13 Nis 2012

5. Sınıf Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım TEST-5

Share
CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM


5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Görelim Tanıyalım Etkinliği test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği ödev test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği fotokopi test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği bul test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği ara test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği değerlendirme test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği çöz test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği öğrenci çalışma sayfası test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği konu tekrarı test çöz test çöz,5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği konu kavrama, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği yaz test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği çiz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği fotokopi test çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Etkinliği indir test çöz, Fen 5 Canlılar Dünyası ödevi çalışma konu test çöz,
5. Sınıf Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım TEST-5

  1. 
A)
B)
C)
D)
1) Bütün canlılar gibi bitkiler de solunum yaparlar. Bitki solunum sırasında havadaki hangi gazı kullanırlar?
a- ) Azot              

b- ) Karbondioksit 
c- ) Oksijen          
d- ) Karbonmonoksit
  2. 
A)
B)
C)
D)
2)Arzu, annesine götürmek üzere çiçekçiden gül alıyor. Güllerin renkli kısımlarının parlak görüntüsü ve kokusu Arzu’nun çok hoşuna gidiyor.
Yukarıdaki metinde Arzu çiçeğin hangi bölümünü beğenmiştir?
a- ) Taç yaprak           

b- ) Çanak yaprak
c- ) Yaprak                  
d- ) Çiçek
  3. 
A)
B)
C)
D)
3)Uçma yeteneğine sahip olduğu halde memeliler grubunda yer alan hayvan aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Penguen   
b- ) Yarasa   
c- ) Kartal   
d- ) Karga
 4.
A)
B)
C)
D)
4)Hayvanlar belli özellikleri dikkate alınarak omurgalı ve omurgasız olmak üzere iki grupta incelenir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi omurgalı hayvanlar grubunda yer almaz?
a- ) Kuş                                       
b- ) Kaplumbağa
c- ) Balık                                     
d- ) Salyangoz
  5.
A)
B)
C)
D)
5)Emre balık ve kurbağanın özelliklerini yazmış. Emre’nin yazdığı özelliklerden hangisi sadece kurbağaya aittir?
I. Omurgalı grubunda yer alırlar.
II. Yumurtayla çoğalırlar.
III. Suda yaşarlar.
IV. Akciğer ve deri solunumu yaparlar.a- ) I                
b- ) IV           
c- ) III             
d- ) II
  6.
A)
B)
C)
D)
6)Tuğçe ve İdil “Bu hangi hayvan?” oyununu oynuyorlar. Tuğçe hayvanın özelliklerini söylüyor. İdil ise bu özelliklere ait bir hayvanın adını söyleyerek puan almaya çalışıyor. Tuğçe’nin söylediği özellikleri inceleyen İdil aşağıdaki hayvanlardan hangisinin adını söylemelidir?
I. Yumurtayla çoğalırlar.
II. Akciğerleriyle solunum yaparlar.
III. Vücutları tüylerle kaplıdır. a- ) Bukalemun   
b- ) Tavuk   
c- ) Aslan       
d- ) Kedi
  7.
A)
B)
C)
D)
7)“Memeli hayvanların büyük bir bölümü karada yaşamaktadır. Ancak bazı memeliler denizde yaşarlar. Örneğin …………………………. denizde yaşayan bir memelidir.”
Yukarıdaki tümce hangi sözcük ile tamamlanamaz?


a- ) Fok     
b- ) Yunus     
c- ) Penguen     
d- ) Balina
  8.
A)
B)
C)
D)
8)Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

a- ) Sürüngenler yumurta ile çoğalır.
b- ) Kuşlar başkalaşım geçirir.
c- ) omurgalı hayvanların tümü yavrularını sütle besler.

d- ) Akciğer solunumu yapan hayvanların hepsi karada yaşar.
  9.
A)
B)
C)
D)
9)
I. Doğurarak çoğalma.
II. Sıcakkanlı olma.
III. Vücutlarının pul ve sert plakalarla kaplı olması.
Yukarılardan hangileri sürüngenlerin ortak özelliklerindendir?
a- ) I ve II               

b- ) Yalnız II
c- ) II ve III           
d- ) Yalnız III
  10.
A)
B)
C)
D)
10)     solucan-kelebek-karınca-arı-midye-salyangoz
Yukarıda verilen hayvanlardan kaç tanesi omurgasız canlılar sınıfında yer almaktadır?


a- ) 6             
b- ) 5            
c- ) 4          
d- ) 3
  11.
A)
B)
C)
D)
11)
I. Koyun           IV. Atmaca            II. Ayı                         
V. Tavuk           III. Köpek            VI. Hindi
Yukarıdaki canlılardan hangileri hem ot, hem de etle beslenir?
a- ) I-II-V                           
b- ) II-V-VI
c- ) II-III-VI                      
d- ) I-IV-V
  12.
A)
B)
C)
D)
12)I. Kök       II. Gövde     III. Sap       IV. Çiçek
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri mantarlarda bulunur?
a- ) I ve II                  

b- ) I-II ve III
c- ) Yalnız III             
d- ) I ve III
  13.
A)
B)
C)
D)
13)Penisilin adı verilen antibiyotik hangi gıda maddesinde oluşan küfün kullanılmasıyla elde edilmiştir?
a- ) Yoğurt    
b- ) Ekmek   
c- ) Süt           
 d- ) Peynir
  14.
A)
B)
C)
D)
14)Sütte bulunan mikroskobik canlıları öldürmek için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Kurutma             
b- ) Dondurma
c- ) Soğutma              
d- ) Pastörize
  15.
A)
B)
C)
D)
15)Aşağıdakilerden hangisi doğal dengenin bozulmasına neden olmaz?
a- ) Sofra artıklarının toprağa gömülmesi.
b- ) Kullanılmış suların akarsulara karışması.
c- ) Ormanların tahrip edilmesi.

d- ) Elektrik enerjisinin üretiminde kömür kullanılması.
  16.
A)
B)
C)
D)
16)Bilinçsiz avlanma sonucunda yurdumuzda bir çok hayvanın nesli tükenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu hayvanlardan biridir?
a- ) Keçi    
b- ) Kelaynak    
c- ) Deve kuşu    
d- ) Kedi
  17.
A)
B)
C)
D)
17)Atatürk çevrenin ve doğanın korunmasına büyük önem vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu düşüncesinin bir göstergesidir?
a- ) Atatürk Orman Çiftliğini kurması.
b- ) Türk Dil Kurumunu kurması.
c- ) Ağaç dikilmesini istemesi.

d- ) Çiçekleri sulaması.
  18.
A)
B)
C)
D)
18)Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bir bitkidir?
a- ) Salatalık                 
b- ) yosun
c- ) Liken                      
d- ) eğrelti otu

  19.
A)
B)
C)
D)
19)Aşağıdaki bitkilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
a- ) Gül                              
b- ) hanımeli
c- ) Papatya                      
d- ) eğrelti otu
  20.
A)
B)
C)
D)   
20)Hangisi canlı değildir?
a- ) Küf       
b- ) Odun       
c- ) Virüs       
d- ) Solucan

       
  HAZIRLAYAN:   www.onlinetestcoz.biz
Kaynak: www.odevkalemi.com (dosya olarak indirmek için odevkalemi.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.)
1 – C, 2 – A, 3 – B, 4 –D, 5 – B, 6 – B, 7 –C, 8 – A, 9 – D, 10 –A, 11 –B, 12 –C, 13 – D, 14 – D,
15 – A, 16 – B, 17 – A, 18 – A, 19 – D, 20 – B