30 Nis 2012

5. Sınıf Fen ve Teknoloji 2. Dönem 2. Yazılı Test-1

Share
5. Sınıf Fen ve Teknoloji 2. Dönem 2. Yazılı Test-1 türkçe testi1

1.
A)
B)
C)
D)
 
1)Canlıların incelenmesinde aşağıdakilerden hangisini yaparsak bütün canlılar hakkında daha kolay ve daha çok bilgi elde edebiliriz? 
a- ) Bazı canlıların nesillerini yok ederek. 
b- ) Sadece hayvanlarla ilgili araştırma yaparak. 
c- ) Canlıları sınıflandırmak 
d- ) İçyapılarına bakmadan görünüşe göre ayırarak.

  2.  
A) 
B) 
C) 
D)
2)Aşağıdakilerden hangisi mantar çeşitleri arasında değildir? 
a- ) Kültür mantarı 
b- ) Saç mantarı 
c- ) Küf mantarı 
d- ) Maya mantarı

  3.  
A) 
B) 
C) 
D)
3)
 Kanatları vardır 
 Vücutları tüylerle kaplıdır 
 Yumurta ile çoğalırlar 

Yukarıda verilenler hangi omurgalıların özelliklerindendir? 

a- ) Sürüngenler 
b- ) Kurbağalar 
c- ) Balıklar 
d- ) Kuşlar

 4.
A) 
B) 
C) 
D)
 4)Aşağıda verilen hayvanlardan hangisi suda yaşayan memelidir? 
a- ) Balina 
b- ) Yarasa 
c- ) Timsah 
d- ) Yılan

  5.
A) 
B) 
C) 
D)
 5)Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıların özellikleri ile ilgili değildir? 
a- ) Sıcak ve soğuk ortamlarda yaşayabilirler. 
b- ) Uygun nem, sıcaklık ve besin bulduğunda hızla çoğalırlar. 
c- ) Canlı vücudunda yaşayamaz. 
d- ) Toprakta, tatlı ve tuzlu sularda yaşayabilir.

  6.
A) 
B) 
C) 
D)
 6)Aşağıdakilerden hangisi çiçeksiz bir bitkidir? 
a- ) Meşe ağacı 
b- ) Kara yosunu 
c- ) Elma 
d- ) Ceviz

  7.
A) 
B) 
C) 
D)
7)Aşağıdakilerden hangisi memelilerin ortak özelliğidir? 
a- ) Yumurta ile çoğalma 
b- ) Solungaçları ile soluk alıp verme 
c- ) Vücutlarının tüylerle kaplı olması 
d- ) Yavrularını sütle besleme

  8.
A) 
B) 
C) 
D)
8)Aşağıdakilerden hangisi çiçeğin temel görevidir? 
a- ) Üremeyi sağlamak 
b- ) Güzel kokmak 
c- ) Solunum yapmak 
d- ) Bal yapılmasını sağlamak

  9.
A) 
B) 
C) 
D)

 9)

Aşağıdakilerden hangisi besini kökünde depo eder? 

a- ) Biber 
b- ) Domates 
c- ) Havuç 
d- ) Patlıcan

  10.
A) 
B) 
C) 
D)

10)

Yaprağın görevleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a- ) Bitkinin solunumu için gaz alış verişini yapar. 
b- ) Bitkinin üreyerek çoğalmasını sağlar. 
c- ) Bitkinin fotosentez ile besin ihtiyacını sağlar. 
d- ) Bitkinin terleme ile fazla suyu atmasını sağlar.

  11.
A) 
B) 
C) 
D)
11)Karbondioksit + …..…+ güneş ışığı → ……. + oksijen 

 Yukarıda fotosentez olayı özetlenmiştir. Buna göre, boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
a- ) Besin-su 
b- ) Oksijen-su 
c- ) Oksijen-besin 
d- ) Su-besin

  12.
A) 
B) 
C) 
D)
12)Aşağıdakilerden hangisi bitkinin toprak üstündeki bölümlerinden biri değildir? 
a- ) Kök 
b- ) Gövde 
c- ) Yaprak 
d- ) Çiçek

  13.
A) 
B) 
C) 
D)

13)

Aşağıdakilerden hangisi, bitkilerde gövdenin görevlerinden biri değildir?

a- ) Bitkinin dik durmasını sağlamak 
b- ) Yaprakta üretilen besinleri diğer kısımlara taşımak 
c- ) Topraktan mineral maddeleri emmek 
d- ) Su iletimini sağlamak

  14.
A) 
B) 
C) 
D)
14)Aşağıdakilerden hangisi çiçeksiz bitkilere örnektir? 
a- ) Papatya 
b- ) Zambak 
c- ) Lale 
d- ) Eğrelti

  15.
A) 
B) 
C) 
D)
15) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a- ) Çiçekli bitkiler kök, gövde, yaprak ve çiçekten oluşur. 
b- ) Salatalık, patlıcan gibi bitkiler odunsu gövdeye sahiptir. 
c- ) Bitkide yaprak solunum, terleme, besin yapma görevini sağlar. 
d- ) Patates yumru gövdeli bitkilere örnektir.

  16.
A) 
B) 
C) 
D)
Sınıflandırma - Kökleri - Otçul - Küf - Memeli
     A       -      B    -      C    -      D    -    A

16 - 17 - 18 -19 VE 20. Sorular Boşluk Doldurma Sorusudur. Yukarıda verilen kelimeleri yerleştirin. Seçeneğine kelimeler altına yazılan seçeneği işaretleyin.

16)Yavrularını doğuran ve sütle beslenen hayvanlara ………………….hayvanlar denir.

  17.
A) 
B) 
C) 
D)17)Bitkiler su ve mineralleri …………………ile emer.

  18.
A) 
B) 
C) 
D)
 18)Canlıları ortak özelliklerine göre ayırmaya ………………………..denir.

  19.
A) 
B) 
C) 
D)
 19)Bitkilerle beslenen hayvanlara ………………..hayvanlar denir.

  20.
A) 
B) 
C) 
D)
20)Besinlerin bozulmasına ……..mantarları neden olur.

  21.
D) 
Y) 
C) 
D)
Aşağıdaki beş soru doğru yanlış sorusudur. Doğru isi (D) seçeneğini işaretleyin, Yanlış ise (Y) seçeneğini işaretleyin. 
21)( ) Kültür mantarı zehirli bir mantar çeşididir.

  22.
D) 
Y) 
C) 
D)
22)(......) Canlılar sınıflandırılırken benzerlikleri ve farklılıkları dikkate alınır.

  23.
D) 
Y) 
C) 
D)
23)(.....)Aynı türden hayvanların sürekli olarak avlanması neslinin tükenmesine neden olur.

  24.
D) 
Y) 
C) 
D)
24)(.....)Çiçeksiz bitki türleri çiçekli bitkilere oranla doğada daha çok bulunur.

  25. 
D) 
Y) 
C) 
D) 
25)(.......) Eğrelti otları fotosentez yapabilen çiçeksiz bitki türüdür.
         Hazırlayan: www.onlinetestcoz.biz                         CEVAP ANAHTARI
1.C 2.B 3.D 4.A 5.C 6.C 7.B 8.D 9.A 10.B 11.D 12.A 13.C 14.D.15.B 16.Memeli
17.Kökleri 18.Sınıflandırma 19.Otçul 20.Küf
21.22.D 23.D24.Y 25.D

Hiç yorum yok: