A)Yüz ölçümünün küçük olması
B)Diğer bölgelerden göç alması
C)Yeryüzü şekillerinin elverişli olması
D)Sanayinin gelişmiş olması
  10.
A)
B)
C)
D)
10)Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de nüfus dağılışının düzensiz olmasının nedenleri arasında gösterilemez?
A) Yer şekillerinin farklılık göstermesi
B) İklim koşullarının farklılık göstermesi 
C) Sanayi tesislerinin dengesiz dağılması
D) Okuryazar oranının yörelere göre değişmesi
  11.
A)
B)
C)
D)
11)Aşağıdaki haritada nüfusun yoğun olduğu bazı yerler gösterilmiştir.

Buna göre verilen yerlerden hangisinde nüfusun yoğun olmasında öncelikle sanayi kuruluşlarının fazlalığı etkili olmuştur?
A) 1  
B) 2  
C) 3
D) 4
  12.
A)
B)
C)
D)
12)Ülkemizde nüfus yoğunluğunun sürekli artmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İç göçlerin yaygın olması
B) Tarım alanlarının genişlemesi
C) Nüfusumuzun sürekli artması
D) Ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi
  13.
A)
B)
C)
D)
13)Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede nüfus yoğunluğunun  fazla olmasının nedenlerinden değildir ?
A) Sanayinin gelişmiş olması                    
B) Ilıman iklime sahip olması
C) Turizm merkezi olması
D) Yer şekillerinin dağlık olması
  14.
A)
B)
C)
D)
14)Hangisi nüfusu etkileyen etmenlerden değildir?
A)İklim
B)Bitki örtüsü        
C)Sanayi  
D)Yeryüzü şekilleri
  15.
A)
B)
C)
D)
15) Kilometrekareye düşen insan sayısına nüfus yoğunluğu denir.
Bu bilgi dikkate alındığında aşağıdaki illerimizden hangisinin nüfus yoğunluğu daha fazladır?
A) Sivas           
B) Konya            
C) Kocaeli           
D) Erzurum
  16.
A)
B)
C)
D)
16)Aşağıda nüfusu kalabalık olan yerler ve sebepleri eşleştirilmiştir.
Hangi eşleştirme yanlıştır?
A) Zonguldak- Maden
B) Antalya  -Turizm
C) Konya-Ticaret    
D) İstanbul –Sanayi
  17.
A)
B)
C)
D)
17)Türkiye’de bazı yerleşim birimlerinde nüfusun yoğunluk kazanmasında sanayi faaliyetleri etkili olmaktadır.
Aşağıdaki illerden hangisi bu duruma uymaz?
A) Adana                    
B) Bursa                             
C) Nevşehir                
D) Kocaeli  
  18.
A)
B)
C)
D)
18)Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen etmenlerden biri değildir?
A) Sanayileşme
B) Kutup iklimine sahip olması       
C) Toprağın verimliliği
D) Yer şekillerinin sadeliği       
  19.
A)
B)
C)
D)
19)Aşağıdaki yerleşim yerlerinin hangi ikisinde nüfus yoğunluğunun sebebi aynıdır?
A)Bodrum- Antalya     
B)İzmit-Antalya   
C)İstanbul- Alanya                              
D)Bursa –Alanya
  20.
A)
B)
C)
D)   
20)Türkiye nüfusun dağılışını çeşitli faktörler etkilemektedir.  Bunlar doğal faktörler  ile beşeri ve ekonomik faktörler ile  beşeri ve ekonomik faktörler olmak üzere iki grupta toplanabilir.
Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’de nüfus dağılışını etkileyen doğal faktörler arasında gösterilemez?
A) Sanayi tesisleri
B) Su kaynakları
C) İklim ve bitki örtüsü
D) Yer şekilleri

       
  HAZIRLAYAN:   www.onlinetestcoz.biz
Kaynak: www.sosyalciler.com1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B B D C D A D B A D A C D B C C C B A A