8 Şub 2012

7. SINIF ZAMAN İÇİNDE BİLİM -Bilimsel Gelişmeleri Etkileyen Tarihi Olaylar- TEST-2

Share
ZAMAN IÇINDE BILIM


7. sınıf sosyal bilgiler zaman içinde bilim online test çöz, 7. sınıf sosyal bilgiler online test çöz, 7. sınıf sosyal bilimsel gelişmeler etkileyen tarihi olaylar nelerdir soru çöz,Reform nedir online testler soru çöz,reform , rönesans oğrafi keşifler online test çöz, rönesans online test çöz, reform hareketleri soru çöz rönesans hareketleri test çöz, çoğrafi keşifler online test çöz bilimsel gelişmelere etkileyen taraihi olaylar testleri 7. sınıf 4. ünite onlinet test çöz online testler
7. SINIF ZAMAN İÇİNDE BİLİM -Bilimsel Gelişmeleri Etkileyen Tarihi Olaylar- TEST-2 


  1. 
A)
B)
C)
D)
1)I. Rönesans
II. Reform
III. Kavimler Göçü
Yukaridakilerden hangilerinin Avrupa'da gelismeyi önleyen engellerin ortadan kaldirilmasina katki sagladigi söylenebilir?

A) I ve I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
  2. 
A)
B)
C)
D)
2)
Rönesans Hareketleri Avrupa'da bilim sanat ve edebiyatta yeni gelismelere yol açmistir.Buna göre asagidakilerden hangisi Rönesans Hareketlerinin sonucu olamaz?

A) Teknolojik alanda gelismeler yasanmasi
B) Güzel sanatlar alaninda yeni eserler ortaya konmasi
C) Avrupali tüccarlarin zenginlesmesi
D) Özgür düsüncenin yayginlasmasi
  3. 
A)
B)
C)
D)
3)Rönesans Hareketlerinde Leonardo Da Vinci, Michelanangelo (Mikelanj) ve Rafael resim, heykel ve mimari alaninda ünü günümüze kadar ulasan eserler biraktilar.Rönesans dönemi ile ilgili olarak asagidakilerden hangisini vurgulanmistir?

A) Teknoloji alaninda çalismalar yapildigi
B) Sanat alaninda önemli gelismeler yasandigi
C) Dogu uygarliklarindan etkilenildigi
D) Eski eserlerin kopyalandigi
 4.
A)
B)
C)
D)
4)Reform hareketleri sonucunda Almanya'da Protestanlik, Fransa'da Kalvenizm, Ingiltere'de de Anglikanizm mezhebi ortaya çikti.Sadece bu bilgiye bakarak asagidakilerden hangisi söylenebilir?

A) Avrupa'da siyasal birligin saglandigi
B) Ortodoks mezhebinin daha genis bir alana yayildigi
C) Avrupa'da mezhep birliginin bozuldugu
D) Avrupa'da yeni dinlerin ortaya çiktigi
  5.
A)
B)
C)
D)
5)Avrupa'da kilisenin bilim ve sanat üzerindeki baskisina son veren gelisme asagidakilerden hangisidir?

A) Cografi Kesifler
C) Kavimler Göçü
B) Derebeyliklerin Yikilmasi
D) Reform Hareketleri
  6.
A)
B)
C)
D)
6)
Avrupa'da egitim alaninda laik düsüncenin dogmasini saglayan gelisme asagidakilerden hangisidir?

A) Rönesans Hareketleri
C) Reform Hareketleri
B) Kavimler Göçü
D) Cografi Kesifler
  7.
A)
B)
C)
D)
7)Avrupali din adamlari Cografi Kesifleri desteklemisler ve kesiflere katilan gemicileri tesvik etmislerdir. Buna karsin kesifler sonucunda din adamlarina duyulan güven azalmistir.Asagidakilerden hangisi bu duruma yol açmistir?

A) Din adamlarinin kesiflere bizzat katilmamalari
B) Kesfedilen yerlerden fazla kazanç elde edilememesi
C) Kesiflerin, din adamlarinin anlattiklarinin birçogunun yanlis oldugunu ortaya koymasi
D) Kesiflere katilan gemicilerin inançlarinin zayif olmasi
  8.
A)
B)
C)
D)
8) Yeni Çagda bilim, sanat ve edebiyat alanlarindaki degisme ve gelismelere Rönesans denir.Buna göre Rönesansla birlikte öncelikle hangi alanda gelisme yasandigi söylenebilir?

A) Kültürel alanda
B) Askeri alaninda
C) Ekonomik alaninda
D) Madencilik alaninda
  9.
A)
B)
C)
D)
9)Reform hareketleri Avrupa'da ilk olarak hangi ülkede baslamistir?

A) Ingiltere
B) Almanya
C) Italya
D) Fransa
  10.
A)
B)
C)
D)
10)"Tanri ile kul arasina kimse giremez. Kisinin günahlari ancak Tanri tarafindan bagislanir." Martin Luther, yukarida verilen sözüyle asagidakilerden hangisine tepki göstermistir?

A) Hiristiyanlikta ortaya çikan yeni mezheplere
B) Toplumda görülen sinif farkliligina
C) Almanya'da görülen krallik sistemine
D) Katolik kilisesinin baskilarina
  11.
A)
B)
C)
D)
11)Tarihte olaylar arasinda sebep - sonuç iliskisi vardir. Bir olayin sonucu, diger olayin sebebini olusturur. Buna göre, Rönesans hareketinin asagidaki sonuçlarindan hangisi reform'a en çok ortam hazirlamistir?

A) Edebiyat, sanat, bilim alaninda yeni eserlerin olusturulmasi
B) Sanattan ve edebiyattan anlayan bir sinifin ortaya çikmasi
C) Pozitif bilimlerde ilerlemenin görülmesi
D) Yeni heykeltiraslarin ve ressamlarin yetismesi
  12.
A)
B)
C)
D)
12)RÖNESANS; Avrupa'da ,orta çag'da bilim ve sanatta hüküm süren geriligi yikan uyanis hareketidir. Rönesans, zamanimiza kadar süregelen klasik anlayisin temelini olusturur.
Edebiyat, resim ve mimari alanda baslatilan bu köklü degisikliklerin ünlü isimleri arasinda asagidakileri hangisi yoktur?

A) Leonardo da vinci
B) Shakspeare
C) Cervantes
D) Martin Luther
  13.
A)
B)
C)
D)
13)Avrupa'da reform hareketleri yasanirken Osmanli devleti bati yönünde hizla ilerliyordu.
Asagidaki Reform hareketlerinin sonuçlarindan hangisinin Osmanli Devleti'nin Avrupa'ya ilerleyisini kolaylastirdigi söylenebilir?

A) Kilise egemenliginin azalmasi
B) Mezhep Savaslari'nin çikmasi
C) Özgür düsüncenin yayginlasmasi
D) Papanin siyasi otoritesinin yikilmasi
  14.
A)
B)
C)
D)
14)Reform hareketleri sonucunda Avrupa'da kanli mezhep savaslari yasanirken Osmanli Devleti'nin sinirlari içerisinde yasayan Hiristiyanlar, huzur içerisindeydi. Bu durumun temel nedeni asagidakilerden hangisidir?

A) Osmanli Devleti'nin tüm dinlere hosgörülü davranmasi
B) Osmanli sinirlari içinde yasayan Hiristiyanlarin Reform'u geç haber almasi
C) Osmanli topraklarinda yasayan Hiristiyanlarin dindar olmamasi
D) Avrupa'daki Hiristiyanlarin, Osmanli sinirlarinda yasayan Hiristiyanlari kabullenmemeleri
  15.
A)
B)
C)
D)
15)   NEDEN                          SONUÇ
I. Yazinin Icadi                       Bilginin saklanabilmesi
II . Tekerlegin icadi                 Ulasimin kolaylasmasi
III. Rönesans hareketleri         Yeni ülkelerin kesfedilmesi
IV. Reform hareketleri             Yeni mezheplerin ortaya çikmasi
Yukaridaki tabloda verilenlerden hangisinde neden - sonuç iliskisi yoktur?

A) I
B) II
C) III
D) IV
  16.
A)
B)
C)
D)
16)       -Cografi Kesifler       -Rönesans            -Reform
Yukarida verilen olaylarla ilgili ortak olarak;
I. Avrupa'da meydana gelmislerdir.
II. Osmanliyi olumlu etkilemislerdir.
III. Anadolu'da ticareti gelistirmislerdir.

yargilarindan hangileri söylenebilir?

A) I ve II
B) Yalniz II
C) II ve III
D) Yalniz I
  17.
A)
B)
C)
D)
17)Asagidakilerden hangisi Cografi kesiflerin ekonomik sonuçlarindandir?

A) Yeni ülkelere birçok insanin göç etmesi
B) Atlas Okyanusu limanlarinin önem kazanmasi
C) Kültür ve sanat hareketlerinin desteklenmesi
D) Hristiyanligin genis alanlara yayilmasi
  18.
A)
B)
C)
D)
18)Reform hareketlerinden en çok Katolik Kilisesi zarar gördü. Kilise eski gücünü kaybetti. Avrupa'da mezhep birligi bozuldu.
Asagidakilerden hangisi bu durumun en önemli kanitidir?

A) Cografi Kesiflerin yapilmasi
B) Kilise yöneticilerinin degismesi
C) Rönesans hareketlerinin baslamasi
D) Protestanlik, Kalvenizm ve Anglikanizm gibi yeni mezheplerin ortaya çikmasi
       
  19.
A)
B)
C)
D)
19)Rönesans'in ilk olarak Italya'da baslamasinda asagidakilerden hangisinin etkili oldugu söylenemez?

A) Reform Hareketleri'nin ilk önce Italya'da görülmesi
B) Italya'nin önemli bir ticaret merkezi konumunda olmasi
C) Italya'nin Roma kültür merkezi olmasi
D) Istanbul'daki bilim adamlarinin Istanbul'un fethi sirasinda Italya'ya gitmesi
  20.
A)
B)
C)
D)   
20)Yeni Çag'da Avrupa'da meydana gelen;
-Pusulanin kullanilmasi
-Kâgit ve matbaanin kullanilmasi
Gelismelerinin asagidakilerden hangisinin olusmasinda bir etkisi yoktur?

A) Cografi kesiflerin
B) Haçli Seferleri'nin
C) Rönesans hareketlerinin
D) Reform hareketlerinin

       
  HAZIRLAYAN:   www.onlinetestcoz.biz
Kaynak: www.sosyalciler.com
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A C B C D A C A B D C D B A C D B D A B