13 Nis 2012

5. Sınıf Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım TEST-3

Share
CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM


5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Görelim Tanıyalım Etkinliği test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği ödev test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği fotokopi test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği bul test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği ara test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği değerlendirme test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği çöz test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği öğrenci çalışma sayfası test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği konu tekrarı test çöz test çöz,5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği konu kavrama, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği yaz test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği çiz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği fotokopi test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği indir test çöz, Fen 5 Canlılar Dünyası ödevi çalışma konu test çöz,
5. Sınıf Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım TEST-3   1. 
A)
B)
C)
D)
1)Bitkiler çiçekli ve çiçeksiz olma durumlarına göre sınıflandırılabilirler. Aşağıda verilen bitkilerden
kaç tanesi çiçeksiz bitkiler grubuna girer?
kibrit otu-eğrelti otu-menekşe-papatya-sardunya-at kuyruğu 

a- ) 5              
b- ) 4             
c- ) 3           
d- ) 6
  2. 
A)
B)
C)
D)
2)“Çiçekli bitkilerde bitkinin toprak altında kalan kısmına …………………… denir.” tümcesini tamamlayan sözcük hangisidir? 
 a- ) Gövde      
b- ) Dal      
c- ) Kök      
d- ) Yaprak
  3. 
A)
B)
C)
D)
3)
havuç -  kök                          
soğan  - gövde
marul - yaprak                       

domates  - meyve
patates - kök
Yukarıda bitkilerin yenilen kısımları verilmiştir. Bu eşleştirmelerden kaç tanesi doğrudur?

a- ) 3            
b- ) 4             
c- ) 2              
d- ) 1
 4.
A)
B)
C)
D)
4)“Ece, iki bardak su ile karanfil alarak bir deney yapıyor. Bir karanfili su dolu bardağa koyuyor.
İkinci karanfili mürekkep damlattığı suyun bulunduğu bardağa koyuyor. Bir süre sonra mürekkepli suda bulunan karanfilin yapraklarının renginin değiştiğini görüyor.”
Bu deneyden çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Karanfil mürekkepli suyu sevmiştir.
b- ) Çiçeklerde bir değişiklik olmamıştır.
c- ) Bitkileri istediğimiz renge boyayabiliriz.

d- ) Gövde, suyu yapraklara taşır.
  5.
A)
B)
C)
D)
5)
I. Vücutları sert kabukla kaplıdır.
II. Yumurtayla çoğalırlar.
III. Akciğerleriyle soluk alıp verirler.
IV. Omurgalı hayvanlar grubundadır.
Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri kaplumbağaya aittir?


a- ) I-II-III ve IV        

b- ) II ve III
c- ) I-III ve IV          
d- ) I ve II
  6.
A)
B)
C)
D)
6)
I. Vücutları genellikle kıllarla kaplıdır.
II. Doğurarak çoğalırlar.
III. Yavrularını sütle beslerler.
Yukarıdaki özellikler hangi canlı grubuna aittir? 

 a- ) Kuş   
b- ) Memeli   
c- ) Balık   
d- ) Sürüngen
  7.
A)
B)
C)
D)
7)“Omurgaları olmadığı halde hareketlerini eklemli bacaklarıyla gerçekleştirirler. Örneğin ………………bu gruptandır.”
Tümcesini hangi sözcükle tamamlayamayız?
a- ) Kurbağa   
b- ) Arı   
c- ) Örümcek   
d- ) Sinek
  8.
A)
B)
C)
D)
8)
I. Bahçede, ormanda, nemli yerlerde yaşarlar.
II. Kendi besinlerini kendileri üretirler.
III. Bitki grubunda yer alırlar.
Yukarıda mantarlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


a- ) I ve II            

b- ) II ve III
c- ) Yalnız III        
d- ) Yalnız I
  9.
A)
B)
C)
D)
9)
I. Kübra, nemli bir ortamda bıraktığı ekmeğin küflendiğini görüyor.
II. Ayşe, annesinin yaptığı ekmeğin hamurunun kabardığını gözlüyor.
III. Alp’in kardeşinin ağzında pamukçuk oluşuyor.
Yukarıdaki olayların hangisinde mantarların rolü vardır?
a- ) Yalnız I                     

b- ) Yalnız II
c- ) I ve II                      
d- ) I-II ve III
  10.
A)
B)
C)
D)
10)
“Ece’nin annesi ılık sütün içine bir miktar yoğurt koyarak sıcak bir ortamda bekletiyor. Bir süre sonra Ece’ye “Yoğurdumuz hazır.” diyor.
Metinde sütün yoğurda dönüşmesini sağlayan nedir?
a- ) Yoğurt                            

b- ) Ilık süt
c- ) Mikroskobik canlılar        
d- ) Sıcak ortam
  11.
A)
B)
C)
D)
11)
“Kutup ayısı-kutuplar” eşleştirmesine benzer eşleştirme aşağıdakilerden hangisidir?

a- ) Keçi-ahır         

b- ) Deve-çöl
c- ) Tavuk-ağıl          
d- ) Kedi-orman
  12.
A)
B)
C)
D)
12)
I. papatya                a. süs bitkisi
II. kamış                 b. kara bitkisi
III. sardunya          c. su bitkisi
IV. ceviz                 d. kır bitkisi
Yukarıdaki bitkiler ortak özelliklerine göre sınıflandırıldığında en doğru eşleştirme hangi Seçenekte verilmiştir?
a- ) I. a          b- ) I. a      c- ) I. d          d- ) I. d
     II. b               II. c           II. c               II. b           
     III. c             III. d           III. a              III. a

     VI. d              VI. b        VI. b               VI. c
  13.
A)
B)
C)
D)
13)
“Omurga, kemik ve kıkırdaktan oluşan iskeletin en önemli bölümüdür. Sırt boyunca uzanır ve vücuda destek verir.”
I. balık                 II. sinek
III. midye            IV. kurbağa
Yukarıda verilenlerden hangilerinde omurga bulunur?

a- ) I-II     
b- ) I-IV      
c- ) II-IV     
d- ) I-II
  14.
A)
B)
C)
D)
14)Aşağıdaki bitkilerden hangisi yaşadığı ortam bakımından farklılık gösterir?
a- ) Pamuk   
b- ) Menekşe   
c- ) Buğday   
d- ) Nilüfer
  15.
A)
B)
C)
D)
15)
Köknar, ladin, çam gibi ağaçların ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Sıcak ve nemli iklim koşullarında yaşamaları.
b- ) İğne yapraklı olmaları.
c- ) Her sonbaharda yapraklarını dökmeleri.

d- ) Yapraklarının geniş ayalı olması.
  16.
A)
B)
C)
D)
16)Aşağıdaki bitkilerin hangisinde depo kök vardır?
a- ) Elma   
b- ) Buğday   
c- ) Havuç     
d- ) Patates
  17.
A)
B)
C)
D)
17)
Aşağıdakilerden hangisi kökün görevlerinden değildir?
a- ) Bitkiyi toprağa bağlar.
b- ) Topraktaki suyu emer.
c- ) Suda çözünmüş madensel tuzları emer.

d- ) Bitkinin dik durmasını sağlar.
  18.
A)
B)
C)
D)
18)
Aşağıdakilerden hangisi yaprağın görevlerinden biridir?
a- ) Fotosentez(besin) yapma.
b- ) Bitkiyi toprağa bağlama.
c- ) üremeye yardım etme.

d- ) Tohum verme.

  19.
A)
B)
C)
D)
19)
Çiçeğin hangi kısmı besin yapma ve koruyuculuk özelliğine sahiptir?
a- ) Çanak yaprak                 

b- ) Dişi organ
c- ) Erkek organ                   
d- ) Taç yaprak
 
  20.
A)
B)
C)
D)   
20)Bitkilerin solunum organı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Kök   
b- ) Çiçek   
c- ) Yaprak   
d- ) Gövde

       
  HAZIRLAYAN:   www.onlinetestcoz.biz
Kaynak: www.odevkalemi.com (dosya olarak indirmek için odevkalemi.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.)

1 – c, 2 – c, 3 – b, 4 – d, 5 – a, 6 – b, 7 – a, 8 – d, 9 – d, 10 – c, 11 – b, 12 – c, 13 – b, 14 – d, 15 – b, 16 – c, 17 – d, 18 – a, 19 – a, 20 – c