13 Nis 2012

5. Sınıf Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım TEST-2

Share
CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM


5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Görelim Tanıyalım Etkinliği test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği ödev test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği fotokopi test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği bul test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği ara test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği değerlendirme test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği çöz test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği öğrenci çalışma sayfası test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği konu tekrarı test çöz test çöz,5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği konu kavrama, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği yaz test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği çiz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği fotokopi test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği indir test çöz, Fen 5 Canlılar Dünyası ödevi çalışma konu test çöz,

5. Sınıf Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım TEST-2 

  1.  
A) 
B) 
C) 
D)

1) Mikroskop nedir?
a- ) gök cisimlerini gözlemlemeye yarayan araçtır.
b- ) Gözle görülemeyecek kadar küçük varlıkları incelemeye yarayan araçtır.
c- ) Sıcaklığı ölçen alettir. 
d- ) Elektrikle çalışan bir makinedir.

  2.  
A) 
B) 
C) 
D)
2)Bilim adamları canlıları niçin sınıflandırma ihtiyacı duymuşlardır?

a- ) Canlıları daha kolay incelemek için
b- ) Canlıların sayısını öğrenebilmek için
c- ) İnsanlara faydalı ve zararlı olanları belirlemek için 
d- ) Canlıları eğitmek için

  3.  
A) 
B) 
C) 
D)
3)Aşağıdakilerden hangisi kendi besinini kendisi üretir?
a- ) Kedi    
b- ) Güvercin   
c- ) Mantar      
d- ) Bitki

 4.
A) 
B) 
C) 
D)
4)Karayosunu ile papatyayı birbirinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a- ) Karayosunu nemli yerlerde yaşar, papatya tarlalarda yaşar.
b- ) Karayosunu yeşildir, papatya sarıdır.
c- ) Papatyanın çayı yapılır. Karayosunundan çay yapılmaz.

d- ) Karayosunu çiçeksiz bir bitki, papatya çiçekli bir bitkidir.

  5.
A) 
B) 
C) 
D)
5)Aşağıdakilerden hangisi uçan bir memelidir?
a- ) Serçe     
b- ) Yarasa     
c- ) Leylek     
d- ) Martı

  6.
A) 
B) 
C) 
D)
6)Meyve bitkinin hangi bölümünde oluşur? 
a- ) Çiçek     
b- ) Yaprak         
c- ) Gövde      
d- ) Kök

  7.
A) 
B) 
C) 
D)
7)Ağaç yosunları ağaçların hangi yönünde yaşar?
a- ) Kuzey     
b- ) Güney        
c- ) Doğu        
d- ) Batı

  8.
A) 
B) 
C) 
D)
8)Çiğ ve pişirerek tükettiğimiz havuç, bitkinin hangi kısmıdır?
a- ) Çiçek       
b- ) Yaprak      
c- ) Gövde       
d- ) Kök

  9.
A) 
B) 
C) 
D)
9)Bitkilerde terleme, solunum, besin üretimi hangi bölümde gerçekleşir?

a- ) Çiçek      
b- ) Yaprak      
c- ) Gövde      
d- ) Kök

  10.
A) 
B) 
C) 
D)
10)Bitkilerin boşaltım organı hangisidir?
a- ) Gövde       
b- ) Kök      
c- ) Çiçek        
d- ) Yaprak

  11.
A) 
B) 
C) 
D)
11)Aşağıdakilerden hangisi kökünü yediğimiz bir bitki değildir?  
a- ) Tur    
b- ) Pancar   
c- ) Yerelması    
d- ) Kereviz

  12.
A) 
B) 
C) 
D)
12)Hangi cins mantarları güvenle yiyebiliriz?

a- ) Kültür mantarlarını
b- ) Ağaç gövdesinde yetişen mantarları
c- ) Ormanda yetişen mantarları

d- ) Bahçemizde yetişen mantarları

  13.
A) 
B) 
C) 
D)
13)Küf mantarlarından aşağıdaki hangi ilâç yapılır?

a- ) Ağrı kesici                   
b- ) İshal önleyici
c- ) Uyku ilâcı                     
d- ) Penisilin(antibiyotik)

  14.
A) 
B) 
C) 
D)
14)Kültür mantarı yiyen bir çocuk bu besinden hangi vitamini almaktadır?

a- ) K vitamini               
b- ) C vitamini

c- ) B vitamini              
d- ) A vitamini

  15.
A) 
B) 
C) 
D)
15)İnsanlarda meydana gelen mantar hastalığını önlemek için nelere dikkat etmeliyiz?

a- ) Temizliğe             
b- ) Beslenmeye
c- ) Dinlenmeye            
d- ) Spora

  16.
A) 
B) 
C) 
D)
16)Aşağıdakilerden hangisi zararlı mantarların yol açtığı durumlardır?

a- ) Besinlerin küflenmesi.
b- ) İnsanlarda saçkıran hastalığı, ayaklarda kaşıntı.
c- ) Zehirlenmeler.
d- ) Hepsi

  17.
A) 
B) 
C) 
D)
17)Eski insanlar mikroskobik canlıların besinlerini bozmaması için, aşağıdaki önlemlerden hangilerini kullanmışlardır?

I. Besinleri tuzlamışlar.      
II. Pastörize yapmışlar.
III. Kurutmuşlar.      
IV. Soğuk kilerde saklamışlar.
a- ) I-II                    
b- ) III-IV

c- ) I-III-IV             
d- ) Yalnız II

  18.
A) 
B) 
C) 
D)
18)balık-ördek-timsah-kedi-kurbağa
Yukarıdaki canlıları bir özelliğine göre gruplandırmak istersek hangi canlı bu grubun dışında kalır?

a- ) Balık    
b- ) Kurbağa   
c- ) Timsah   
d- ) Kedi

  19.
A) 
B) 
C) 
D)
19)Çevremizde sayısız bitki vardır. Bitkileri hangi özelliklerine bakarak sınıflandırırsak yanlış yapmış oluruz?

a- ) Köklerine              
b- ) Renklerine

c- ) Çiçeklerine            
d- ) Yaşadıkları ortama 

  20.
A) 
B) 
C) 
D)   

20)“Ülkemiz birçok bitkinin yetişebilmesi için elverişli şartlara sahiptir. Akdeniz’de zeytin ağaçlarının, Karadeniz’de fındık ağaçlarının bulunması bunun en güzel örneğidir.”
Yukarıdaki paragraftan çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a- ) Akdeniz Bölgesi’nde en çok zeytin ağacı vardır.
b- ) Ülkemizde sadece zeytin ve fındık ağacı vardır.
c- ) Ülkemizde çeşitli bitkiler yetişmektedir.

d- ) Karadeniz Bölgesi’nde fındık ağaçları çoktur.

       
  HAZIRLAYAN:   www.onlinetestcoz.biz
Kaynak: www.odevkalemi.com (dosya olarak indirmek için odevkalemi.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.)

1 – b, 2 – a, 3 – d, 4 – d, 5 – b, 6 – a, 7 – a, 8 – d, 9 – b, 10 – d, 11 – c, 12 – a, 13 – d, 14 – d, 15 – a, 16 – d, 17 – c, 18- d, 19-b, 20-b