8 Şub 2012

7. SINIF ZAMAN İÇİNDE BİLİM - Tarihte Bilim- TEST-3

Share
ZAMAN IÇINDE BILIM


7. sınıf sosyal bilgiler zaman içinde bilim online test çöz, 7. sınıf sosyal bilgiler tarihte bilim online test çöz, 7. sınıf sosyal tarihte bilim nelerdir soru çöz, tarihte bilim online testler soru çöz,reform ,tarihte bilim keşifler online test çöz, rönesans online test çöz, astronomi ile ilgili bilim soru çöz rönesans hareketleri test çöz, ilkçağda bilim online test çöz , gazali biruni piri reis testleri 7. sınıf 4. ünite onlinet test çöz online testler


7. SINIF ZAMAN İÇİNDE BİLİM - Tarihte Bilim- TEST-3 
  1. 
A)
B)
C)
D)
1)Herkes, bilim ve sanati serbestçe ögrenme ve ögretme, açiklama, yayma ve bu alanlarda her türlü arastirma hakkina sahiptir.
Yukaridaki Anayasa maddesi asagidakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Egitim ve ögrenim hakki
B) Bilim ve sanat hürriyeti
C) Basin ve yayin özgürlügü
D) Yerlesme ve seyahat özgürlügü
  2. 
A)
B)
C)
D)
2)
Gazneli Mahmut ile birlikte Hindistan'a giden Biruni, Hintlilerin dillerini, örf ve adetlerini, ilim ve sanat eserlerini inceleyip "EL-Hind" adli eserini yazmistir. Bu kültürü eski Yunan kültürüyle karsilastirarak dünya medeniyetini Bati ve Dogu medeniyeti olarak ikiye ayirmistir.
Buna göre Biruni'nin "El-Hind" adli eseriyle ilgili asagidakilerden hangisi söylenemez?

A) Eserinde, Gazneli Mahmut'la birlikte gittigi gezide yaptigi gözlemlere yer vermistir.
B) Eserinde, Dogu ve Bati medeniyetlerinin özelliklerini karsilastirmistir.
C) Eserinde, Bati medeniyetinin üstünlügünü anlatmistir.
D) Eserini, Hint eserlerini inceledikten sonra yazmistir
  3. 
A)
B)
C)
D)
3)Ilk dünya haritasini çizen Müslüman bilim adami Piri Reis'tir.Bu bilgilere göre, Piri Reisle ilgili;
I. Astronomi bilimiyle ilgilenmistir.
II.Dünya'yi gezerek kagida aktarmistir.
III.Sanayi inkilabinin ortaya çikmasini saglamistir.

özelliklerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalniz II
B) II ve III
C) I ve II
D) Yalniz II
 4.
A)
B)
C)
D)
4)Fatih Sultan Mehmet astronomi ve matematik ala¬ninda çalismalar yapan Ali Kusçu'yu 200 altin maasa baglamis ve medreselerde matematik ögretmesi için görevlendirmistir.
Bu bilgilere göre, asagidakilerden hangisi söylenemez?

A) Fatih'in bilime önem verdigi
B) Islam dünyasinda bilimin gelismedigi
C) Istanbul'da medreselerin bulundugu
D) Bilim alaninda çalisan kisilerin korundugu
  5.
A)
B)
C)
D)
5)
-Takiyüddin Mehmet'in Istanbul'da yaptirdigi gözlemevi seyhülislamin görüsü dogrultusunda yiktirilmistir.
-Galile, görüsleri nedeniyle kilise mahkemesi olan Engizisyon tarafindan yargilanmistir.
Bu bilgiler göz önüne alindiginda, asagidaki yargilarin hangisine ulasilabilir?

A) Bilimsel çalismalarin desteklendigine
B) Bilim alaninda Osmanli toplumunun Avrupa'dan ileri olduguna
C) Bilimsel çalismalarin bazi kesimlerce engellenmeye çalisildigina
D) Din kurumlarinin bilime sempatiyle yaklastigina
  6.
A)
B)
C)
D)
6)
Ali Kusçu, Akkoyunlu hükümdari Uzun Hasan'in elçilik görevini yürütmüstür. Osmanli'ya elçi olarak gittiginde, dogu ve batinin ünlü bilginlerini etrafinda toplayan Fatih, Ali Kusçu'nun ilmini begenmis ve onu Istanbul'a davet etmistir.
Bu durum Türk-Islam devletlerinin asagidakilerden hangisine verdigi önemi göstermektedir?

A) Bilim
B) Sanat
C) Mimari
D) Ticaret
  7.
A)
B)
C)
D)
7)
-UNESCO öncülügünde bütün dünyada anilmis ve adina pul bastirilmistir.
-Gazneli Mahmut tarafindan sarayimizin en degerli hazinesi diye tanimlanmistir.
Yukarida bazi özellikleri verilen bilim in¬sani asagidakilerden hangisidir?

A) Birûni
B) Ibn-i Sina
C) Kopernik
D) Nasreddin Tusi
  8.
A)
B)
C)
D)
8) "Ben eczacilikla uygulamali egitime önem verdim. Elle tutularak ve gözlemleyerek veri toplamanin insana kitap okumaktan çok daha yarar sagladigina inanirim."
Biruni'ye göre, eczacilik egitiminde asagidakilerden hangisine daha fazla önem verilmelidir?

A) Degisik kitaplardan faydalanmaya
B) Deney ve gözlem yapmaya
C) Degisik yerleri gezmeye
D) Farkli kültürlerden bir seyler ögrenmeye
  9.
A)
B)
C)
D)
9)Anayasanin 27. maddesi; "Herkes bilim ve sanati serbestçe ögrenme ve ögretme, açiklama, yayma ve bu alanlarda her türlü arastirma hakkina sahiptir." der.
Buna göre;
I. Bilimsel arastirma yapma devlet güvencesi altindadir.
II. Sanatsal faaliyetlerde bulunma anayasal bir haktir.
III. Bilimsel ve sanatsal arastirmalar yapmak için devletten izin almak gereklidir.
yargilarindan hangisi veya hangilerine ulasilamaz?

A) Yalniz I
B) Yalniz II
C) Yalniz III
D) I ve III
  10.
A)
B)
C)
D)
10)Isinlarin gözden nesneye yayildigini savunan Aristo, Batlamyus ve Öklif'in görüslerinin tersine Ibn-ül Heysem görmeyi saglayan isinlarin nesneden göze yayildigini iddia etti. Ibn-ül Heysem, "Eger isinlar gözden çiksaydi karanlikta görmemiz gerekirdi." diyerek düsüncesini ispatladi.
Buna göre, asagidakilerden hangisi kesinlikle dogrudur?

A) Bilim adamlari her zaman yanilirlar.
B) Ibn-ül Heysem; Aristo, Batlamyus ve Öklit'le ayni dönemde yasamistir.
C) Bilimsel buluslar sürekli degisip gelisebilir.
D) Islam bilginleri batililardan çok sey ögrenmistir.
  11.
A)
B)
C)
D)
11)Yeni Çag Avrupa'sinda akilci düsünce ön plana çikmis ve bu da pozitif bilimlerin ilerlemesine neden olmustur.
Yeni Çag Avrupa'sinda görülen bu gelismelerin olusmasinda asagidakilerden hangisi etkili olmamistir?

A) Rönesans hareketleri
B) Kâgit ve matbaanin kullanilmasi
C) Özgür düsüncenin önem kazanmasi
D) Sömürgecilik anlayisinin yayginlasmasi
  12.
A)
B)
C)
D)
12)Ben, Jan Gutenberg. 15. yüzyilin ortalarinda Avrupa'da modern matbaayi kurdum. Matbaanin kurulmasindan sonra kitap basimi kolaylasti. Çok sayida kitap basildi. Kitaplar ucuzladi. Insanlar daha çok kitap okumaya basladilar.
Jan Gutenberg'in bu anlatimina bakarak asagidakilerden hangisi söylenemez?

A) Jan Gutenberg'in bir din adami oldugu
B) Bilim ve teknoloji alanlarindaki gelismelerin insanlarin uygarlasmasini hizlandirdigi
C) Matbaanin kullanilmasinin halkin kültürel gelisimine katkida bulundugu
D) Avrupa'da 15. yüzyildan önce kitap basiminin basit yöntemlerle yapildigi
  13.
A)
B)
C)
D)
13)Abbasi halifesi Memun, Bagdat'ta "Bilgi Evi" adi verilen, bir anlamda üniversite olarak da adlandirilabilecek akademi kurmustur. Burada Müslüman, Hristiyan ve Musevi bilginler çesitli dillerden çeviriler yapmis ve arastirma faaliyetlerinde bulunmuslardir.
Bu bilgilerde asagidakilerden hangisine deginilmistir?

A) Abbasilerin askeri ve siyasi faaliyette bulunmadiklarina
B) Bilimsel buluslarin Müslümanlar tarafindan gerçeklestirildigine
C) Ilk üniversitenin Abbasiler tarafindan açildigina
D) Abbasilerin bilimsel çalismalara önem verdiklerine
  14.
A)
B)
C)
D)
14)Gökbilimciler teleskoplar yardimiyla gök cisimlerinin hareketlerini ve yapisini incelemis, bunlarin insanlar için nasil bir öneme sahip olduklarini ortaya koymuslardir.
Buna göre, gökbilimciler hangi alanda çalismalar yapmislardir?

A) Fizik
B) Kimya
C) Astronomi
D) Matematik
  15.
A)
B)
C)
D)
15)Anayasamizin 27. maddesinde, "Herkes bilim ve sanati serbestçe ögrenme, ögretme, açiklama, yayma ve bu alanlarda her türlü arastirma hakkina sahiptir.
Anayasamizda böyle bir maddenin yer almasinda asagidakilerden hangisi etkili olmus olabilir?

A) Bilim ve sanatla ugrasanlarin az olmasi
B) Özgürlüge önem veren toplumlarda bilim ve sanatin daha fazla gelismesi
C) Bazi ülkelerde bilim ve sanata deger verilmemesi
D) Egitim ögretim olanaklarinin kisitli olmasi
  16.
A)
B)
C)
D)
16)Türkler fethettikleri yerlerin kültürüne sahip çikmislar, onu korumuslar ve gelistirmislerdir. Fethettikleri bölgelerdeki bilim insanlarina medreselerde ders verme imkâni saglamislardir. Degerli matematik ve astronomi bilgini Ali Kusçu da bunlardan biridir.
Yukarida verilenler dogrultusunda asagidakilerden hangisine ulasilamaz?

A) Türklerin aldiklari ülkelerdeki insanlara nasil davrandiklarina
B) Ali Kusçu'nun hangi alanda çalismalar yaptigina
C) Bilim insanlarina sagladiklari imkânlara
D) Ali Kusçu'nun hangi ülkeden geldigine
  17.
A)
B)
C)
D)
17)Türk - Islam devletlerinde astronomi alaninda çalismalar yapilmis, Sultan Meliksah tarafindan Isfahan'da bir gözlemevi kurulmus. dönemin ünlü matematikçisi Ömer Hayyam'in baskanlik ettigi kurul Meliksah adina yeni bir takvim düzenlemis, bu takvime de "Celali Takvimi" adi verilmistir.
Yukaridaki bilgilere göre asagidakilerden hangisi söylenemez?

A) Türklerin deneysel bilimlerle ilgilenmedigi
B) Türklerin kendilerine özgü takvim düzenledigi
C) Türk bilginlerinin gök cisimlerini inceledigi
D) Sultan Meliksah'in bilimsel çalismalari destekledigi
  18.
A)
B)
C)
D)
18)Türk - Islam devletlerinde bilimin gelismesine asagidakilerden hangisinin dogrudan katkisi olmustur?

A) Timar sisteminin
B) Lonca teskilatinin
C) Ahilerin
D) Medreselerin

  19.
A)
B)
C)
D)
19)Toplumlarin gelisiminde Yunanlilarin Misirlilardan ve Hintlilerden; Avrupa'daki diger toplumlarin Islam toplumlarindan; Islam toplularinin da Yunanlilardan aldiklari maddi ve manevi degerler rol oynamistir.
Buna göre, toplumlarin gelismesinde asagidakilerden hangisinin etkisi daha fazladir?

A) Teknolojik gelismenin
B) Toplumlar arasindaki bilgi alisverisinin
C) Toplumlarin yönetim seklinin
D) Kent kültürünün yaygin olmasinin
  20.
A)
B)
C)
D)   
20)Ilk Çag'da Anadolu uygarliklari içerisinde bilimsel alanda en fazla ilerleme ve gelisme gösteren uygarlik Iyonyalilar olmustur. Pisagor, Heredot, Diyojen, Hipokrat gidi bilim adamlari Iyonya'da yetismistir.
Böyle bir gelismenin görülmesinde;
I. Sehir devletleri seklinde örgütlenilmesinden dolayi baskici bir yönetimin olmamasi
II. Baskici bir dinsel inanisin olmamasina bagli olarak özgür düsünce ortaminin gelismesi
III. Ticaret kolonileri sayesinde farkli kültürlerle etkilesmesi

Gibi durumlardan hangilerinin etkili oldugu söylenebilir?

A) I, II ve III
B) I ve III
C) II ve III
D) I ve II

       
  HAZIRLAYAN:   www.onlinetestcoz.biz
Kaynak: www.sosyalciler.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B C D B C A A B C C D A D C B D A D B A