8 Şub 2012

7. SINIF ZAMAN İÇİNDE BİLİM TARİHTEKİ ÖNEMLİ BULUŞAR TEST-1

Share
KUVVET VE HAREKET


7. sınıf sosyal bilgiler zaman içinde bilim online test çöz, 7. sınıf sosyal bilgiler online test çöz, 7. sınıf sosyal zaman içinde bilim tarihteki önemli buluşlar ilgili soru çöz, online testler soru çöz, online testler
7. SINIF ZAMAN İÇİNDE BİLİM TARİHTEKİ ÖNEMLİ BULUŞAR TEST-1 


  1. 
A)
B)
C)
D)
1)-Dünyada parayi ilk Lidyalilar kullanmislardir.
-Frigyalilar, saban kiran kisiye agir cezalar vermislerdir.
-Hititler, miras hakkini yasayla düzenlemislerdir.
-Urartular, maden isletmeciliginde ileri gitmislerdir.
Bu bilgilere göre, hangi devlette ticaretin daha çok gelismis oldugu söylenebilir?
A) Lidyalılar
B) Frigyalılar
C) Hititler
D) Urartular
  2. 
A)
B)
C)
D)
2)
Ilk Çag uygarliklarindan;
-Sümerler kutsal saydiklari yildizlari incelerken astronomiyi ve ay takvimini kesfettiler.
-Nil Nehri'nin tasma zamanini hesaplayan Misirlilar kesirli ve ondalik sayilari buldular.
Bu bilgilere göre asagidaki;
I. Ihtiyaçlar bilimsel gelismelerin dogmasina katkida bulunmustur.
II. Sümerler ve Misirlilar uyarligin gelismesine katkida bulunmuslardir.
III. Doga olaylari bilimsel gelismelerin sonucunda ortaya çikmistir.
gibi ifadelerden hangisi veya hangilerine ulasilamaz?
A)Yalnız I
B)Yalnız III     
C) II ve III
D) I ve II
  3. 
A)
B)
C)
D)
3)Tekerleğin bulunması insanları heyecanlandır­mıştır. Çömlekçiler, tekerlek üzerinde dönen tezgahlar kurarak toprağı şekillendirmede ya­rarlanmış, arabalara tekerlek takılarak taşıma­cılık faaliyetleri kolaylaştırılmıştır.
Bu bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Tekerleğin Orta Çağ'da bulunduğu
B) İnsanların, tekerleğin bulunması sonucunda yerleşik hayata geçtiği
C) Bilinen ilk bulusun tekerlek oldugu
D) Tekerleğin bulunmasının insanların yaşan­tısını kolaylaştıran sonuçlar doğurduğu
 4.
A)
B)
C)
D)
4)Buluslar, gündelik yasamimizi kolaylastiran teknolojik ürünlerin üretilmesi ve gelistirilmesinde en önemli rolü oynar. Asagidakilerden hangisi günlük yasantimizi kolaylastiran buluslardan degildir?
A) Yazı             
B) Tekerlek
C) Top              
D) Ateş
  5.
A)
B)
C)
D)
5)Ilk Çagin önemli icatlarindan olan,
I. Tekerlek     II. Yazi     III. Takvim
gibi buluslardan hangileri göçlerin hizlanmasina katkida bulunmustur ?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
  6.
A)
B)
C)
D)
6)
Insanoglunun en önemli icatlarindan biri yazidir. Bu icat insanlik tarihinde birçok yeni gelismenin yasanmasinda etkili olmus ya da katki saglamistir.
Asagidakilerden hangisi bu katkilar arasinda gösterilemez?
A)Bilimsel bilgi birikimin artması
B)Elde edilen bilgilerin gelecek kuşaklara aktarılması
C)Kültürel düzey anlamında fayda sağlaması
D)Dinin toplum üzerindeki etkisini azaltması
  7.
A)
B)
C)
D)
7)Aşağıdakilerden hangisi matbaanın ica­dının insanlığa faydalarından biri olamaz?
A) Bilgi birikimine katkı sağlamıştır.
B) İnsanların kültürel gelişmişliklerini artırmıştır.
C) Farklı fikirlerin yayılmasını kolaylaştırmıştır.
D) Ülkelerin güvenlik ihtiyaçlarını karşılamıştır.
  8.
A)
B)
C)
D)
8) Kitabın ve kitap okumanın yaygınlaşması, öz­gür düşüncenin doğmasına, bilimsel çalışmala­rın gelişmesine, bilginin daha geniş kitlelere ulaşmasına ve yeni icatların gelişmesine neden olmuştur.Bu paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz?
A)Kitaplar bilginin gelişmesini sağlamıştır.
B) Kitap okumak insanları bağnazlığa götürmüştür.
C) )  Kitaplar insanların skolastik   düşünceden uzaklaşmasını sağlamıştır.
D) Kitaplar bilimsel çalışma ve yeni icatların doğmasına neden olmuştur.
  9.
A)
B)
C)
D)
9)Sümerliler, tarihte ilk kez konuşma dilini, yazı diline çevirmeyi başarmışlardır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisini doğrudan kolaylaştırdığı savunulabilir?
A)Devletler arasında savaşların azalmasını
B)Toplumda sınıf farklılığının sona ermesini
C)Bilgi birikiminin gelecek kuşaklara aktarılmasını
D)İnsanların göçebelikten yerleşik düzene geçmesini
  10.
A)
B)
C)
D)
10)Fenikeliler'in kullandığı alfabe önemli bir yenilik olarak sayılmış ve bütün doğu ile batı alfabelerine kaynak teşkil etmiştir.
Fenikelilerin hangi özelliği bu alfabenin yayılmasında etkili olmuştur?
A) Deniz ticaretiyle uğraşmaları
B) Halkın refah seviyesinin yüksek olması 
C) Adaletli yönelim anlayışları
D) Krallıkla yönetilmeleri
  11.
A)
B)
C)
D)
11)
-Yazıyı bulmuşlar, geometri, aritmetik ve astronomi gibi bilimlerin temellerini oluşturmuşlar, ilk yasaları ve edebî eserleri ortaya koymuşlardır.
-Güney Mezopotamya'da, birbirleriyle mücadele içinde olan kentlerde yaşamışlar, sınırları çok geniş olmayan devletler kurmuşlardır.
Buna göre Sümerlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşılamaz?
A) Uygarlığa önemli katkılarda bulunmuşlardır.    
B) Genellikle sınırları belli bölgelerde yaşamışlardır. 
C) Askerî açıdan güçlü devletler kurmuşlardır.
D) Yazılı belgeler ortaya koymuşlardır.
  12.
A)
B)
C)
D)
12)-Ekonomik hayatın düzene girmesini sağlamıştır.
-Bilgi birikiminin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamıştır.
-Ulaşımda yeni ve önemli bir sürece yol açmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen buluşlar aşağıdakilerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalmaktadır?
A) Yazı
B) Mum
C) Tekerlek
D) Para
  13.
A)
B)
C)
D)
13)Aşağıdaki buluşlardan hangisi insanların kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılmamıştır?
A) Mürekkebin yapılması                    
B) Madenlerin işlenmesi
C) Kağıdın yapılması
D) Matbaanın kurulması
  14.
A)
B)
C)
D)
14)-MÖ 3200'de Sümerler Çivi yazısı kullanmışlardır.
-MÖ 700'de Lidyalılar ticaret hayatında para kullanmışlardır.,
Bu olayların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bilgilerimizin unutulmasını önlemeleri
B)Devletlerin kurulmasına neden olmaları        
C)Ait oldukları toplumların yapısını yansıtmaları  
D)Bu tür olayların ilk örnekleri olmaları
  15.
A)
B)
C)
D)
15) “Ben Misirli bir çiftçiyim. Biz Misirlilar tarimla ugrastigimiz için ilk kez Günes Yili Takvimini kullandik. Çünkü biz yili günesin hareketlerine göre üçe ayirdik. Tohum atma zamani, Nil Nehri'nin tasma zamani ve hasat zamani olarak.”
Buna göre, Misir' da ilk kez Günes Yili Takvim'in kullanilmasinda asagidakilerden hangisi etkili olmustur?
A) Ekonomik uğraşları
B) Dini inanışları
C) Yönetim şekilleri 
D) Savaşçı özellikleri
  16.
A)
B)
C)
D)
16)Tekerleğin icadıyla birlikte araç ve gereçlerin taşınması kolaylaşmıştır. Böylece insanlar çok uzak bölgelere göç ederek diğer medeniyetlerle kaynaşma şansına sahip olmuşlardır. Zamanla iki tekerlekli arabalar savaş aracı olarak da kullanılmıştır.
Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisinin sorusunun cevabına ulaşılamaz?
A) İnsanların göç etmelerini kolaylaştıran icat nedir?
B) İki tekerlekli arabalar hangi amaçla kullanılmıştır?
C) Tekerleği hangi uygarlık icat etmiştir?    
D) Göçler sonucunda neler olmuştur?
  17.
A)
B)
C)
D)
17)"Söz uçar yazı kalır." Atasözü ile anlatılmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilgi ve düşüncelerin yazılması durumun­da kalıcı olacağı
B) Sözün yazı kadar önemli olmadığı          
C) Söz söylemenin yazmaktan daha zor olduğu
D) Söylenen her şeyin yazılması gerektiği
  18.
A)
B)
C)
D)
18)Cam ilk çaglarda sadece zenginler için degerli madeni eserlere seçenek olarak üretilmistir. Ancak günümüzde cami gündelik araç ve gereçlerin bir çogunda kullanmaktayiz. Bu bilgilere göre cam ile ilgili asagidakilerden hangisi söylenebilir?
A) Üretiminin zor olduğu
B) Günümüzde çok değerli olduğu       
C) Üretiminin yasaklandığı
D) Kullanım alanının giderek yaygınlaştığı       
  19.
A)
B)
C)
D)
19)Aşağıdaki buluş ve kullanış alnının eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?
A)Yazı- Düşüncelerin saklanması     
B)Tekerlek -Ulaşımın kolaylaşması     
C)Para -Düşünce hayatının gelişmesi                              
D)Ateş -Karanlığın aydınlanması
  20.
A)
B)
C)
D)   
20)Kâğıt ve barut ilk olarak hangi uygarlık tarafından kullanılmıştır?
A) Roma
B) Çin       
C) Sümer
D) Yunan

          HAZIRLAYAN:   www.onlinetestcoz.biz
Kaynak: www.sosyalciler.com
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A B D C A D D B C A C B B D A C A D C B