13 Nis 2012

5. Sınıf Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Ünitesi Test-1

Share
CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM


5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Görelim Tanıyalım Etkinliği test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği ödev test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği fotokopi test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği bul test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği ara test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği değerlendirme test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği çöz test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği öğrenci çalışma sayfası test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği konu tekrarı test çöz test çöz,5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği konu kavrama, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği yaz test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği çiz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği fotokopi test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği indir test çöz, Fen 5 Canlılar Dünyası ödevi çalışma konu test çöz,
5. Sınıf Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım TEST-1 


  1. 

A)
B)
C)
D)
1) Ekmek, limon gibi besinlerin üzerinde küf oluşturan canlılar aşağıdakilerden hangisidir?


a- ) Mikroskobik canlılar  
b- ) Mantarlar
c- ) Küçük canlılar         
d- ) Hastalık yapan canlılar
  2. 

A)
B)
C)
D)
2)Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlılara ait bir özellik değildir?
a- ) Bazıları kolera, tifo gibi hastalıklara neden olur.
b- ) Bazıları sütün yoğurt olmasını sağlayan yararlı canlılardır.
c- ) Bazıları besin maddelerini bozarak zehirlenmemize neden olur.
d- ) Hamurun kabarmasında etkili olur.
  3. 

A)
B)
C)
D)
3)I. Pamukçuk hastalığına yol açarlar.
II. Kendi besinlerini kendileri yaparlar.
III. Bazıları gözle görünmez.


Yukarıdaki mantarlarla ilgili bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


a- ) I ve II doğrudur
b- ) II ve III doğrudur
c- ) I ve III doğrudur       
d- ) I-II ve III
 4.

A)
B)
C)
D)
4)Aşağıdakilerden hangisi çiçeksiz bitkilerin ortak özellikleridir?


a- ) bölünerek çoğalma              
b- ) Klorofilsiz olma
c- ) Suda yaşama                     
d- ) Tohumsuz olma
  5.

A)
B)
C)
D)
5)Çiçeksiz bitkiler nasıl çoğalır?

a- ) Yumurtayla     
b- ) Tohumla
c- ) Bölünerek        
d- ) Sporla
  6.

A)
B)
C)
D)
6)Aşağıdakilerden hangisi yaprağın görevlerinden biri değildir?

a- ) Tohum oluşturma
b- ) Solumun yapma
c- ) Terlemeyle fazla suyu atma
d- ) Besin yapma
  7.

A)
B)
C)
D)
7)Bitkilerde döllenmeden sonra döllenmiş yumurta hücresi gelişerek hangisini oluşturur?


a- ) Meyve     
b- ) Çiçek      
c- ) Tohum   
d- ) Yaprak
  8.

A)
B)
C)
D)
8)Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a- ) Çiçekli bitkiler kök, gövde, yaprak ve çiçekten oluşur.
b- ) Bitkide yaprak solunum, terleme, besin yapma görevini sağlar.
c- ) Salatalık, patlıcan gibi bitkiler odunsu gövdeye sahiptir.
d- ) Patates yumru gövdeli bitkilere örnektir.
  9.

A)
B)
C)
D)
9)“Erkek organın başçığı olgunlaşınca çatlayıp yırtılır. İçindeki tozlar çevreye yayılır. Böcek, kuş, rüzgâr gibi taşıyıcılarla dişi organın tepeciği üzerine gelir. Bu olaya ………………………….. denir.”


Tümcesini aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarız?


a- ) Döllenme                      
b- ) Tozlaşma
c- ) Tohum taslağı                
d- ) Üreme hücresi
  10.

A)
B)
C)
D)
10)Aşağıdaki hayvanlardan hangisi hem karada hem suda yaşar? 


a- ) Yılan                  b- ) Kertenkele 
   
c- ) Timsah               d- ) Balık
  11.

A)
B)
C)
D)
11)Aşağıdaki hayvanlardan hangisi otla beslenir? 
a- ) Fil                    b- ) Aslan 
    
c- ) Köpek              d- ) Kaplan
  12.

A)
B)
C)
D)
12)Aşağıdaki hayvanlardan hangisi hem otla hem de etle beslenir? 
a- ) İnek                      
b- ) Tavuk      
c- ) Şahin                  
d- ) Zürafa
  13.

A)
B)
C)
D)
13)Aşağıdakilerden hangisi soğukkanlı bir hayvandır?


a- ) Güvercin                         
b- ) Köpek
c- ) Tavşan                             
d- ) Kaplumbağa
  14.

A)
B)
C)
D)
14)Aşağıdakilerden hangisi sürüngenlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

a- ) Vücutları boynuzsu maddeden yapılmış sert pullarla örtülüdür.
b- ) Karınlarını yere sürerek hareket ederler.
c- ) Yavrularını doğurarak çoğalırlar.

d- ) Akciğer solunumu yaparlar.
  15.

A)
B)
C)
D)
15)Aşağıdaki hayvanlardan hangisi solungaç solunumu yapar?


a- ) Tavuk                        
b- ) Balık
c- ) Kertenkele               

d- ) Solucan
  16.

A)
B)
C)
D)
16)Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin çoğalma şekli diğerlerinden farklıdır?


a- ) Fare                    
b- ) Balina
c- ) Yarasa                
d- ) Timsah
  17.

A)
B)
C)
D)
17)Yeşil bitkiler topraktan suda çözülmüş tuzları, havadan da karbondioksiti alır. Bunları güneş ışığı yardımıyla yapraklarındaki klorofillerinde birleştirerek besin ve oksijen oluştururlar. Bu olay aşağıdakilerden hangisidir?


a- ) Fotosentez               
b- ) Solunum
c- ) Boşaltım                     

d- ) Terleme
  18.

A)
B)
C)
D)
18)Aşağıdaki hayvanlardan hangisi nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlardan biri değildir?

a- ) Kelaynak kuşları                      
b- ) Kurt köpeği

c- ) Deniz kaplumbağaları              

d- ) Van kedisi
  19.

A)
B)
C)
D)
19)Bitkileri kendi aralarında sınıflandırırken aşağıdakilerden hangisine bakmayız?
a- ) Çiçek      
b- ) Kök         
c- ) Dal        
d- ) Gövde
  20.

A)
B)
C)
D)   
20)Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bir bitkidir? 
a- ) Ceviz 
b- ) Karayosunu 
c- ) Eğreltiotu 
d- ) Kibrit otu
       
  HAZIRLAYAN:   www.onlinetestcoz.biz
Kaynak: www.odevkalemi.com (dosya olarak indirmek için odevkalemi.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.)Cevap Anahtarı

1 – b, 2 – d, 3 – c, 4 – d, 5 – d, 6 – a, 7 – a, 8 – c, 9 – b, 10 – c, 11 – a, 12 – b, 13 – d, 14 – c, 15 – b, 16 – d, 17 – a, 18 – b, 19 – c, 20 – a