13 Nis 2012

5. Sınıf Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım TEST-4

Share
CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM


5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Görelim Tanıyalım Etkinliği test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği ödev test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği fotokopi test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği bul test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği ara test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği değerlendirme test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği çöz test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği öğrenci çalışma sayfası test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği konu tekrarı test çöz test çöz,5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği konu kavrama, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği yaz test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği çiz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği fotokopi test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği indir test çöz, Fen 5 Canlılar Dünyası ödevi çalışma konu test çöz,
5. Sınıf Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım TEST-4 

  1. 
A)
B)
C)
D)
1)Aşağıdakilerden hangisi hayvanların mevsimlere göre bir davranışı olamaz?
a- ) Leyleğin göç etmesi.
b- ) Kedinin tüylerinin azalması.
c- ) Köpeğin bir defada birden çok yavru yapması. 

d- ) Karıncaların kış uykusuna yatması.
  2. 
A)
B)
C)
D)
2)Aşağıdakilerden hangisi akciğerleriyle solunum yapmaz?

a- ) Koyun    
b- ) Timsah   
c- ) Solucan   
d- ) Balina
  3. 
A)
B)
C)
D)
3)Aşağıdakilerden hangisinin üreme şekli diğerlerinden farklıdır?
a- ) Sincap    
b- ) Kurbağa   
c- ) Koyun   
d- ) Fare
 4.
A)
B)
C)
D)
4)Aşağıdakilerden hangisi kuşların ortak özelliklerinden biri değildir?
a- ) Vücutları kitin denilen kalın bir deriyle kaplıdır.
b- ) Ön üyeleri kanat biçimini almıştır.
c- ) Yumurtayla çoğalırlar.

d- ) Dişleri yoktur, gagaları gelişmiştir.
  5.
A)
B)
C)
D)
5)Aşağıdakilerden hangisi omurgasız hayvanlar grubuna girer?
a- ) Serçe   
b- ) Yılan      
c- ) Yunus     
d- ) Kelebek
  6.
A)
B)
C)
D)
6)Aşağıdakilerden hangisi memeli hayvanların ortak
özelliklerinden biri değildir?
a- ) Vücutları kıllarla örtülüdür.
b- ) Akciğerleriyle solunum yaparlar.
c- ) Soğukkanlı hayvanlardır. 

d- ) Yavrularını doğurup sütle beslerler.
  7.
A)
B)
C)
D)
7)Aşağıdakilerden hangisi kış uykusuna yatmaz?


a- ) Kartal      
b- ) Ayı    
c- ) Karınca      
d- ) Kurbağa
  8.
A)
B)
C)
D)
8)Bilim insanları canlıları kolay inceleyebilmek için sınıflandırmışlardır. Bu sınıflandırmanın içinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a- ) Bitkiler                     
b- ) Hayvanlar
c- ) İnsanlar                    
d- ) Mantarlar
  9.
A)
B)
C)
D)
9)Dilekler sınıfta kara yosunu ile papatyayı inceleyerek benzer ve farklı yönlerini yazıyorlar. Buna göre her iki çiçeğin ortak yönü olarak neyi yazmaları gerekir?


a- ) Her ikisinin de çiçeği vardır.
b- ) Her ikisinin de yaprağı vardır.
c- ) Her ikisinin de gövdesi vardır. 
d- ) Her ikisinin de kökü vardır.
  10.
A)
B)
C)
D)
10) Çiçeksiz bitkilerin yaşam alanlarını inceleyen bir kişi, bu bitkileri nerede göremez?
a- ) Göl kenarlarında                      
b- ) Çöllerde 
c- ) Ağaç gövdelerinde                   
d- ) Bataklıklarda
  11.
A)
B)
C)
D)
11)I. Bitkinin toprağa tutunmasını sağlama
II. Topraktan suyu ve suda çözünmüş olan maddeleri alma
III. Besin depo etme
Yukarıda verilen görevler bitkinin hangi bölümüne aittir?a- ) Gövde      
b- ) Yaprak       
c- ) Kök      
d- ) Dal
  12.
A)
B)
C)
D)
12)I. Fotosentez yapma              
II. Klorofilsiz olma
III. Suda veya nemli ortamda yaşama
Yukarıdakilerden hangileri çiçeksiz bitkilerin ortak özelliklerindendir?


a- ) Yalnız II             

b- ) I ve II
c- ) I ve III              
d- ) Yalnız I
  13.
A)
B)
C)
D)
13)Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?


a- ) Kök, bitkinin terleme yapmasını sağlar.
b- ) Bitkiler yalnız gündüz solumun yapar.
c- ) Gövde bitkiyi toprağa bağlar. 
d- ) Bazı bitkilerin gövdeleri toprak altında bulunur.
  14.
A)
B)
C)
D)
14)
1. Kaktüs   2. Nilüfer            3. İbrik otu   
4. Fındık    5. Kara yosunu   6. Nohut

Yukarıdakilerden hangileri çiçeksiz bitkilerdendir?a- ) 1 ve 5                    b- ) 3 ve 5     
c- ) 1-3-6                     d- ) 2 - 4 - 5
  15.
A)
B)
C)
D)
15)Aşağıdaki hayvanlardan hangisi omurgalıdır?


a- ) Tavşan      
b- ) Sinek       
c- ) Karınca      
d- ) Arı
  16.
A)
B)
C)
D)
16)Bazı bitkiler gövdelerinde besin biriktirirler ve biz bu besinleri yeriz. Bu bitkilere örnek olarak aşağıdakilerden hangisini verebiliriz?


a- ) Patlıcan   
b- ) Biber   
c- ) Patates   
d- ) Domates
  17.
A)
B)
C)
D)
17)Bitkiler topraktan emdikleri fazla suyu yapraklarındaki gözenekler yardımıyla dışarı atarlar.
Bu olaya …………………………….  denir.” 
Yukarıdaki tümceyi tamamlayan sözcük hangisidir?


a- ) Su atma                    
b- ) Terleme
c- ) Solunum                    
d- ) Gözenek açma
  18.
A)
B)
C)
D)
18)Çiçeğin hangi kısmı besin yapma ve koruyuculuk özelliğine sahiptir?


a- ) Çanak yaprak             
b- ) Dişi organ
c- ) Taç yaprak                
d- ) Erkek organ

  19.
A)
B)
C)
D)
19) Güneş enerjisi + karbondioksit + su ----oluşturur----
.................. + oksijen
Yukarıdaki eksik bırakılan yere (noktalı olan yere) aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
 
a- ) Toprak     
b- ) Gövde     
c- ) Su     
d- ) Besin
  20.
A)
B)
C)
D)   
20)
I. Yeşil bitkiler fotosentez yaparak besin hazırlar. Doğadaki bütün canlılar bu besinlerden yararlanır.     
II. Bazı hayvanlar bitkilerle beslenir. Otla beslenen bu hayvanlar, diğer hayvanların besinini oluşturur.


Yukarıdaki bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a- ) Her ikisi de yanlıştır.    

b- ) Yalnız II doğrudur.
c- ) Yalnız I doğrudur.

d- ) Her ikisi de doğrudur.


       
  HAZIRLAYAN:   www.onlinetestcoz.biz
Kaynak: www.odevkalemi.com (dosya olarak indirmek için odevkalemi.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.)1 – c, 2 – c, 3 – b, 4 –a, 5 – d, 6 – c, 7 – a, 8 – c, 9 – d, 10 – b, 11 – c, 12 – c, 13 – d, 14 – b, 15 – a, 16 – c, 17 – b, 18 – a, 19 – d, 20 – d