5 Şub 2012

3. SINIF TÜRKÇE GENEL DEĞERLENDİRME TEST-10

Share
GENEL DEGERLENDIRME
3. sınıf genel değerlendirme test çöz, 3. sınıf genel değerlendirme test çöz, 3. Sınıf Türkçe genel değerlendirme online test çöz, eş sesli kelimeler test çöz
3. SINIF TÜRKÇE GENEL DEĞERLENDİRME TEST-10
1.“Altı” sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Bu kağıdın altı üstü aynıdır. 
B) Bakkaldan altı düzine yumurta aldık.
C) Ayağımın altı kaşındı.

2. “Birey – emniyet – fert  – güvenlik – küçük”
sözcükleri eş anlamlılarıyla eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?
A) küçük          
B) güvenlik                  
C) fert

3. “Bizde toplantıya gelelim mi?”
Cümlesinde adın yerine kullanılan sözcük hangisidir?
A) biz
B) toplantı
C) gelelim

4.  "İstanbul dünyanın en büyük şehirlerinden biridir.”
Cümlesinde hangi sözcükten sonra virgül konmalıdır?
A) dünyanın     
B) büyük                 
C) İstanbul

5. Şeker sözcüğünün anlamını aşağıdaki eklerden hangisi değiştirmez?
A) –ci
B) – den
C) – lik


6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?
A) Her iş zamanında yapılmalıdır.
B) Paralar suyunu çekti.
C) Yemeği görünce burun kıvırdı.


7. ”Babam pek sertti. Bir bakışından ödümüz kopardı.”

Cümlesinde “ödümüz kopardı” deyiminin anlamı nedir?
A) Çok korkmak
B) üzülmek
C) şaşırmak   


8. “Arılar, çiçekten çiçeğe, durmadan uçtu.”

Tümcesinde, kaç tane üç heceli sözcük vardır?
A) 6
B) 5
C) 4

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada verilmemiştir?
A) Koleksiyonu için topladığı yaş yaprakları kurutuyordu.   
B) En hızlı hayvan çitadır.          
C) Dayısının düğünü yazın değil kışın olacak.

10. "Bu kalem ondan daha güzeldir"

Cümlesinde ismin yerine gelen sözcük hangisidir?
A) bu
B) daha
C) ondan


Hazırlayan: www.onlinetestcoz.biz


1-B 2-A 3-A 4-C 5-B 6-A 7-A 8-C 9-B 10-C